Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, May 22, 2012

Peri Kejadian Nawaraya (Cahayaku) Mahamada

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Wa Baha Nasataa’yana Ba Allaha A’laya

Ini peri hikayat semua sekelian belum di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya. Qoala Al Nabaya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Awala Maakholaqo Allaha Taa’laya Nawaraya. Telah berkata nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama ertinya awal-awal yang di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya itu cahayaku. Maka adalah cahayaku itu pun sujud bagi Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya maka firmannya “Hai Nawaraya Mahamada daripadaku sujudlah engkau sepuluh ribu tahun” maka cahayaku itupun sujudlah kepadanya sepuluh ribu tahun lamanya. Kemudian maka firman Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya “Hai Nawaraya Mahamada bangkitkanlah engkau dengan firmanku” maka cahayaku itupun bangkitlah daripada sujudnya. Maka firman Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya “Hai Nawaraya Mahamada bagi umatmu sembahyang lima waktu aku fardhukan dengan dia”.

Sebermula kejadian cahayaku itu maka di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bagi seekor burung yang indah rupanya daripada burung itu. Bermula kepalanya daripada burung itu Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha dan mata yang kiri daripada burung Amayara Al Mawamanayana Hasana radhoya Allaha a’naha dan leher daripada burung itu Sataya Faathomaha radhoya Allaha a’naha. Dan lengan yang kanan daripada burung itu Amayara Al Mawamanayana Sayadana Abawa Bakara radhoya Allaha a’naha dan lengan yang kiri daripada burung itu Amayara Al Mawamanayana Sayadana A’mara radhoya Allaha a’naha. Dan ekor daripada burung itu Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha dan dada daripada burung itu Amayara Al Mawamanayana Sayadana Hamazaha radhoya Allaha a’naha dan kanan daripada burung itu Satanaa Khodayajata radhoya Allaha a’naha dan kiri daripada burung itu Satanaa A’ashaha radhoya Allaha a’naha.

Kemudian maka firmannya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya “Hai Nawaraya kekasihku aku jadikan tujuh laut yang pertamanya laut A’mal keduanya laut Lathoyafa dan ketiganya laut Habar dan keempatnya laut Budi dan kelimanya laut Fikir dan keenam laut Cahaya. Kemudian maka firmannya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bagi cahayaku “Hai Nawaraya Mahamada kekasihku pergilah engkau pada sekelian laut itu sepuluh ribu tahun lamanya. Engkau berenanglah kepada sekelian laut itu maka cahayaku itupun pergilah kepadanya dan berenanglah ia pada sekelian laut itu sepuluh ribu tahun lamanya. Kemudian maka firmannya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya Hai Nawaraya Mahamada keluarlah engkau daripada laut maka cahayaku itupun keluarlah daripadanya bagi sekelian laut itu.

Maka firman Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya “Hai Nawaraya Mahamada gerakkan olehmu akan dirimu” maka cahaya itupun menggerakkanlah akan dirinya maka keluarlah air peluhnya itu daripada tubuhnya seketi dua laksa empat ribu titik. Bermula dua titik air daripada mata cahayaku yang kanan setitik yang pertama menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan Jibril A’layaha Al Salama dan daripada titik yang kedua menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan Mikail A’layaha Al Salama. Dan  daripada titik itu air daripada mata cahayaku yang kirinya itu setitik yang pertama menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan Israfil A’layaha Al Salama dan daripada titik yang kedua menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan Izrail A’layaha Al Salama. Dan dua titik air daripada telinga cahayaku yang kanan itu setitik yang pertama menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan Lawaha Mahafawaza dan titik yang kedua menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan Qalam. Dan dua titik air daripada telinga cahayaku yang kiri itu setitik yang pertama menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan Arash dan titik yang kedua menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan Kursi. Dan delapan titik air daripada hidung cahayaku itu menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan delapan pangkat syurga dan dengan isinya sekelian itu.

Dan dua titik air daripada leher cahayaku itu iaitu telah menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan matahari dan titik yang kedua menjadikan akan bulan. Dan lima titik daripada tangan cahayaku yang kanan itu titik yang pertama menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan angin Harahara dan titik yang kedua menjadikan angin Parapara dan titik yang ketiga menjadikan angin Rafarafa dan titik yang keempat menjadikan angin Sara Al Anasana dan titik yang kelima menjadikan ruh yang lain. Dan lima titik air daripada tangan cahayaku yang kiri itu setitik yang pertama menjadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya Sajarata Al Manatahaya dan titik yang kedua menjadikan pohon kayu Thowabaya dan titik yang ketiga menjadikan sungai Kalakawatsara dan titik yang keempat menjadikan Khoatama Sulaiman A’layaha Al Salama dan yang kelima menjadikan Maqam Ibrahim A’layaha Al Salama dan daripada Adam kepada Shayatsa A’layaha Al Salama.

Kemudian maka adalah Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menjadikan empat anasir daripada empat perkara yang pertamanya itu air dan yang keduanya api dan yang ketiganya angin dan yang keempatnya tanah. Maka firmannya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya “Hai Nawara Mahamaha empat perkara ini aku jadikan keranamu” maka Nawaraya Mahamada pun pergilah ia kepada angin dengan izin Allaha Taa’laya maka di lihat oleh Nawaraya Mahamada itu kepada angin sangatlah membesarkan dirinya dan sangatlah gemarannya maka ujar Nawaraya Mahamada itu “Al Salama A’laya Kama Wa Rahamata Allaha, Hai angin mengapakah engkau membesarkan diri engkau”. Maka sahut angin “Wa A’laya Kama Al Salama” maka berkata angin “Siapa engkau” maka sahut Nawaraya Mahamada “Aku seorang hamba Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya”. Maka kata ia pun seorang hamba yang dhoif maka ujar Nawaraya Mahamada “Hai angin mengapakah engkau sangat membesar-besarkan akan dirimu terlalulah gemarannya”. Maka ujar angin “Aku berbuat barang sekehendak aku” maka ujar Nawaraya Mahamada “Engkau tiada dapat berbuat sekehendakmu maka aku lihat akan dirimu itu adakah engkau itu cela hai angin”. Maka sahut angin “Di mana ada celaku” maka ujar Nawaraya Mahamada “Hai angin engkau itu hamba orang pelarian kerana seorang manusia pun tiada melihat engkau”.

Maka ujar angin “Engkaulah yang tiada cela” maka Nawaraya Mahamada pun mengucap Asataghofara Allaha Al Azhoyama yakni minta ampun aku kepada tuhan yang maha besar. “Hamba ini penuhlah dengan celanya Wahadaha Laa Sharayaka Laha yang tiada cela itu melainkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya jua yang esa yang tiada sekutu baginya”. Bermula angin itu pun tahulah ia Mahamada itu hamba lagi pesuruhnya maka kata angin “Hai Nawaraya Mahamada, bahawa aku percayalah akan dikau maka wajiblah aku masuk akan agama engkau kepadamu dan ajar olehmu Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha selama-lamanya” maka angin itupun berkatalah dengan yang demikian itu.

Kemudian maka Nawaraya pun pergilah ia kepada api maka di lihat oleh Nawaraya Mahamada itu akan api itu terlebih sangat gemarannya dan membesarkan dirinya. Maka Nawaraya pun memberi salam kepada api dengan katanya Al Salama A’laya Kama, Hai api” maka sahut api “Wa A’laya Kama Al Salama”. Maka ujar Nawaraya Mahamada “Hai api mengapakah engkau sangat-sangat membesarkan dirimu” maka ujar api “Siapa engkau” maka sahut Nawaraya Mahamada “Akulah seorang hamba Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya” maka sahutnya “Aku pun seorang hamba yang hina”. Maka ujarnya “Hai api mengapakah engkau sangat gemarannya membesarkan dirimu” maka ujar api “Aku berbuat sekehendak aku” maka ujar Nawaraya Mahamada “Hai api, engkau berbuat barang kehendakmu tetapi aku lihat pada dirimu itu celakah atau tiada cela”. Maka sahut api “Adakah celaku” maka ujar Nawaraya Mahamada “Hai api, yang membunuh akan dikau itu air dan yang menyucikan engkau itu angin” maka sahut api “Engkau sekarang yang tiada celanya”. Maka Nawaraya Mahamada pun mengucap Asataghofara Allaha Al Azhoyama yang hamba itu amat penuhlah dengan celanya melainkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya jua yang esa yang tiada sekutu baginya”. Maka api pun tahulah Mahamada itu hambanya lagi pesuruhnya maka kata api “Aku masuklah dengan keranamu dan ajarlah aku olehmu kalimat shahadat” maka ajar Nawaraya Mahamada “Hai api, kata olehmu Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha selama-lamanya” maka iapun berkatalah dengan demikian itu.

Kemudian maka Nawaraya Mahamada pun pergilah ia kepada air maka di lihat oleh Nawaraya Mahamada itu akan air itu terlalulah sangat gemarannya dan membesarkan dirinya. Maka Nawaraya Mahamada pun memberi salam ia kepada air dengan katanya “Al Salama A’laya Kama, hai air” maka sahut air “Wa A’laya Kama Al Salama”. Ujar Nawaraya Mahamada “Hai air, mengapakah engkau sangat membesarkan dirimu terlalu sangat gemarannya membesarkan dirimu” maka ujar air “Siapa engkau” maka sahut Nawaraya Mahamada itu “Akulah seorang hamba Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya” maka ujarnya “Aku pun seorang hamba Allaha yang hina”. Maka ujar Nawaraya Mahamada “Hai air, mengapakah engkau sangat gemarannya dan membesarkan dirimu” maka ujar air “Aku berbuat barang sekehendak aku” dan sahut Nawaraya “Tetapi aku lihat pada dirimu itu cela”. Maka sahut air itu “Adakah cela aku” maka ujar Nawaraya Mahamada “Hai air, kau itu membasuh segala yang cemar-cemar dan segala najis jadi akan pembasuhnya engkau itu dan pembasuh engkau itupun angin lathif” maka ujar air “Hai Nawaraya Mahamada, engkaulah seorang yang tiada celanya maka ujar Nawaraya Mahamada itu Asataghofara Allaha Al Azhoyama yang hamba itu penuhlah dengan celanya melainkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya jua tuhan yang esa yang tiada sekutu baginya”. Maka tatkala itu tahulah Mahamada itu hambanya dan pesuruhnya maka air pun masuklah agamanya maka ujar Nawaraya Mahamada “Kata olehmu Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha selama-lamanya” maka air itupun berkatalah akan demikian itu.

Kemudian Nawaraya Mahamada pun pergilah ia kepada tanah serta berkata-katanya “Al Salama A’laya Kama, hai tanah” maka sahut tanah “Wa A’laya Kama Al Salama” sertanya katanya “Ya Nawaraya Mahamada”. Maka di lihat oleh Nawaraya Mahamada tanah ia merendahkan dirinya serta dengan taatnya dan takzim maka ujar tanah “Ya Nawaraya Mahamada, terlalulah maha baik segala turun tuan hamba kepada hadrat Allaha Taa’laya” maka ujar Nabi Mahamada diambilkan tanah itu lalu di peluk dan di ciumnya. Maka di bawa persembah oleh Nawaraya Mahamada akan tanah itu kepada hadrat Allaha Taa’lata “Yaa Raba Yaa Sayadaya Yaa Mawalaaya Ya tuhanku jua yang terlebih mengetahui dan yang terlebih tahu engkaulah Yaa Alahaya bahawa tanah itu hambamu yang pilihannya hendaklah kerana keempat itu kau sertakan dengan hambamu yang dhoif ya tuhanku”. Maka inilah nabi Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada empat tabiat itu dan adalah segala manusia itu ada setengahnya daripada tabiat api dan setengahnya daripada tabiat angin dan setengahnya daripada tabiat air dan setengahnya daripada tabiat tanah.

Maka sabdanya nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Barangsiapa daripada umatku ada menaruh peri kejadian cahayaku ini atau membaca dia daripada permulaan dan datang kesudahan bahawasanya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya anugerahi akan dia daripada kebajikan pahala seperti membaca empat buah kitab yang pertama Taurat dan kedua Injil dan ketiga Zabur keempatnya Faraqona yakni Qoraana itu kepada nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Dan lagi pahalanya seperti empat orang daripada malaikat yang muqarabin yang di anugerah Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan pertama Jibril A’layaha Al Salama, keduanya Mikail A’layaha Al Salama, ketiganya Isafil A’layaha Al Salama, keempatnya Izrail A’layaha Al Salama dan lagi pahala seperti serasa ia naik haji Bayata Allaha Al Haraama  di anugerah akan Allaha Taa’laya dan lagi di surat akan malaikat daripada pahalanya dan kebajikan yang limpah daripada pahalanya tujuh orang syahid yang di bunuh di dalam perang sabayala Allaha. Demikianlah pahala barangsiapa menaruh dia atau membaca dia bahawa tiada berpindah daripada dalam dunia jikalau belum melihat akan tempatnya di dalam syurga tempat Kalaama Wa Al Hamada Lalaha Raba Al A’alamayana Amayana Yaa Raba Al A’alamayana Wa Sholaya Allaha A’laya Sayadanaa Mahamada Wa Alha Wa Shohabaha Ajamaa’yana Amayana.  

Sumber : Kitab Taja Al Malaka (Mahkota Raja-Raja)

No comments:

Post a Comment