Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, May 28, 2012

Kisah Nabi Allaha Nuh A'layaha Al Salama


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama 

Ketahui oleh kamu adapun nabi Allaha Nuh itu namanya Shaakarayana anak Malaka anak Manawasakaha anak Adarayasa(Idris). Maka sebab Shaakarayana itu dinamai Nuh kerana sangat ia bercintaan dengan tangis akan segala kaumnya menyembah berhala dan beberapa dirasainya daripada mereka itu dan di nista mereka itu akan dia dan dipalu oleh segala kaumnya akan dia hingga datang kepada empat puluh tahun umurnya maka di anugerahkan Allaha Taa’laya akan dia nubuah jadi nabi akan menunjukkan segala kaumnya yang betul kepada membawa agama Asalama dengan iman dan tauhid akan Allaha Taa’laya. Antara berapa tahun lamanya maka yang menurut katanya lima puluh orang laki-laki dan lima puluh orang perempuan yang masuk Asalama membawa iman kepadanya seperti firman Allaha Taa’laya Falabatsa Fayahama Alafa Sanata Al Akhomasayana A’amaa yakni adalah yang mengikut kata Nuh lima puluh orang laki-laki.

Adapun Nuh dititahkan Allaha Taa’laya berseru-seru tiap-tiap pagi-pagi benua Kufah demikian katanya “Hai kaum yang lali dengan dunia dan permainan kamu. Kata oleh kamu Laa Alaha Alaa Allaha Wahadaha Laa Sharayaka Laha. Hanya sa-nya tuhan yang esa tiada sekutu baginya, Tiada tuhan yang disembah melainkan Allaha Taa’laya”. Maka di dengar mereka itu kata nabi Nuh A’layaha Al Salama mahsyurlah warta Nuh ke Masyrik dan ke Maghrib bahawa ada seorang laki-laki berseru-seru ia tiap-tiap pagi. Ajaib segala akan katanya tiada tuhan melainkan Allaha, Esa tiada akan menyamai dia sesuatu jua pun tiada pernah kita dengar daripada datuk nenek kita seperti katanya itu. Hataya maka dikhabarkan mereka itulah daripada seorang kepada seorang seperti kata Nuh itu. Maka hairanlah mereka itu sekelian. Adapun tatkala Nuh berseru-seru itu adalah setengah mereka itu menutup telinganya supaya tiada di dengar mereka itu suara Nuh dan setengah mereka itu menggeleng-geleng kepalanya daripada sangat hairannya dan setengah mereka itu menudung kepalanya dengan kain dan setengah mereka itu melarikan dirinya supaya jangan di dengar kata nabi Nuh itu.

Demikianlah pada tiap-tiap pagi nabi Nuh berseru-seru menyuruh mereka itu membawa iman akan Allaha Taa’laya. Maka pada suatu hari dipalu mereka itu akan Nuh A’layaha Al Salama hingga tiada menyedarkan dirinya. Setelah ingatlah ia daripada pitam maka katanya “Hai segala manusia yang derhaka berkatalah kamu sekelian bahawasanya Allaha Taa’laya tuhan yang esa tiada sekutu baginya dan bahawasanya aku dijadikan Allaha Taa’laya nabi yang memberi tahu kamu akan seksa neraka dan nikmat syurga akan segala manusia yang mengikut kataku dan diseksa akan Allaha Taa’laya akan kamu yang tiada mengikut daku dan bahawa namaku Nuh anak Malaka”. Setelah di dengar mereka itu kata Nuh itu maka dipalu mereka itu pula akan dia lalu pengsanlah tiada khabarkan dirinya sehari semalam lamanya.

Hataya setelah sedarkan dirinya lalu ia pulang ke rumahnya serta berseru-seru kepada Allaha Taa’laya seperti firman Allaha Taa’laya Raba Anaya Daa’wata Qowamaya Layalaa Wa Nahaaraa Falama Yazadahama Daa’aya Alaa Faraaraa Wa Anaya Kalamaa Daa’wata Hama Lataghofara Haa’lawaa Ashoabaa’ Hama Faya Azaana Hama Wa Asatafashawaa Tsayaaba Hama Wa Ashoorawaa Wa Asatakabarawaa Asatakabaaraa Tsama Anaya Daa’wata Hama Jahaaraa Tsama Anaya Aa’lanata Lahama Wa Asararata Lahama Asaraaraa yakni tatkala siumanlah Nuh daripada pengsannya maka kembalilah ia ke rumahnya dengan pecah kepalanya serta bengkak pehanya seperti tiada akan sampai ia ke rumahnya. Maka sembahnya kepada tuhannya “Ya tuhanku bahawasanya engkau jua yang terlebih tahu akan hal hambamu. Bahawa kusuruh pada mereka itu tiap-tiap hari percaya akan dikau dengan mengerjakan kebaktian kepadamu supaya kau ampuni segala dosanya mereka itu. Maka ditutup mereka itu telinganya dengan jarinya tiada ia mahu mendengarkan kataku dan setengah mereka itu melarikan dirinya daripadaku.

Kemudian kuseru pula akan mereka itu dengan perlahan-lahan kalau di dengarkan mereka itu pengajarku maka dipalingkan mukanya daripada aku katanya engkau ini tiada sebenarnya. Ya tuhanku barangkala kukatakan mereka itu membawa imanlah kamu akan tuhan yang esa dan akan nabi kamu supaya diampuni Allaha Taa’laya dosa kamu maka ditutupi mereka itu telinganya dengan jari mereka itu dan setengah menutup mukanya dengan kainnya. Akan hambamu pada malam pun telah kukatakan pada mereka itu dengan rahsianya kubukakan bagi mereka itu kataku percayalah kamu sekelian maka larilah mereka itu daripadaku dengan di nista akan daku”. Hataya maka firman Allaha Taa’laya kepada Nuh Anaha Lana Yawamana Mana Qowamaka Alaa Mana Qoda Amana yakni Maka ujar Jibril “Ya Nuh salam Allaha atasmu bahawa firman tuhanmu kepadamu bahawa segala kaum itu tiadalah akan membawa iman ia kepadamu melainkan segala yang ada sertamu itulah yang mendengar katamu”.

Arakian antara berapa tahun lamanya maka suatu hari nabi Nuh melihat segala kaumnya berhimpun-himpun mereka itu pada suatu tempat maka pergilah nabi Nuh kepada kaumnya yang berjamu-jamuan itu. Katanya “Demi Allaha bahawasanya telah dianugerahkan Allaha akan kamu sentosa pada hidup kamu maka berhimpunlah kamu dengan bersuka-sukaan makan dan minum dan tiadalah kamu sebut akan tuhan kamu yang anugerahkan akan kamu segala makan makanan itu. Maka olehmu bahawa Allaha Taa’laya jua tuhan kamu yang esa tiada sekutu baginya dan bahawasanya aku ini nabi kamu yang menceritakan akan kamu pahalanya syurga dan seksaan neraka lagi akan diseksanya akan kamu jika tiada percaya kamu akan dia dan jika kamu sebut-sebut akan nikmatnya dan berbuat ibadat kamu akan dia nescaya lagi akan dianugerahkan Allaha Taa’laya akan kamu di dalam dunia dengan kesukaan selama hidup kamu dan di dalam akhirat diampuni Allaha kiranya segala dosa kamu dan dimasukkan akan kamu ke dalam syurga dalamnya nikmat yang kekal yang tiada lagi berkesudahan adanya. Tiada kupinta upahku pada kamu sekelian akan diriku dan suatu manafaat akan daku pada menyampaikan titah Allaha Taa’laya kepada kamu itu melainkan kepada Allaha jua seperti firman Allaha Taa’laya kata Nuh akan segala kaumnya Wa Yaa Qowama Laa Asaala Kama A’layaha Maa Laa Ana Ajaraya Alaa A’laya Allaha Alaya Akhora Al Ayata yakni Hai tuhanku kaumku tiada kupinta kepada kamu upah atau sesuatu manafaat akan dikau pada menyampaikan titah Allaha Taa’laya itu melainkan kepada Allaha yang amat tahu akan halku. Bahawa aku menceritakan kepada kamu seksa yang amat pedih lagi akan didatangkan kepada kamu.

Hataya setelah di dengar mereka itu kata nabinya maka di palu mereka itu akan dia dan suruhnya lontar pada pada budak-budak dengan batu akan nabi Nuh. Adapun pada ketika itu perempuan nabi Nuh Waafalaha namanya di dalam antara kaum itu maka segera ia keluar katanya pada kaumnya “Jangan kamu palu akan dia kerana ia ini orang gila jangan di dengarkan katanya”. Maka kata segala orang kaya-kaya daripada mereka itu “Jika engkau kasih akan suamimu itu enyahkanlah ia daripada majlis kami ini dan benci kami melihat mukanya dan mendengarkan katanya yang tiada berguna itu” dan kata setengah daripada mereka itu “Sungguhnyalah ia ini orang gila tolakkan oleh kamu akan dia”.

Maka tatkala di dengar nabi Nuh kata isterinya dan segala kaumnya akan dia orang gila itu makin sangatlah sakit hatinya dengan dukacitanya. Maka mengadah ke langit serta dengan tangisnya dan serunya kepada Allaha Taa’laya seperti firman Allaha Taa’laya menceritakan akan kata Nuh Anaya Magholawaba Faanatashora maka sembah nabi Nuh “Ya tuhanku bahawasanya engkau jua tuhan yang amat mengetahui akan hal hambamu. Bahawasanya aku ini teraniaya oleh kaumku di alahkannya mereka itu akan daku maka minta tolong aku kepadamu, engkau jua tuhan yang sebaik-baik akan menolong”. Hataya maka Jibril pun turun kepada nabi Nuh katanya kepada Nabi Nuh “Hai nabi Nuh kembalilah engkau daripada mereka itu pulang ke rumahmu. Bahawa tuhan seru alam menyampaikan salam kepadamu yang pinta hambaku Nuh itu telah kuperkenankan inilah anugerah tuhanmu akan dikau biji kayu di dalam syurga. Tanam olehmu akan dia dan adalah sebelah cawangnya itu zamrud yang hijau warnanya.

Arakian maka nabi Allaha Nuh pun diamlah di dalam rumahnya tiadalah ia berjalan-jalan lagi pada segala kaumnya. Setelah itu empat puluh tahun lamanya maka pohon kayu zamrud itu pun besarlah kira-kira seratus kaza panjangnya dan besar pohonnya sama dengan panjangnya itu. Adapun selama pohon kayu itu di tanam nabi Allaha Nuh tiadalah jadi kanak-kanak daripada perut ibunya. Demikianlah dikehendaki Allaha Taa’laya atas mereka itu dan nabi Nuh pun tidurlah tiada lagi berkata-kata dengan segala kaumnya. Hataya maka mahsyurlah pohon kayu itu pada segala negeri Masyrik dan Maghrib mengatakan bahawa pohon kayu yang di tanam Nuh itu sebelah cawangnya zamrud terlalu besar panjangnya maka ajaiblah mereka itu sekeliannya dan setengah daripada mereka itu datang daripada pihak negeri melihat pohon kayu itu. Maka bertanyalah mereka itu kepada Nuh darimana engkau peroleh benih kayu ini?”. Maka sahut nabi Nuh “Bahawa pohon kayu inilah yang berlepaskan kami daripada seksa Allaha Taa’laya kerana lagi akan diturunkan Allaha Taa’laya akan kamu sekelian kerana kamu tiada percaya akan dia”. Setelah di dengar mereka itu kata Nuh itu maka tertawa-tawa mereka itu akan nabi Nuh dengan dipersendanya akan dia.

Bermula segala kafir pun penuhlah di dalam dunia ini dari Masyrik datang ke Maghrib seperti firman Allaha Taa’laya Raba Laa Tazaka A’laya Al Aradho Mana Al Kaafarayana Dayaaraa Anaka Ana Tazara Hama Yadholawa A’baadaka Wa Laa Yaladawa Alaa Faajaraa Kafaaraa ertinya sembah nabi Nuh “Ya tuhanku telah penuhlah atas bumi ini daripada segala kafir maka di persenda-sendakannya akan daku. Ajarkan pada mereka itu tiadalah di turutnya kataku makin bertambah-tambah pula kafirnya akan dikau dan sesatlah ia daripada jalan yang sebenarnya. Maka jangan kiranya kau tinggalkan atas bumi ini seorang juapun daripada segala kafir itu. Ya tuhanku, engkau jua tuhan yang menyeksai segala kafir itu dan melepaskan segala mukmin dan ampun olehmu kiranya akan segala hambamu yang percaya akan dikau yang ada sertaku ini”. Hataya maka Jibril pun turun kepada nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salama katanya “Salam Allaha atasmu ya Nuh. Firmannya kepadamu perbuatlah olehmu sebuah bahtera” maka kata Nuh “Siapatah yang berbuat bahtera ini dan sebagaimana gerangan perbuatannya itu?”. Maka ujar Jibril “Tuan hamba carilah orang yang tahu menarah dan merapat maka pohon kayu yang tuan hamba tanam itulah tuan perbuat bahtera dan cawangnya daripada zamrud itulah akan pasaknya”. Setelah itu maka Jibril pun naik ke langit.

Hataya maka Nuh pun mencari tukang yang tahu berbuat bahtera maka dengan takdir Allaha Taa’laya datang empat orang pandai kepada nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salama. Maka kata Nuh kepada mereka itu “Adakah kamu tahu berbuat bahtera? Maka sahut keempatnya mereka itu “Dapatlah kami empat orang ini mengerjakan dia tetapi kami tiada lagi beristeri jika mau tuan hamba beri isteri akan kami keempat ini atas kamilah berbuat bahtera itu”. Setelah di dengar nabi Allaha Nuh kata mereka itu maka kata nabi Nuh “Baiklah nescaya kucari akan kamu isteri” tetapi di dalam hati nabi Nuh yang seorang itu dapatlah kuberi kerana anakku pun seorang dan tiga orang lagi ini dimana kuperoleh perempuan akan isterinya. Hataya maka diperjamu nabi Allaha Nuh akan mereka itu makan setelah sudah makan maka orang itupun pulang ke rumahnya.

Maka nabi Nuh pun masuk ke dalam rumahnya maka tiba-tiba dilihatnya di dalam rumahnya itu empat orang perempuan muda terlalu baik-baik rupanya keempatnya itu seperti rupa anaknya. Maka nabi Allaha Nuh pun hairanlah melihat dia maka tiadalah dikenalnya anaknya “entah yang mana engkau di dalam yang empat itu”. Maka dilihat Nuh A’layaha Al Salama akan kuda dan keldai dan seekor kucingnya telah tiadalah maka makin sangatlah ia hairan maka fikir dalam hatinya “Iaitulah yang dijadikan Allaha Taa’laya serupa dengan anakku itu” maka kata nabi Allaha Nuh “Mana anakku di dalam empat orang kamu ini” maka sahut keempatnya mereka itu “Kamilah anak nabi Allaha” dan datanglah keempat mereka itu mendapatkan nabi Nuh A’layaha Al Salama. Maka hairanlah nabi Nuh akan kudrat Allaha Taa’laya pada hal tiada dikenalnya akan anaknya.

Setelah sampailah dua hari maka tukang itupun datanglah mendapatkan nabi Nuh maka kata nabi Nuh “Hai pandai sekarang adalah pada aku dianugerahkan Allaha empat orang anak maka keempatnya kukahwinkanlah dengan kamu. Asalama lah kamu sekelian” maka dengan kurnia Allaha Taa’laya mereka itupun masuklah Asalama lalu di kahwinkan nabi Allaha Nuh keempatnya itu dengan anaknya. Arakian maka nabi Allaha Nuh pun berkata sebagaimana kita berbuat kapal ini kerana tiada pernah orang berbuat kapal daripada dahulu kala hingga datang sekarang. Adakah dapat kamu keempat membicarakan dia?”. Maka kata mereka itu “Marilah acuannya akan kami” kata mereka itu “Ana Shaa Allaha Taa’laya marilah mengerjakan dia kerana kami pandai pada membelah papan dan dapat merapat dia.

Hataya maka Jibril pun datang kepada nabi Nuh katanya “Firman tuhanmu ya Nuh perbuatlah olehmu kapal dan pohon kayu itulah belah olehmu dan bangunnya itu seperti dada ayam tetapi apabila sudah terbelah papan itu hambalah akan mengajar tuan hamba berbuat dia”. Hataya maka datang nabi Allaha Nuh akan tukangnya dan nabi Allaha itupun Jibril A’layaha Al Salama jua yang mengajar dia seperti firman Allaha Taa’laya Wa Ashonaa’ Al Falaka Baaa’yananaa yakni perbuat olehmu kapal itu dengan kami ajarkan engkau berbuat dia.

Setelah disusun nabi Nuh bahtera itu maka papannya yang pertama tersebut nama nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama dan kedua papan nama nabi Shayatsa A’layaha Al Salama dan ketiga papan nama nabi Adarayasa A’layaha Al Salama. Keempat papan nama nabi Nuh A’layaha Al Salama dan kelima papan nama nabi Hawada A’layaha Al Salama dan pada keenam papan nama nabi Sholaha A’layaha Al Salama dan ketujuh papan nama nabi Abaraahayama A’layaha Al Salama hingga datang kepada empat ribu tiga ratus empat puluh keping tersurat nama nabi sekelian dan adalah sekelian papan itu dikeluar daripada pohon kayu itu juga. Setelah sudah disusun nabi Nuh maka dipasaknya dengan kayu zamrud itu. Setelah sudah disusun nabi Nuh bahtera itu seribu kaza tingginya dan empat ratus kaza lebarnya dan tujuh pangkat, seratus pintunya dan lima puluh layarnya. Setelah sudah bahtera itu maka terhantarlah ia diatas bumi.

Arakian maka datang segala kaum nabi Allaha Nuh melihat bahtera itu maka firman Allaha Taa’laya menyuruhkan nabi Nuh berkata pada segala kaumnya Wa Kalamaa Mara A’layaha Malaa Mana Qowamaha Sakhorawaa Manaha Qoala Ana Tasakhorawaa Manaa Faana Nasakhora Mana Kama Kamaa Tasakhorawana Fasawafa Taa’lamawana. Hai Nuh katakan pada mereka itu bahawa kamu persenda-senda akan kami pada hari lagi akan datang ke atas kamu bala yang amat besar daripada tuhan kamu. Maka berkata segala kaumnya “Hai Nuh, kau buat bahtera ini akan tempatmu diamkah di sini atau kau bawa terbang ke udarakah?” maka sahut nabi Nuh “Bahawa tuhanku menyuruhkan aku berbuat bahtera ini bahawasanya janji tuhanku akan mengaramkan kamu sekelian dengan air itu. Sebenarnya lagikan datang seksanya keatas kamu”. Maka ditertawakan mereka itu akan nabi Nuh A’layaha Al Salama dengan dipersenda-sendanya akan dia.

Arakian maka sembah nabi Nuh “Ya tuhanku, telah habislah papan ini kuperbuatkan bahtera maka ada lagi sedikit tiada cukup papan hendak mengenakan tariknya”. Maka Jibril pun turun kepada nabi Nuh maka ujarnya “Ya Nuh suruhlah daripada anak cucumu pergi mengambil papan yang tiada genap lagi itu. Bahawa ada sepohon kayu di tepi sungai Nil terlalu besar maka di tambangkan olehmu suruh bawa kemari akan tarik bahteramu itu”. Maka kata nabi Nuh kepada segala anak cucunya “Siapa kamu dapat membawa pohon kayu yang di tepi sungai Nil itu dibawa kemari?”. Maka seorang pun tiada bercakap membawa kayu itu maka berkata seorang daripada mereka itu “Dapat pun membawa kayu itu kemari A’ajala lah maka baiklah ia disuruhkan pergi”. Maka ujar Nuh “Hai A’ajala maukah engkau pergi mengambil kayu itu biarlah kuberi upah akan dikau” maka sahut A’ajala “Ya nabi Allaha, hambalah membawa kayu itu ke mari. Janganlah nabi Allaha upah akan hamba sekadar tuan hamba beri makan akan hamba supaya kuat hamba menanggung dia”.

Hataya maka di beri nabi Nuh tiga buah apam akan A’ajala itu. Demi di lihat A’ajala tiga buah apam di beri nabi Nuh akan dia itu maka iapun tertawa serta katanya “Ya nabi Allaha, bahawa makanan hamba pada sehari dua belas ribu mana, beratnya lima puluh buah apam banyaknya. Maka apa jadinya tiga buah apam ini padaku bahawasanya tiadalah berasa kenyang perutku”. Maka kata nabi Nuh “Hai A’ajala, jangan engkau permudahkan apam ini terlebih daripada yang dua belas ribu mana itu kenyangnya. Makanlah olehmu akan dia tetapi hendaklah dahulu engkau sebut Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama”. hataya maka di sebutnyalah oleh A’ajala seperti pengajar nabi Nuh itu maka lalu di makannya apam yang tiga buah itu. Baharu sebuah apam itu di makannya maka kenyanglah ia setelah sudah A’ajala kenyang makan apam itu maka pergilah ia mengambil kayu itu. Setelah sudah ditebang orang maka di tanggungnyalah sebatang kayu itu tiada ia berhenti pada suatu tempat jua pun hingga di hantarkannya ke hadapan nabi Allaha Nuh dan adalah jauh pohon kayu itu dengan bahtera Nuh kira-kira sebulan perjalanan maka dijalan oleh A’ajala lima hari lima malam jua sampailah ia ke bahtera nabi Nuh A’layaha Al Salama.

Hataya maka di belah nabi Nuh kayu itu di jadikannya papan lalu di kenakannya tarik bahteranya itu. Hanyalah beroleh empat keping papan itu jua maka papan yang pertama itu tersurat nama Abawa Bakara Al Shodayaqo Radhoya Allaha A’naha dan papan yang kedua nama A’mara Radhoya Allaha A’naha dan papan yang ketiga nama A’tamaana Dawaya Al Nawarayana Radhoya Allaha A’naha dan papan yang keempat nama A’laya Al Maranadhoya Radhoya Allaha A’naha. Setelah itu maka di lihat nabi Allaha Nuh tersurat pada papan itu nama keempat mereka itu maka di tanya Nuh kepada Jibril “Nama anabaya kah tersurat pada empat papan ini?”. Maka ujar Jibril “Ialah nama sahabat nabi Akhora Al Zamaana yang lagi akan datang Mahamada namanya, bangsanya Hashayama ialah nabi Amayana Sayada Al Anabayaa Wa Al Marasalayana. Ialah yang kesudahan kekasih tuhan yang maha besar yang tersurat namanya pada segala tiang arash dan pada segala pintu langit dan pintu syurga”. Setelah di dengar nabi Nuh kata Jibril itu maka ia pun mengucap selawat akan nabi Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maka sembah Nuh “Ya tuhanku, demi kemuliaan kekasihmu Mahamada nabi Akhora Al Zamaana itu barang kau luputkan kami daripada bala seksamu dan kau binasakan segala kafir. Jangan kau tinggal seorang jua pun di dalam bumi ini”.

Arakian setelah sudahlah bahtera nabi Allaha Nuh maka datanglah segala kafir naik ke atas bahtera itu lalu di berakkannya di dalam bahtera itu dan tiadalah terlarang oleh Nuh maka bertambun-tambunlah di dalam bahtera itu dengan tahi dan kumuh mereka itu daripada sangat dengkinya dan hendak persakitnya hati nabi Allaha Nuh dengan segala Asalama sertanya. Maka dengan kudrat Allaha Taa’laya ada seorang orang puru lagi lasa tiada boleh betul kaki tangannya maka ia pun datang ke bahtera itu tiada dapat ia berjalan melainkan merangkak jua. Setelah ia naik hendak membuang najis ke dalam bahtera itu maka lalu jatuh ia disembuhkan Allaha Taa’laya segala penyakitnya itu. Maka iapun berjalanlah pulang ke rumahnya maka bertanya segala kaumnya “Siapa mengubat dikau ini maka segera sembuh engkau daripada penyakitmu?” maka sahutnya “Tatkala sudah aku jatuh pada najis di dalam bahtera Nuh lalu sembuhlah segala penyakit di dalam tubuhku ini dan puru pada tubuhku pun hilanglah”. Setelah di dengar segala mereka itu kata orang itu maka dicuba mereka itu diambilnya tahi dan kumuh di dalam bahtera Nuh itu di gosokkan mereka itu segala yang kudil dan yang lasa maka dengan kudrat Allaha Taa’laya sembuhlah segala penyakit mereka itu. Hataya dengan demikian itu habislah najis yang di dalam bahtera itu diambilnya oleh mereka itu akan ubat mereka itu.

Maka pada suatu hari berkata nabi Allaha Nuh pada segala kaumnya “Hai kamu segala kaumku, adalah kamu terlalu najis daripada binatang. Sudah kamu buang najis kamu di dalam bahtera aku ini kamu ambil pula akan ubat kamu. Sa-nya tiada najis kamu itu ubat melainkan nama segaka anabayaa Allaha yang sholeh itu jua”. Maka sahut segala kaumnya “Hai Nuh, demi tuhan kami berhala yang kami sembah itu sa-nya orang yang gila berkapal di atas darat maka tiada engkau kudiamkan dia maka kami biarkanlah di dalam bahteramu itu oleh benar kerja kami bersenda-senda akan dikau maka jadikan kami najis kami jua akan ubat kami. Jika tiada kiranya kami malu akan orang tuhamu itu berkeluarga dengan kami nescaya kami bunuh akan dikau atau kami halaukan akan dikau kepada bumi yang jauh”. Maka kata Nuh “Hai segala kaum, orang tuha-tuhakah kamu kemaluan yang lain daripada Allaha Taa’laya tiada kamu malu akan Allaha Taa’laya tuhan yang menjadikan kamu sekelian lagi akan seksa Allaha Taa’laya akan kamu dengan seksa karamkan oleh air akan kamu. Bahawa tuhanku itu tiada berubah janjinya akan menyeksai kamu”.

Arakian maka kembalilah nabi Nuh ke rumahnya. Hataya maka datang empat orang pendita itu mengadap nabi Allaha Nuh maka berfikir nabi Nuh “Betapa periku mengetahui anakku di dalam empat orang itu”. Maka nabi Allaha Nuh pun bertanya kepada mereka itu katanya “Hai segala tukang bahawa anakku yang kuberikan akan kamu itu apa-apa perangainya. Hendaklah katakana kepada aku”. Maka sahut seorang daripada mereka itu “Ya nabi Allaha, adapun anak tuan hamba itu terlalu baik parasnya tetapi lakunya olok-olok seperti laku keldai”. Maka berkata seorang lagi “Ya nabi Allaha, akan anak tuan hamba itu terlalu baik rupanya lagi bagaimana tetapi barangkali ia marah lakunya seperti laku kucing hendak menampar dan menggigit”. Maka berkata seorang lagi “Ya nabi Allaha, bahawa anak tuan hamba itu terlalu baik rupanya lagi amat bijaksana tetapi barangkali ia marah hendak menendang dan menggigit seperti perangai kuda”. Maka berkata seorang lagi “Ya nabi Allaha, yang anak nabi Allaha itu telah sempurnalah akalnya lagi sabar dan murah suatu pun tiada celanya”. Maka fikir nabi Nuh “Jika demikian yang kemudian itulah anakku dan yang tiga orang itu dengan kudrat Allaha Taa’laya menjadikan dia manusia”.

Arakian setelah sudahlah bahtera itu berapa bulan lamanya maka firman Allaha Taa’laya “Ya Nuh pergilah engkau ke Bayata Al Maa’mawara kerana Bayata Al Maa’mawara itu hendak di angkatkan ke langit maka kunjungi olehmu akan dia”. Setelah Jibril naik ke langit maka nabi Allaha Nuh pun pergilah mengunjungi Bayata Al Maa’mawara itu dengan tangisnya dan serunya kepada Allaha Taa’laya serta kaumya ada sertanya itu. Setelah itu maka Jibril pun datang kepada nabi Nuh katanya “Salam Allaha atasmu ya nabi Allaha, firmannya muatlah oleh tuan hamba Sakinah Adam ke atas bahteramu. Ertinya pakaian Adam dan Hawaya dan nabi Shayatsa dan Adarayasa dan segala perkakasnya rumah yang bekas di makan pakai mereka itu maka di taruh di dalam sebuah peti yang besar itulah di namai Tabut Sakinah” dan lagi kata Jibril “Ya Nuh, himpunkan olehmu segala biji kayu sekeliannya yang ada di dalam bumi ini dan binatang yang liar dan binatang yang jinak naikkan ke atas bahteramu”.

Maka sahut nabi Nuh “Ya Jibril, akan binatang liar itu sebagaimana hamba yang menghimpunkan dia kerana duduk segenap hutan padang jauh” maka ujar Jibril “Akan binatang yang liar itu hambalah yang himpunkan dia kemari tetapi hendaklah tuan hamba muatkan rumput makanannya dan yang patut didahulukan itu hendaklah tuan hamba naikkan ke atas bahteramu”. Maka di naik nabi Nuh tabut itu lapis yang pertama dan segala manusia pada lapis yang kedua dan segala andik-andik burung pada lapis yang ketiga itu dan segala binatang yang jinak pada lapis yang keempat dan segala binatang yang liar-liar dan yang menerkam pada lapis yang kelima dan segala rumput pada lapis yang keenam dan segala bijian pada lapis yang ketujuh.

Arakian segala binatang yang liar jua belum termuat maka Jibril pun turun ke bumi menghalau segala binatang itu datang ke bahtera nabi Nuh maka di naikkan nabi Nuhlah ke atas bahteranya itu. Setelah sudah nabi Nuh bermuat maka sehari nabi Nuh bermasak apam maka berbunyi mendidih pada tempatnya bermasak apam itu di dengar orang maka di beri orang tahu kepada nabi Nuh itulah alamat kebinasaan segala kaum itu seperti firman Allaha Taa’laya Wa Faara Al Tanawara Qolanaa Ahamala Fayahaa Mana Kala Zawajayana Atsanayana Wa Ahalaka Alaa Mana Sabaqo A’layaha Al Qowala Wa Mana Amana Wa Maa Amana Maa’ha Alaa Qolayala yakni firman Allaha Taa’laya menyuruhkan nabi Nuh bermuat segala andik-andik berbagai jenis di muatkan keatas bahteranya. Maka kata nabi Nuh kepada Jibril “Segala bagai jenis itu dapat hamba muatkan keatas bahtera, yang binatang liar itu sebagaimana hamba menghimpunkan dia”. Maka Jibril pun mengembangkan sayapnya lalu dihalaunya naik ke bahtera Nuh maka kata Jibril “Akan segala mukmin sertamu ini suruhlah segera naik ke bahteramu melainkan sedikit juga yang ada percaya akan dikau. Ya Nuh, lihatlah olehmu kekayaan tuhan yang amat kuasa melakukan kehendaknya. Bermula segala orang yang sertamu itu terpelihara daripada karam”.

Hataya maka bermuatlah nabi Nuh keatas bahteranya dari segala mergastua yang melata di bumi dan yang terbang di udara itu. Telah sudahlah berhimpun di atas bahtera nabi Nuh tiadalah di sebutkan bilang nama segala binatang itu daripada amat banyak jenis hanya yang tiada naik binatang Khoraayata juga. Maka kata nabi Nuh “Hai Khoraayata Iblis naiklah engkau ke bahtera ini” maka Khoraayata pun naik maka Iblis a’layaha laa’nata pun sertanya naik ke bahtera itu dan lagi tiada naik isteri Nuh dan anaknya bernama Kanaa’ana “Tiadalah kami naik bahtera sertamu, naik kami keatas bukit nescaya terpeliharalah kami daripada karamkan air”.

Arakian maka Jibril pun datang kepada nabi Allaha Nuh katanya “Salam Allaha atasmu ya Nuh, telah habislah naik bahteramu segala mukmin yang ada sertamu itu dan janganlah kau pohonkan segala kafir itu kepadaku seorang juapun daripada mereka itu tiada lepas daripada seksaku”. Maka sahut nabi Allaha Nuh “Ya Jibril, telah habislah naik bahtera ini segala mukmin melainkan isteri hamba dan anak hamba jua yang tiada mau serta hamba katanya pergi ia suatu kaumnya ke bukit”. Maka Jibril pun diamlah lalu naik ke langit maka firman Allaha Taa’laya kepada Mikail “Ya Mikail, turunkanlah air dari langit itu. Janganlah engkau timbang dan sukat lagi dan keluarkanlah olehmu air di dalam bumi itu”. Hataya maka turunlah air hujan yang amat lebat dan bumi pun belah-belahlah keluarlah air daripada bumi itu.

Adapun pertama turun hujan itu pada sembilan hari bulan Rejab dan bumi pun belah-belah seperti akan kiamat lakunya seperti firman Allaha Taa’laya Fafatahanaa Abawaaba Al Samaa Bamaa Manahamara Wa Fajaranaa Al Aradho A’yawanaa Fa Al Taqoya Al Maa A’laya Amara Qoda Qodara Wa Hamalanaaha A’laya Zaata Al Waaha Wadasara, tatkala itu kami bukakanlah pintu langit supaya turun air daripadanya keatas bumi dan kami pasakkan pula bumi itu supaya keluar air daripadanya keatas bumi dan arakian maka terangkatlah bahtera Nuh oleh air itu maka nabi Nuh pun kasihan akan segala kaumnya dan lebih pun sayangnya akan anaknya dan isterinya seperti firman Allaha Taa’laya akan kata Nuh Yaa Banaya Arakaba Maa’naa Wa Laa Takana Maa’ Al Kaafarawana Hai anakku mari engkau naik sertaku ke atas kapal ini dan jangan engkau serta dengan segala kafir itu. Maka kata anaknya seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Saawaya Alaya Jabala Yaa’shomanaya Mana Al Maa. Qoala Laa A’ashoma Al Yawama Mana Amara Allaha Alaa Mana Rahama Wa Haala Bayana Hamaa Al Mawaja Fakaana Mana Al Maghoraqoyana Maka kata anaknya Kanaa’ana naik aku serta mereka itu keatas bukit terpeliharalah aku daripada di karamkan air. Maka kata nabi Nuh tiada seorang juapun lepas daripada azab Allaha pada hari ini melainkan barangsiapa yang di kasihi Allaha akan dia.
Hataya maka di ceraikan gelombanglah antara Nuh dengan anaknya Kanaa’ana maka adalah ia daripada orang yang binasa serta segala kaumnya pada hal ia menyebelahkan dirinya daripada bapanya tatkala lagi berlihat nabi Nuh dengan anaknya. Maka katanya anaknya “Naik aku keatas bukit serta orang banyak itu tiadalah aku di karamkan air” maka sahut nabi Nuh “Hai anakku bukan ini air bah dan air air besar bahawasanya air inilah yang akan binasa segala kaum kafir kerana segala bukit pun sekeliannya tenggelam pada hari ini”. Maka di ceraikan gelombanglah akan dia dengan bapanya dan ibunya Waaa’laha pun sertanya binasa maka dengan saat itu juga bukit itupun tenggelam tiada lagi berketahuan.

Setelah di lihat Nuh akan hal mereka itu telah habislah binasa maka tertutuplah hati nabi Nuh maka ia mengadap ke langit berseru-seru “Ya tuhanku, bahawa janjimu jua yang sebenarnya telah tertutuplah hatiku melihatkan hal segala anak cucuku yang kau luputkan ia daripada mataku maka tiadalah tersabarkan oleh hambamu, Ya tuhanku”. Maka firman Allaha Taa’laya menceritakan akan sembah Nuh Ana Abanaya Mana Ahalaya Wa Ana Waa’daka Al Haqo Wa Anata Ahakama Al Haakamayana Maka sembah Nuh Ya tuhanku jika engkau kembalikan kiranya isi rumahku dan isteriku padaku dan anak cucuku maka bahawasanya janjimu jua yang sebenarnya dan engkau jua tuhan yang amat menghukumkan daripada segala hukum yakni yang amat tahu daripada segala yang tahu.

Maka firman Allaha Taa’laya akan dia Anaha Layasa Mana Ahalaka Anaha A’mala Ghoyara Shoalaha Hai Nuh bahawasanya iaitu bukan daripada isi rumahmu bahawasanya ia berbuat pekerjaan yang tiada baik maka tiadalah ia daripada anak cucumu. Adapun segala mereka itu yang percaya akan dikau iaitu daripada anak cucumu maka janganlah kau tanyai akan daku pada barang tiada engkau mengetahui dia dan hendaklah jangan engkau daripada orang yang jahil. Maka firman Allaha Taa’laya Falaa Tasaalana Maa Labasa Laka Baha A’lama Anaya Aa’zhoka Ana Takawana Mana Al Jaahalayana. Maka sembah Nuh Qoala Raba Anaya Aa’waza Baka Ana Asaalaka Maa Layasa Laya Baha A’lama Wa Alaa Taghofara Laya Wa Tarahamanayaa Kana Mana Al Khoasarayana firman Allaha Taa’laya maka jangan kau tanyai akan daku barang yang jahil maka sembah Nuh Ya tuhanku bahawasanya berlindung aku kepadamu daripada menanyai dikau pada barang yang tiadaku mengetahui dia dan jikalau tiada kau ampuni akan daku maka adalah aku pada ketika itu daripada orang yang merugi.

Hataya maka nabi Nuh pun menarik layarlah serta katanya seperti yang di ceritakan Allaha Taa’laya di dalam Qoraana Basama Allaha Majarayahaa Wa Marasaahaa Ana Rabaya Laghofawara Rahayama Dengan nama Allaha jua kami berlayar. Berlayarlah nabi Nuh pada jalannya yang amat besar seperti bukit tinggi dan segala bukit yang tinggi pun tiadalah berketahuan lagi. Berapa antaranya nabi Nuh di dalam bahtera itu maka banyaklah najis manusia dan najis segala binatang yang di dalam bahtera itu. Maka nabi Nuh pun minta doa kepada Allaha Taa’laya memohonkan hilang segala najis itu. Arakian maka Jibril pun turun kepada nabi Nuh maka ujarnya “Ya Nuh, sapu oleh tuan hamba dahi gajah itu”. Hataya maka di sapu nabi Nuh dahi gajah itu dengan kudrat Allaha Taa’laya keluar daripada belalai gajah itu babi sujud maka di makan babi itulah segala najis di dakam bahtera itu. Maka hairanlah segala mukmin yang di dalam bahtera itu melihat kudrat Allaha Taa’laya. Maka oleh Iblis laa’nata Allaha di sapunya pula belakang babi itu maka keluar daripada hidung babi itu sujud tikus lalu di korek oleh tikus akan papan bahtera itu dan mata benda yang di dalam bahtera itu pun di koreknya. Maka kata nabi Nuh “Darimana datangnya ini habis di perbinasanya segala isi bahtera ini.”

Maka Jibril pun datang kepada nabi Nuh maka ujarnya “Iblislah yang empunya kerja itu di sapunya belakang babi keluarlah itu. Ya Nuh, sapulah oleh tuan hamba belkang harimau itu nescaya di keluarkan Allaha Taa’laya binatang yang membunuh tikus itu”. Maka di sapu nabi Nuh belakang harimau lalu keluar sujud kucing itulah makan segala tikus itu. Maka daripada hari itulah tikus dengan kucing berseteru. Maka berkata nabi Allaha Nuh akan Iblis “Apa sebabnya maka engkau sapu belakang babi itu. Adakah firman Allaha Taa’laya kepadamu demikian itu” maka sahut Iblis “Kulihat tuan hamba menyapu belakang gajah maka di keluarkan Allaha Taa’laya babi maka kusapu pula belakang babi maka di keluarkan Allaha Taa’laya tikus. Bahawa kehendak tuan hamba pun di kabulkan Allaha Taa’laya, kehendak aku pun di kabulkan Allaha Taa’laya jua”. Maka ujar nabi Allaha Nuh “Hai malaun, siapa menyuruh engkau naik keatas bahtera itu serta kami” maka sahut Iblis “Bahawa yang menyuruhkan aku itu diriku jua. Telah beberapa puluh keti dan nafas anakmu hingga tiada terbilang banyak mereka itu sekelian menurut kataku. Telah di binasakan Allaha Taa’laya akan mereka itu sebab tuan hamba maka adalah cita hamba hendak berbinasakan segala isi bahtera ini pada hal hamba ketahui tiada dapat hamba melalui takdir Allaha Taa’laya “. Maka ujar nabi Nuh “Enyahlah engkau daripada aku hai laknat Allaha atas kepalamu” maka sahut Iblis “Mengapa sekarang tuan hamba enyahkan dan dahulu tuan hamba suruh naik bersama-sama dengan binatang Khoraayata itu”.

Arakian adalah nabi Nuh diam di dalam bahtera itu daripada sembilan haribulan Rejab hingga datang kepada Shaaban dan bulan Ramadhan dan bulan Shawal dan bulan Zawa Al Qoa’data dan bulan Zawa Al Hajata datang kepada sepuluh haribulan Maharam. Maka Jibril pun datang kepada nabi Nuh ujarnya “Salam Allaha atasmu ya Nuh, firman telah jauhlah engkau daripada segala kafir dan telah sejahteralah engkau daripada kebinasaan seperti firman Allaha Taa’laya Wa Qoyala Yaa Aradho Abalaa’ya Maaka Wa Yaa Samaa Aqolaa’ya Wa Ghoyadho Al Maa Wa Qodhoya Al Amara Wa Asatawata A’laya Al Jawadaya Wa Qoyala Baa’daa Lalaqowama Al Zhoalamayana Maka firman Allaha kepada bumi “Hai bumi telanlah olehmu air itu dan hai langit tahanilah olehmu airmu itu”. Hataya maka keringlah air itu dan selesailah pekerjaan kamu pada menghalaukan segala kafir itu maka melepaskan segala mukmin dan tetaplah bahtera itu atas bukit Jawadaya (Judi). Bermula jika tiada kiranya segera di tahani Allaha Taa’laya air yang turun dari langit yang terbit daripada bumi itu nescaya sampailah air itu ke langit.

Hataya maka terhantarlah air itu dan bahtera itupun tawaflah tujuh kali pada tempat Kaa’bata Allaha yang lagi akan di perbuat nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama. Setelah sudah ia berkeliling tujuh kali maka lalu ke benua Sham, barang yang ada bukit dalam dunia ini sekeliannya itu di laluinya daripada sangat dalam air itu maka berhentilah ia di bukit Jawadaya seperti firman Allaha Taa’laya Wa Asatawata A’laya Al Jawadaya tetaplah ia di atas bukit Jawadaya maka air itupun lambat surut kerana hambaku Nuh dengan segala mukmin yang sertanya itu bertahun di dalam bahteranya. Maka Jibril pun turun ke bumi lalu di belahnyalah bumi itu dengan sayapnya jadi tujuh laut yang amat dalam sampai tujuh petala bumi lalu kepada laut tempat ikan Nun itulah yang di namai Bahara Al Qodarata (Laut Kudrat). Hataya maka baharulah berupa surut air itu.

Setelah antara berapa hari maka bahtera itu pun terletaklah ia di atas bukit Jawadaya maka kata nabi Nuh kepada itik “Pergilah engkau lihat air itu berapa ada yang sudah surut” hataya maka pergilah itik itu dengan sukacitanya terbang kesana kemari hingga lupalah ia akan suruh nabi Allaha Nuh itu maka di nanti-nanti nabi Nuh tiada juga ia datang. Maka bersabda nabi Nuh kepada merpati “Hai merpati, pergi engkau melihat air itu berapa ada yang sudah surut” maka pergilah merpati berdatang di dalam air itu. Setelah merahlah kakinya maka terlihatlah ia kepada kakinya merah itu maka baharulah ia sedar akandirinya di suruh nabi Allaha Nuh itu maka segera ia kembali memberi tahu nabi Nuh air itu surut dan burung itik itu tiada lagi ia khabarkan dirinya di dalam suruhan nabi Allaha Nuh. Maka nabi Nuh pun minta doa akan merpati itu “Ya tuhanku, kau jinakkan kiranya burung itu dengan manusia dan manusia pun kasih kiranya akan dia dan pelihara mereka itu akan dia”.

Hataya berapa hari lamanya maka datanglah itik itu kepada nabi Nuh dan air pun surutlah hingga baharu kelihatan pucuk kayu yang tinggi. Setelah di lihat nabi Nuh akan itik maka lalu di sumpahinya akan dia katanya “Hai binatang itik, barang kiranya di ambil Allaha kuat sayapmu terbang itu dan adalah engkau mencari kehidupanmu yang cemar-cemar segenap bawah limbahan orang jua”. Maka daripada hari itulah sampai sekarang hingga datang hari kiamat demikianlah halnya. Hataya air itu pun keringlah maka firman Allaha Taa’laya menyuruhkan nabi Nuh turun dari atas bahtera itu maka nabi Allaha Nuh pun turunlah dengan segala kaumnya dari atas bahtera itu ke bumi. Maka datang Jibril kepada nabi Allaha Nuh “Tuan hamba keluarkanlah segala benih-benih kayu, segala buah-buahan itu maka tanamlah oleh tuan hamba”.

Arakian maka di keluarkan nabi Nuh lah segala biji-bijian itu di lihatnya semuanya ada melainkan benih anggur jua yang tiada. Maka kata nabi Nuh “Segala benih buah-buahan yang kutaruh itu semuanya ada jua melainkan benih anggur jua yang tiada” maka kata Jibril “Ya nabi Allaha , akan benih anggur itu Iblis a’layaha laa’nata Allaha jua yang mencuri. Pintalah olemu padanya” maka berkata nabi Nuh kepada Iblis “Hai malaun, kembali olehmu benih anggur itu kepadakukerana engkau mengambil dia” maka sahut Iblis “Ya nabi Allaha, tiada hamba mengambil benih anggur itu”. Maka kata nabi Nuh “Sa-nya engkau jua yang mencuri benih anggur itu bahawa tuhanku memberi tahu aku engkaulah yang mengambil dia. Sa-nya tiada sekali-kali dusta tuhanku hanya yang dusta dan pencuri itu engkau jua”. Maka sahutnya “Hai Nuh, akulah mengambil dia minta janji aku kepadamu. Aku sekali menjiruskan dia dan engkau dua kali menjirus dia pada sehari. Kabul tuan hamba demikian itu kukembalikan benihanggur itu”. Setelah di dengar nabi Nuh kataIblis itu daripada tiada berdaya katanya “Baiklah kuturut janjimu itu, kauambilkanlah anggur itu kepadaku”.

Hataya maka di kembalikan Iblislah benih anggur itu lalu di tanam Nuh akan dia. Setelah itu maka nabi Nuh dua kali menjirus dan Iblis menjirus dengan kencingnya daripada tiap-tiap petang daripada kencingnya pohon anggur itu maka dari kerana itulah jadi tuak dan arak yang memabukkan manusia yang meminum dia. Barangkala baharu di perah orang airnya itulah air yang di jirus nabi Nuh dan barangkala ia lama terhenti jadi masam lagi memabukkan maka iaitulah air kencing Iblis yang cucurkannya kepada pohon anggur itu dan kata setengah riwayat dan setengah pendita di cucurkan Iblis benih anggur itu dengan darah babi dan anjing. Selagi belum tinggi di kencingnya maka apabila tinggilah pohon anggur itu maka di bunuh Iblis seekor serigala dan seekor babi lalu di cucurnya darah babi dan serigala itu kepada pohon anggur itu di jadilah segala yang meminum dia seperti perangai anjing dan babi mengharukan dirinya dan takbur dan riya dengan tiada berumpamakan orang dan tiada di kenalnya orang baik-baik dan jahat lagi dari kerana itulah maka di haramkan Allaha Taa’laya minum dia arak dan tuak itu.

Hataya setelah sudah Iblis menjirus pohon anggur itu dengan kencingnya dan dengan darah anjing dan babi itu maka pergi ia kepada nabi Nuh katanya “Sudahlah sampai kehendakku” maka kata nabi Nuh “Ya Iblis, dengan air apa kau cucurkan pohon anggur itu” maka sahut Iblis “Ya nabi Allaha, telah kucucurkan darah babi dan anjing bahawasanya kehendak nabi Allaha pun berlaku dan kehendakku pun berlaku yakni di kabulkan Allaha. Sekarang tiada dapat hamba berdusta kepada tuan hamba maka barang tuan hamba tanyalah akan hamba ini tiada dapat tiada hamba katakan juga barang yang tuan hamba tanyakan itu dengan sebenarnya”. Maka kata nabi Nuh “Laknat Allaha apa jua kesalahanku kepadamu maka engkau berbuat dengki kepada aku dan kepada segala anak cucu nabi Adam ini kerana kulihat akan dikau ini lain dan katamu seperti lagi orang dengki hendak memberi kejahatan jua akan kamu”.

Maka sahut Iblis “Sa-nya aku tiada dapat derhaka kepadamu dan tiada lulus tipu dayaku akan menyesatkan dikau dan daripada segala nabi Allaha hanya sa-nya lain daripada itu dapatlah kubicarakan melainkan segala hamba Allaha yang sangat ikhlas hatinya dan takutnya Allaha Taa’laya iaitu yang tiada di lulus fitnahku. Adapun telah kupinta doa kepada Allaha Taa’laya dan telah di kabulkan Allaha Taa’laya sembahku itu hingga hari kiamat dan telah beberapa ribu keti daripada segala makhluk di matikan Allaha Taa’laya di dalam kafirnya supaya penuh neraka itu dengan mereka itu demikian itulah yang di kehendakiku”. Maka demi di dengar nabi Nuh kata Iblis demikian itu maka menangislah nabi Nuh A’layaha Al Salama bercintakan dirinya segala umat yang kemudian daripadanya. Setelah melihat Iblis nabi Nuh menangis itu maka katanya “Hai Nuh, dari kerana engkau bernama Shaakarayana itulah maka tiada dapat aku hampir kepadamu dan tiada dapat berbuat kata yang dusta kepadamu kerana engkau bapa segala anabayaa A’layaha Al Salama”.

Maka bertanya nabi Nuh “Hai laknat Allaha atas kepalamu, kutanya akan dikau dengan sebab apa maka engkau berbuat kerja bencana akan anak cucu nabi Allaha Adam A’layaha Al Salama dan kerana apa bermusuh engkau dengan nabi Allaha A’layaha Al Salama dan tiada nabi Allaha apa pun buat kejahatan kepadamu sesuatu juapun. Maka kau tipu akan dia dan kau suruh makan buah kayu yang di larangkan Allaha Taa’laya kepada memakan dia maka jadi gugur ia ke bumi daripada tempatnya yang mulia itu”. Maka sahut Iblis “Tiadakah tuan hamba ketahui daripada sebab Adamlah maka aku kena laknat Allaha dari kerana itulah maka kupohonkan kepada Allaha Taa’laya empat perkara yang kukerjakan kepada anak cucu Adam. Seperkara berdengki-dengkian ia sama sendirinya, kedua perkara loba dan berbimbing mengambil harta samanya manusia dengan tiada sebenarnya dan makan hartanya ganda-berganda, ketiga perkara berbesar dirinya dan mengangkatkan dirinya serta dengan takbur lagi berdusta, keempat perkara kikir ia dari kerana pekerjaan kikir itulah yang terbanyak memenuh api neraka”.

Maka berkata nabi Nuh “Hai Iblis, bahawa engkau di murkai Allaha Taa’laya itu kerana engkau melalui titah tuhanmu yang amat tinggi lagi amat besar itu dan tiada dengan perbuatan nabi Adam atau dengan suruhnya maka jadi engkau kena laknat itu kalau ada lain daripada ini permulaannya katakan olehmu pada aku supaya kuketahui”. Maka sahut Iblis “Ketahui olehmu ya Nuh, beberapa ratus tahun aku berbuat kebaktian kepada Allaha Taa’laya hingga lalu aku kepada tujuh lapis langit kemudian bermohon pula aku kepada Allaha Taa’laya turun ke bumi berbuat kebaktian aku serta segala malaikat sertaku itu beberapa ratus tahunlah aku sujud akan Allaha Taa’laya dengan kebaktianku dan takutku akan dia maka di titahkan Allaha Taa’laya aku serta segala malaikat yang sertaku itu sujud akan Adam.

Maka segala malaikat itu sekeliannya sujudlah ia kepada Adam akan aku maka datang bencinya dalam hatiku tiada mahu sujud akan Adam. Maka di murkai Allaha Taa’laya akan daku dengan di beri laknat akan daku. Akulah yang pertama-tama dan berbesarkan diriku daripada Adam maka kulalui titah Allaha Taa’laya tiada mahu sujudkan Adam itu daripada takburku, kukatakan diriku terlebih daripadanya maka daripada hari itulah jatuh laknat atas kepalaku dengan kataku kata pada tuhanku jadikan aku daripada cahaya api dan kau jadikan Adam itu daripada kelam tanah maka tiadalah harus cahaya menyembah sujud kelam itu maka pada bicara aku terbaik aku daripadanya maka tiba-tiba jadi aku terlebih jahat daripadanya dengan beroleh murka dan laknat sebab membesarkan diriku daripadanya yakni dengki aku akan dia sebab itulah maka di keluarkan Allaha Taa’laya akan daku daripada segala malaikat yang banyak itu.

Maka lain daripada itu suatu pun tiada ada dosaku kepada Allaha Taa’laya dan kemudian dari itu bahawa kuperbuat pula bencana akan Adam dengan kuperdayakan akan dia kusuruh makan buah kayu ini nescaya kekallah engkau di dalam syurga ini maka di turutnya kataku itu. Setelah di makannya oleh Adam dan Hawaya akan buah kayu itu kerana lobanya kepada menghendaki tiada mahu mati sekali-kali maka keluarlah ia di dalam dunia ini dukacitanya dengan kejahatan dan dengan merasai mati dan telah datangkan Allaha Taa’laya akan daku neraka akan tempatku selama-lamanya. Tatkala Allaha Taa’laya menjadikan syurga Janata Al Faradawasa dengan segala tanam-tanamannya dan sungainya dan berbuahlah segala pohon kayu itu dengan tiada berkeputusan buahnya maka firman Allaha Taa’laya bahawa ku jadikan engkau ini haram atas segala orang yang kikir dan takbur masuk kepadamu dan berjejak kepadamu dari kerana itulah yang terbanyak masuk di dalam neraka itu orang yang kikir dan takbur jua”.

Setelah sudah Iblis berhikayat kepada nabi Nuh maka iapun memberi salam kepada nabi Nuh lalu ia pergi dari hadapan nabi Nuh pun bercintalah hatinya dengan dukacitanya maka datang firman Allaha Taa’laya kepada Nuh Qoyala Yaa Nawaha Ahabatho Basalaama Manaa Wa Barakaata A’layaka Wa A’laya Amama Mamana Maa’ka Wa Amama Sanamataa’ Hama Tsama Yamasata Hama Manaa A’zaaba Alayama ertinya Hai Nuh turunlah engkau daripada bahteramu dengan sejahtera daripada kami dan kami beri berkat atas segala umat yang ada sertamu itu dan segala umat yang kemudian daripadamu lagi akan kami anugerahi sukacita akan mereka itu kemudian maka kami rasakan akan mereka itu seksa yang amat pedih di dalam negeri akhirat. Hai Nuh, perbuatlah olehmu sebuah masjid akan tempatmu berbuat ibadat akan Allaha Taa’laya daripada kayu bahteramu itu”. Setelah sudah Jibril membawa firman Allaha Taa’laya maka iapun kembalilah.

Hataya maka naiklah nabi Allaha Nuh dengan delapan puluh orang laki-laki yang sertanya itu keatas bukit Jawadaya mengambil kayu bahtera hendak di perbuatkan masjid akan tempatnya berbuat ibadat akan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya. Maka anak nabi Allaha Nuh tiga orang laki-laki seorang bernama Saama dan seorang bernama Haama. Maka daripada pihak anak cucu Yaafayata asal orang Habshah dan Hindustan. Dan daripada anak cucu Saama jadi asal orang Ajam dan Masaqolaana dan Turki. Dan daripada anak cucu Haama jadi asal orang Rom dan Arab. Hataya maka penuhlah segala manusia di dalam bumi ini dengan anak cucu mereka itu.

Adapun umur nabi Nuh seribu tujuh ratus tahun dan pada suatu kaul segala pendita seribu dua ratus tahun maka wafatlah nabi Nuh dan pada suatu kaul seribu empat ratus tahun umurnya dan pada suatu kaul seribu jua umurnya. Setelah nabi Allaha Nuh kembali ke rahmat Allaha Taa’laya maka pecah belahlah segala anak cucunya masing-masing mencari tempat berbuat dusun. Apabila sudah banyak ia di situ nescaya jadi negeri besarlah pada tempat itu. Bermula tatkala hampirlah nabi Allaha Nuh akan kembali ke rahmat Allaha maka berhimpunlah segala anak-anak cucunya kepadanya maka kata mereka itu “Hai bapa segala nabi, betapakah kaulihat lihat akan dunia ini” maka sahut nabi Nuh “Hai segala anak cucuku, bahawasanya kulihat dunia ini seperti suatu rumah jua. Masuk kita daripada suatu pintu dan keluar kita daripada suatu pintu. Hanya sanya jangan kamu ubahkan janji Allaha Taa’laya yang telah berjanji ia dengan kamu. Bahawasanya Allaha Taa’laya tiada mengubahkan janjinya dengan kamu”. Setekah sudah nabi Nuh berpesan maka iapun kembali ke rahmat Allaha Taa’laya iaitu kembali dari negeri dunia yang fana ini pulang ke negeri akhirat yang baqo itu. Qoalawaa Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Raajaa’wana setelah itu maka segala anak cucu nabi Allaha Nuh di dalam bumi ini beberaoa lamanya maka derhakalah ia akan Allaha Taa’laya.                    

Sumber : Kitab Qoshosho Al Anabayaa                                                                                                                                                                             

No comments:

Post a Comment