Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, May 6, 2012

Penciptaan Langit dan Bumi Dalam 6 Hari


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Fasal pada menyatakan peri kejadian tujuh petala langit dan bumi.

Adapun kejadian itu di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada Darata Al Bayadhoa seperti firmannya yang tersebut di dalam Qoraana Wa Al Samaa Banayanahaa Baayadawa Anaa Lamawasaa’wana ertinya kami jadikan tujuh petala langit dan bumi dengan kudrat kami dan kami jua yang meluaskan dia dan lagi firmannya Wa Hawa Alazaya Kholaqo Al Samawaata Wa Al Aradho Faya Satata Ayaama Wa Kaana A’rashaha A’laya Al Maa ertinya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya yang menjadikan tujuh petala langit dan bumi di dalam enam hari jua iaitu permulaannya daripada hari Ahad kesudahannya daripada hari Jumaat dan ada dahulu daripada di jadikan langit dan bumi maka tatkala itu Arash di atas air jua.

Kata Kaa’ba Al Ahabaara bahawasanya di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya suatu manikam yang hijau maka menilik Allaha kepadanya maka tilik yang hebat maka hancurlah manikam itu jadi air. Kemudian daripada itu di jadikan Allaha Taa’laya suatu angin maka di hantarkan air itu di atas angin maka di hantarkan Arash itu di atasnya. Kata Ahli Al Mafasirin bahawasanya Arash dan air itu adalah keduanya kejadian dahulu daripada langit dan bumi. Dan demikian lagi firmannya yang tersebut di dalam Qoraana Ana Raba Kama Allaha Alazaya Kholaqo Al Samawaata Wa Al Aradho Faya Satata Ayaama ertinya bahawasanya tuhan kamu itu Allaha yang menjadikan tujuh petala langit dan bumi di dalam enam hari iaitu seperti hari dunia ini jua kira-kiranya kerana pada masa itu matahari dan bulan pula belum lagi di jadi ia. Adapun jika di kehendaki Allaha Taa’laya menjadikan tujuh petala langit dan bumi dengan sekejab mata sekalipun nescaya kuasa ia tetapi tiada di jadikan Allaha seperti yang demikian itu kerana hendak mengajari segala makhluk tamsil bicara mereka itu.

Maka firmannya Tsama Asatawaya A’laya Al A’rasha ertinya kemudian maka lengkaplah kesempurnaannya di atas Arash. Demikian lagi firmannya Tsama Asatawaya Alaya Al Samaa Wa Haya Dakhoana Faqoala Lahaa Wa Lalaaradho Atayaa Thowaa’a Awakarahaa Qoalataa Atayanaa Thoaa’yana Faqodhoahana Sabaa’ Samawaata Faya Yawamayana Wa Awahaya Faya Kala Samaa Amarahaa ertinya tatkala di kehendaki Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menjadikan tujuh petala langit iaitu di jadikan daripada asap air manikam itu. Tatkala naik hawanya maka jadilah langit maka firman Allaha Taa’laya akan langit dan bumi “Perbuatlah kamu barang yang aku suruhkan pada kamu dengan barang yang kesukaan kamu dan keadaan kamu. Hai  langit keluarkan olehmu daripada matahari dan bulan dan segala bintang” dan firmannya “Hai bumi terbitkan olehmu akan mata air dan sungai dan keluarkan olehmu segala tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan” maka sembah daripada keduanya “Ya tuhanku, kujunjunglah seperti barang yang kau titahkan akan kami”.

Maka di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya tujuh petala langit dan di dalam dua hari iaitu hari Khamis dan tiga saat daripada hari Jumaat. Maka di jadikan Allaha Taa’laya pada tiap-tiap langit itu beberapa daripada segala malaikat dan beberapa daripada segala laut dan beberapa daripada segala bukit dan beberapa daripada air yang beku dan air yang sejuk. Maka di jadikan Allaha Taa’laya daripada matahari dan bulan dan bintang dan barang yang lainnya daripada yang tersebut itu tiada siapa yang mengetahui akan banyak hanya ia jua.

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’naha tatkala di kehendaki Allaha Taa’laya menjadikan tujuh petala langit dan bumi maka di jadikan Darata Al Bayadhoa ertinya manikam yang putih maka menilik akan kepadanya dengan tilik yang hebat. Maka hancurlah manikam itu jadi air laut lalu mendidihlah air itu hingga naik asap maka di jadikan Allaha Taa’laya daripada asap itu tujuh petala langit dan daripada buihnya itu maka di jadikan bumi dan daripada ombaknya itu maka di jadikan Allaha Taa’laya sekelian bukit
.
Dan firmannya Rafaa’ Samakahaa Fasawaahaa Wa Aghothosha Layalahaa Wa Akhoraja Mana Haa Maa Haa Wa Maraa’a Haa Wa Al Jabaala Arasaa Haa ertinya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menjadikan tujuh petala langit dan bumi di bangkitkan tiada dengan suatu pegawai dan tiada suatu kecelaan dan di kelamkan malam dan di terangkan siang hari dan malam dan siang itu turun daripada langit jua dan di jadikan bumi. Maka keluar daripada bumi itu beberapa sungai dan segala tumbuh-tumbuhan dan di jadikan Allaha Taa’laya daripada sekelian bukit itu pasak bumi.

Dan adapun sekelian itu di jadikan di dalam enam hari jua seperti firmannya Wa Laqoda Kholaqonaa Al Samawaata Wa Al Aradho Wa Maa Bayanahamaa Faya Satata Ayaama Wa Maa Masanaa Mana Laghowaba ertinya bahawasanya telah kami jadikan tujuh petala langit dan bumi dan barang yang antara keduanya itu di dalam enam hari jua dan tiada sampai kepada kami susah. Adapun di turunkan ayat ini tatkala di tanya oleh yahudi akan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama demikian katanya “Ya Mahamada, ceritakan olehmu akan kami apa yang di jadikan Allaha Taa’laya di dalam enam hari itu?”. Maka di jawab oleh rasul Allaha A’layaha Wa Salama “Bahawasanya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menjadikan segala bumi ini pada hari Ahad dan Isnin dan di jadikan segala berkat pada hari Selasa dan menjadikan negeri dan segala sungai dan segala makanan pada hari Rabu dan menjadikan segala langit dan segala malaikat pada hari Khamis hingga datang kepada tiga saat hari Jumaat. Maka di jadikan Allaha Taa’laya di dalam enam saat pertama pada sembilan itu tiga saat segala ajal dan itu tiga saat kesudahannya dan di jadikan Adam A’layaha Al Salama”.

Maka sembah Yahudi “Benarlah kata tuan hamba, Ya Mahamada tetapi tinggal lagi belum sempurna kata tuan hamba”. Maka sabdanya “Apa lagi kata kamu yang belum sempurna itu?” maka kata mereka itu “Kemudian daripada itu selesailah Allaha Taa’laya daripada sekelian pekerjaan maka firman Allaha Taa’laya adapun menetapkan dirinya di atas Arash”. Maka di tolakkan kata Yahudi itu oleh nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan perkataan itu.
Kata Kaa’ba Al Ahabaara bahawasanya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menjadikan sekelian itu di dalam enam hari jua. Satu hari bulat langit dan satu hari di rupakan akan dia dan bumi satu hari bulat satu hari di rupakan akan dia lalu seperti langit dan bumi kemudian di jadikan segala bintang dan matahari dan bulan dan lainnya.

Adalah permulaan kejadian sekelian itu hari Ahad hingga datang pada hari Jumaat. Adapun kerana di nama ia hari Jumaat itu kerana perhimpunan kejadian di dalamnya maka aturan segala yang di jadikan Allaha Taa’laya itu bumi pada hari Ahad dan hari Isnin dan sekelian bukit dan barang yang di dalamnya pada hari Selasa dan segala pohon kayu dan segala tumbuh-tumbuhan pada hari Rabu dan segala langit pada hari Khamis dan matahari dan bulan dan bintang dan segala malaikat pada hari Jumaat. Dan suatu riwayat daripada Masalama bahawasanya di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan bumi itu pada hari Sabtu dan di jadikan segala bukit pada hari Rabu dan di jadikan sekelian bagai suatu pada hari Khamis dan di jadikan nabi Allaha Adam pada hari Jumaat. Dan kata setengah a’lama di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan matahari dan bulan dan segala bintang pada hari Ahad.

Kata Abana A’basa adapun kejadian langit itu daripada asap bahawasanya ia naik maka di jadikan Allaha Taa’laya daripada langit di dalam dua hari jua berlapis-lapis terbuka ia kerana takut akan Allaha Taa’laya maka jadilah tujuh petala langit itu seperti firmannya Alazaya Kholaqo Sabaa’ Samawaata Thobaqoa Maa Taraya Faya Kholaqo Al Rahamana Mana Tafaawata ertinya ia jua tuhan yang menjadikan tujuh petala langit berpangkat-pangkat tiadakah engkau lihat pada yang menjadikan itu tuhan bernama Rahman daripada yang berlebih kurang langit yang pertama itu daripada zamrud yang hijau dan yang keduanya daripada manikam yang merah dan ketiga daripada zamrud yang putih dan keempat daripada yaakut yang merah dan yang kelima daripada emas yang merah dan yang keenam daripada yaakut yang kuning dan yang ketujuh daripada cahaya yang gilang-gemilang. Dan adalah di dalam tujuh petala langit itu makhluk Allaha Taa’laya yang tiada mengetahui banyaknya hanya Allaha Taa’laya. Adapun di atas tujuh petala langit itu tujuh laut daripada cahaya dan laut daripada hijab dan lainnya daripada itu tiada terkira-kira ia dan adalah sekelian laut itu penuh dengan kebanyakan malaikat masing-masing daripada martabat dan di atas segala laut itu syurga.

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’naha adapun langit dunia ini daripada zamrud yang hijau bernama A’jabaa dan adalah malaikat yang menanggungnya itu bernama Asamaa A’yala dan tiada turun ia kepada bumi dan adalah daripada langit beberapa malaikat yang amat banyak rupa seperti rupa lembu. Kata setengah a’lama bahawasanya langit dunia itu daripada ombak yang di pipa dan malaikat yang menunggunya itu Asaraa Yala dan beberapa banyak malaikat atas rupa rajawali dan adalah mereka itu berdiri mengucap tasbih akan Allaha Taa’laya dan apabila mengucap tasbih maka bergoncanglah Arash Allaha Taa’laya daripada sangat elok bunyi suara tasbih mereka itu dan adalah di bawah langit itu suatu laut yang lathif dan adalah di dalam laut itu beberapa ikan seperti ikan di dunia ini dan pada laut itulah di karamkan Allaha Taa’laya sekelian kaum nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salama.

Dan adapun langit yang kedua itu manikam yang merah bernama Qoyadawama dan malaikat yang menunggu itu bernama Masatahaala Satala dan beberapa segala malaikat seperti rupa rajawali. Kata setengah a’lama bahawasanya langit yang kedua itu daripada mutiara yang putih. Dan setengah daripada zabarjad yang hijau dan malaikat menunggunya itu namanya Afalawana dan beberapa daripada malaikat seperti rupa manusia. Mereka itulah meniup angin maka jadi pecahlah sekelian awan kerana keluar angin daripada pihak masyrik dan maghrib.

Dan adapun langit yang ketiga itu di jadikan Allaha Taa’laya daripada manikam yang bernama Maa’sarana dan malaikat yang menunggunya itu bernama Shoaa’daa Yala dan berapa segala malaikat seperti rupa kucing. Kata setengah a’lama bahawasanya daripada besi dan kata setengah a’lama daripada tembaga yang bernama Fayada dan malaikat yang menunggunya itu bernama Zaraa rupa lembu. Adalah mereka itu senantiasa rukuk.

Adapun langit yang keempat iaitu daripada perak yang putih yang bernama Arafalawana dan malaikat yang menunggunya itu bernama Shodasho Yala dan beberapa malaikat di jadikan Allaha Taa’laya seperti rupa kuda. Kata setengah a’lama bahawasanya di jadikan rupa tembaga yang putih kata setengah daripada emas yang merah yang bernama Maa’wana dan malaikat yang menunggunya itu bernama Kawakanga dan beberapa malaikat seperti rupa kucing. Keluar mereka itu pada tiap-tiap malam Jumaat kepada sungai syurga bernama Janata A‘dana maka mandilah mereka itu di dalamnya maka berkeruk mereka itu tubuhnya maka bertitiklah air daripada tiap-tiap setitik itu jadilah ia malaikat yang seumpamanya.

Adapun langit yang kelima itu di jadikan Allaha Taa’laya daripada emas merah yang bernama Rataqoa dan malaikat yang menunggu itu Kaakaa Yala dan beberapa malaikat yang di jadikan Allaha seperti rupa bidadari. Kata setengah a’lama bahawasanya di jadikan daripada perak kata setengah a’lama daripada yaakut yang merah yang bernama Dayaana dan malaikat yang menunggu itu bernama Thowathotho Yala dan adalah beberapa daripada malaikat seperti rupa unta dan addalah sekeliannya itu senantiasalah ia di dalam menangis takut akan Allaha Taa’laya.

Dan adapun langit yang keenam itu di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada mutiara yang bernama Wafaawa dan adalah malaikat yang menunggu itu bernama Samajaa Yala dan adalah beberapa malaikat yang di jadikan Allaha Taa’laya yang amat banyak seperti rupa gentawa dan kata setengah a’lama langit itu daripada emas yang merah kata setengah daripada perak yang putih yang bernama Zalaqoa dan malaikat yang menunggunya itu bernama Thoyaraatho Yala dan adalah malaikat di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya seperti rupa harimau maka mereka itu senantiasalah zikir Allaha Taa’laya maka di beri kuat yang amat sangat. Jikalau izin suruh membalik akan bumi dunia ini dengan sebelah sayap nescaya di baliknya dan adalah mereka itu di dalam gementar ia takut akan Allaha Taa’laya.

Dan adapun langit yang ketujuh itu di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada cahaya gilang-gemilang yang bernama A’danaa dan malaikat yang menunggu itu Dafawayaa Yala. Adalah beberapa malaikat seperti manusia dan kata setengah a’lama bahawasanya langit itu daripada manikam yang merah kata setengah daripada zabarjad yang hijau dan malaikat menunggunya itu bernama Zanayala dan beberapa daripada segala malaikat seperti rupa manusia dan adalah mereka itu berdiri sebelah kaki jua kerana membesar akan Allaha Taa’laya dengan mengucap tahmid dan tasbih.

Shahdan bahawasanya adalah segala pintu langit itu daripada emas yang merah dan adalah sekelian itu terkunci dan anak kunci sekelian pintu itu tersurat nama Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya yang maha besar. Dan adalah di atas langit yang ketujuh itu suatu laut yang bernama Bahara Al Hayawana dan di atas sesuatu laut yang bernama Bahara Al Ghomaama. Dan yang di atasnya pula suatu laut yang bernama Bahara Al Anaa’ma dan yang di atasnya itu suatu laut yang bernama Bahara Al Hajaba. Dan yang di atasnya pula suatu laut bernama Bahara Al Masathowara dan yang di atasnya itu pula suatu laut yang bernama Bahara Al Masajawara.

Dan di atasnya itu pula tujuh puluh ribu hijab daripada nur dan yang di atas itu pula tujuh puluh ribu hijab daripada zholamat. Dan yang di atasnya itu pula tujuh puluh ribu hijab daripada Ahala Al Nasara. Dan yang di atasnya itu pula tujuh puluh ribu hijab daripada kilat. Dan yang di atasnya itu pula tujuh puluh ribu hijab daripada cahaya seperti cahaya matahari dan yang di atasnya itu pula tujuh puluh ribu hijab daripada cahaya bulan. Dan yang di atas itu pula tujuh puluh ribu hijab daripada laut dan yang di atas itu pula tujuh puluh ribu hijab daripada sungai.

Dan pada suatu riwayat di atas sekelian hijab itu pohon kayu Sadarata Al Manatahaya. Dan yang di atasnya itu pula hijab Al A’zata dan yang di atasnya pula hijab Al A’zhomata dan yang di atasnya pula hijab Al Kabarayaa dan yang di atasnya pula hijab Al Karasaya (Kursi) dan yang di atas pula hijab Al A’rasha. Kata Wahaba Manabata di atasnya segala hijab itu beberapa daripada segala malaikat setengahnya akan setengahnya daripada kebanyakan bilang mereka itu. Dan kata Abana A’basa radhoya Allaha a’naha bahawasanya adalah di atas sekelian hijab itu beberapa daripada segala malaikat yang amat banyak setengah daripadanya itu sampai lagi mereka itu kepada tujuh petala bumi terlampau pula ke bawah bumi sekira-kira lima ratus tahun perjalanannya.

Sumber : Kitab Taja Al Malaka (Mahkota Raja-Raja)

No comments:

Post a Comment