Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Friday, June 1, 2012

Kisah Nabi Allaha Hud & Sholeh A'layahama Al Salama


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Kisah nabi Allaha Hawada (Hud) A’layaha Al Salama

Adapun segala anak cucu nabi Allaha Nuh yang tinggal kemudian daripada nabi Nuh A’layaha Al Salama itu pergi mereka itu ke benua Sham pada tempat nabi Nuh membangun bahteranya itu. Berkaum-kaum mereka itu setengah ke benua A’raq dan setengah ke benua Khorasan dan setengah ke benua Yaman lalu ke benua A’rab menyusuk negeri maka diamlah mereka itu masing-masing pada tempatnya. Maka anak cucu Hama pergi ke benua Hindustan berbuat negeri hingga penuhlah segala alam dunia ini dengan manusia. Maka pergilah Iblis menyesatkan mereka itu pula ke Hindustan di sesatkannya maka mahsyurlah orang menyembah berhala pada negeri itu. Maka lalu ia ke benua Turkistan maka orang itupun di suruhnya menyembah berhala. Maka lalu ia ke benua A’jam dan ke benua A’rab dan benua Rom hingga lalu ke benua Sham dan Yaman. Sekeliannya mereka itu di perdayakan Iblis a’layaha laa’nata di suruhnya menyembah berhala maka mahsyurlah pada segala negeri sekelian menyembah berhala.

Maka lalu pula Iblis itu pada suatu negeri A’rab orangnya terlalu banyak dan nama rajanya Jaharum terlalu besar panjang empat ratus kaza tingginya. Maka segala negeri A’rab yang hampir-hampir negeri itu sekeliannya di dalam perintah raja itu yakni mengikut katanya. Maka pergilah Iblis kepada mereka itu di suruhnya menyembah berhala dengan tipu dayanya maka di ikut oleh raja Jaharum itulah akan kata Iblis itu. Maka mahsyurlah di dalam negeri itu menyembah berhala. Adapun segala isi negeri itu tiada merasai sakit dan tiada mati mereka itu kira-kira tujuh ratus tahunlah lamanya yang tiada sakit dan tiada mati itu. Maka lupalah mereka itu akan nama mati maka seorangpun tiada menyebut nama mati lagi di dalam negeri itu. Maka sekelian mereka itu menyembah berhala maka daripada kaum mereka itulah di jadikan Allaha Taa’laya nabi Hud A’layaha Al Salama seperti firman Allaha Taa’laya Wa Alaya A’ada Akhoa Hama Hawadaa Qoala Yaa Qowama Aa’badawaa Allaha Maa Lakama Mana Alaha Ghoyaraha Ana Anatama Alaa Mafatarawana Maka kami jadikan Hud di dalam negeri mereka itu dan adalah rajanya A’ada namanya dan Jaharum pun namanya pada bahasa Parsi maka di sebutkan Allaha Taa’laya di dalam Qoraana A’ada.

Maka tatkala sampailah umur nabi Hud kepada empat puluh tahun maka di anugerahkan Allaha Taa’laya akan dia nubuat maka turun Jibril kepadanya menyuruhkkan dia mengajar A’ada jangan menyembah berhala. Hataya maka pergilah nabi Hud kepada raja A’ada dengan segala kaumnya katanya seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Yaa Qowama Aa’badawaa Allaha Maa Lakama Mana Allaha Ghoyaraha ertinya kata Hud “Hai segala kaum sembah olehmu Allaha Taa’laya apa juga bagi kamu sembah tuhan yang lain daripadanya tiada yang kamu sembah itu melainkan kamu berdusta akan Allaha Taa’laya juga tiada kupinta kepada kamu upah olehku mengajarkan kamu itu melainkan ia jua tuhan yang menjadikan aku dan jua tuhan yang membalas pahalaku seperti firman Allaha Taa’laya Wa Yaa Qowama Asataghofarawaa Raba Kama Tsama Tawabawaa Alayaha Hai segala kaumku memohonkan ampunlah kamu kepada tuhan kamu maka taubatlah kamu kepadanya maka kata mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Yaa Hawada Maa Jatanaa Babayanata Wa Maa Nahana Bataara Kaya Alahatanaa A’na Qowalaka Wa Maa Nahana Laka Bamawaanayana Hai Hud tiada kamu lihat yang kau datangkan kepada mu itu kenyataannya pada membenarkan katamu itu.

Maka kata Hud seperti firman Allaha Taa’laya Wa Azakarawaa Aza Jaa’la Kama Kholafaa Mana Baa’da Qowama Nawaha Wa Azaada Kama Faya Al Kholaqo Naik saksilah Allaha Taa’laya dan segala malaikatnya bahawasanya aku menjauh daripada yang kamu sekutukan berhala itu dengan Allaha Taa’laya. Tiadakah kamu fikirkan dan kamu ingatkan di seksakan Allaha Taa’laya akan kaum Nuh dengan karam dan di lepaskan Nuh dengan sebuah bahtera tiada lagi jauh masanya kebinasaan kaum Nuh itu daripada kamu. Tiadakah ada kamu daripada orang yang berakal.

Hataya berapa tahun lamanya maka di datangkan Allaha Taa’laya di atas mereka itu qohat lapar tiada jadi tumbuh-tumbuhan maka sangatlah kesakitan mereka itu dengan kelaparan maka masuk Asalama mereka itu tujuh belas orang daripada tujuh belas kaum itu. Antara berapa lamanya maka berkata orang yang tujuh belas orang itu kepada nabi Hud “Sekarang kami telah masuklah kepada agamamu dan kami tinggalkanlah menyembah barang yang di sembah datuk nenek kami itu. Maka manatah katamu seksa yang di janjikan tuhanmu akan kafir itu. Pohonkanlah olehmu”. Maka nabi Hud pun minta doa ke hadrat Allaha Taa’laya sembahnya “Ya tuhanku, bahawasanya engkau jua tuhan yang amat mengetahui akan hal hambamu dan tiadalah segala kaum kafir itu mendengarkan pengajarku melainkan tujuh belas orang inilah. Ya tuhanku, tiadalah menderita hati hambamu melihat mereka itu menyembah yang lain daripadamu. Barang kau turunkan kiranya seksa atas mereka itu”.

Hataya maka Jibril pun datang kepada nabi Hud katanya “Salam Allaha Taa’laya atasmu. Bahawa firmannya akan yang kau pinta itu telah di kabulkan Allaha Taa’laya. Maka sekarang pergilah engkau serta isi rumahmu dan segala kaum yang Asalama sertamu itu pada bukit. Di sanalah engkau diam dahulu supaya di seksa tuhanmu akan segala kafir”. Arakian maka nabi Allaha Hud pun membawa segala isi rumahnya serta segala kaum Asalama sertanya itu kepada sarukan bukit maka berkata segala kaum kafir kepada nabi Hud “Hai kemana engkau hendak pergi ini larikah engkau daripada kami”. Maka sahut nabi Hud “Aku di titahkan tuhanku keluar daripada kamu sekelian bahawasanya telah datanglah janji tuhan kamu akan menyeksai kamu dengan angin yang amat keras tiada dapat tiada akan di binasakannya juga akan kamu sekelian dengan seksa yang amat hina itu”. Maka ujar mereka itu “Hai Hud, angin manatah akan berbinasakan kami kerana kami amat kuat pada menanamkan kaki kami ke dalam tanah seperti firman Allaha Taa’laya pada menceritakan kata mereka itu Mana Ashada Manaa Qowata kata mereka itu yang terlebih keras dan kuat daripada kami jika dating kiranya angin yang keras seperti katamu itu kami tanamkan kaki kami ke dalam bumi atau masuk kami ke dalam tanah.

Hataya maka nabi Allaha Hud pun berjalanlah segera pergi kepada tempat suatu sedarukan bukit maka firman Allaha Taa’laya kepada Mikail “Bukakan olehmu angin Shorashora itu akan menyeksai mereka itu”. Adapun angin Shorashora itu di bawah tujuh petala bumi dan beribu-ribu malaikat memegang dia dan adalah di taruhkan Allaha Taa’laya angin itu membinasakan dunia tatkala hari kiamat ialah yang merentahkan segala bukit dan barang yang ada di atas bumi ini sekeliannya terbantun olehnya seperti firman Allaha Taa’laya Wa Amaa A’ada Faahalakawaa Barayaha Shorashora A’atayata Sakhorahaa A’laya Hama Sabaa’ Layaala Wa Tsamaanayata Ayaama Hasawamaa Fataraya Al Qowama Fayahaa Shoraa’ya Kaana Hama Aa’jaaza Nakhola Khoawayata Dan adapun A’ada itu di binasakan Allaha Taa’laya akan dia dengan angin Shorashora yang amat sejuk lagi yang amat sangat bunyi suaranya di suruhkan angin itu bertiup dengan qoharnya keatas mereka itu. Adapun firman Allaha Taa’laya pada Mikail “Bukakan olehmu pintu angin Shorashora itu sekira ada besar lubang hidung lembu di dalam dunia. Maka sembah Mikail “Ya tuhanku, sahaja kau hendak binasakanlah alam ini dan tiada lagi Mahamada kekasihmu itu turun ke dalam dunia. Ya tuhanku jika sekiranya sebesar lubang hidung lembu nescaya tiadalah dunia ini”. Maka firman Allaha Taa’laya “Turunkan olehmu sekira-kira akan membinasakan mereka itu”.

Hataya maka di buka Mikail pintu angin itu sebesar biji saga akan dia maka keluarlah angin itu keatas kaum nabi Hud maka kata mereka itu “Hai Hud, inikah angin yang membinasakan kami bahawa kami rasai angin ini lemah lembut memberi istirehat badan kami” maka ujar nabi Hud “Segala kaum yang sesat nantilah oleh kamu barang seketika lagi. Sanya lagi akan kamu rasai azab Allaha yang amat sangat”. Maka seketika lagi angin itu pun masuk ke dalam bumi lagi keluar ia daripada segala kaki mereka itu dan adalah mereka itu pada ketika itu masing-masing menanamkan kakinya, setengah hingga lututnya dan setengah hingga pinggangnya dan setengah mereka itu masuk ke dalam lubang batu dan setengah masuk di dalam gua batu. Dengan takdir Allaha Taa’laya melupaskan segala kulit mereka itu daripada kaki mereka itu lalu kepada kepalanya maka berserulah mereka itu minta tolong kepada nabi Hud A’layaha Al Salama. Maka seketika lagi lalu di keluarkan oleh angin itu akan mereka itu daripada tempatnya berdiri itu terbang ke udara dan dengan rumahtangganya pun terbang dan bukit yang tempat mereka itu diam itupun habis terbantun daripada tempatnya itu lalu ke udara.

Maka berpalulah mereka itu sama sendirinya di timpa segala batu hingga matilah mereka itu dan adalah banyak mereka itu sembilan ratus ribu pula maka sekelian mereka itulah kafir yang merasai azab Allaha yang demikian itu seperti firman Allaha Taa’laya Kaana Hama Aa’jaaza Nakhola Khoawayata Fahala Taraya Lahama Mana Baaqoyata Adalah mereka itu seperti pohon kurma yang terbantun daripada akarnya berkaparan di padang itu. Tubuh mereka itu seperti lulai tiada bertulang dan tiada tiada putus-putus. Maka tiada di ambil Allaha Taa’laya nyawa mereka itu kira-kira empat puluh tahun lamanya dan adalah mereka itu di dalam seksa yang amat hina sejahat-jahat seksalah akan mereka itu. Arakian maka pergilah nabi Hud ke padang-padang tempat mereka itu dan dengar nabi Hud suara berteriak mereka itu maka berkata nabi Hud kepada A’ada “Hai A’ada, katakan olehmu Laa Alaha Alaa Allaha” maka sahut A’ada “Tiada mahu aku berkata demikian dengan segala kaumku”.

Hataya maka terhantarlah mereka itu di dalam seksanya. Setelah matilah mereka itu sekelian maka diamlah nabi Hud dengan segala anak cucunya kira-kira empat ratus enam puluh rahun usianya. Maka nabi Allaha Hud pun kembalilah dari negeri dunia ke negeri akhirat. Qoalawaa Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Raajaa’wana. Setelah sudah nabi Hud kembali kerahmat Allaha Taa’laya maka tetaplah segala kaum itu di dalam agama Asalama kira-kira seratus tahun lamanya. Maka datang Iblis laa’nata menyesatkan mereka itu katanya “Apa kamu sembah selama ini” maka sahut mereka itu “Kami sembah tuhan kami Allaha Taa’laya”. Maka ujar Iblis “Tiada sempurna sembah kamu yang demikian itu. Hendaklah kamu perbuat suatu rupa maka kamu hantarkan pada tempat yang tinggi. Maka itulah kamu sembah supaya minta doa akan kamu pada hari kiamat demikianlah perbuatan nabimu yang dahulukala itu”.

Hataya maka di turut mereka itu seperti pengajar Iblis itu maka di perbuat mereka itu suatu rupa di bawanya keatas bukit Khoara Al Shokhora di bawa mereka itu batu empat penjuru ke atas bukit Khoara Al Shokhora maka di pahatnya batu itu maka di tuangnya dengan perak seperti rupa seorang manusia. Maka di perbuatnya sebuah kerusi, di atas kerusi itulah di dudukkan lembaga itu maka sekian perbuatan itu Iblis a’layaha laa’nata yang mengajari akan dia. Setelah sudah itu maka berhala itulah yang di sembah mereka itu maka jadi kafirlah sekelian mereka itu kepada Allaha Taa’laya. Adapun berhala itu di perbuatnya tujuh ratus kaza tingginya maka sebuah bukit di atasnya genta dan di atasnya gentalah suatu berhala perak di dudukkannya.

Hataya maka di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya seekor nyamuk datang kepada tempat berhala itu lalu di binasakan dua ratus rumah berhala itu maka di geraknya batu dan genta tempat berhala itu lalu di telannya oleh nyamuk itulah berhala itu dengan genta kedudukannya itu dengan sekali telan jua lalu di bawanya ke udara. Setelah di lihat oleh mereka itu maka tercenganglah mereka itu sekelian serta katanya “Bala dari mana ini membinasakan tuhan kita ini” maka sahut Iblis “Adalah kamu ketahui bahawa murka tuhan kamu akan kamu maka di jadikan seekor nyamuk di suruhnya terbangkan akan dia ke langit. Sekarang apa bicara kamu pula”. Hataya maka kata mereka itu “Apa akan kira perbuat dan apa kita sembah lagi” maka berbicaralah mereka itu akan tuhan mereka itu yang di sembah mereka itu. Di dalam antara berbicara itu maka di titahkan Allaha Taa’laya Sholaha kepada mereka itu.   
                                    
Kisah nabi Allaha Sholaha (Sholeh) A’layaha Al Salama    
    
Adapun di titahkan Allaha Taa’laya nabi Sholeh itu akan menunjukkan jalan yang sebenarnya kepada mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Wa Alaya Tsamawada Akhoa Hama Shoalahaa Qoala Yaa Qowama Aa’badawaa Allaha Maa Lakama Mana Alaha Ghoyaraha yakni kami suruhkan pesuruh kami Sholeh kepada Tsamud iaitu saudara mereka itu jua. Maka berkata Sholeh “Hai kaumku, sembah oleh kamu Allaha Taa’laya jua, jangan kamu sembah tuhan yang lain daripada Allaha Taa’laya. Ia jua tuhan yang menjadikan kamu dan membanyakkan kamu doa dalam bumi dan ia jua yang menetapkan kamu di dalamnya maka mohonkan ampun kamu kepada tuhan kamu dan taubatlah kamu kepadanya. Ana Rabaya Qorayaba Majayaba Bahawasanya tuhanku itu amat mengampuni segala dosa hambanya yang amat hampir ia kepada segala malhluknya lagi yang berkenankan segala pinta hambanya.

Maka kata segala kaumnya “Hai Sholeh, adalah engkau pengharapan kami sekelian. Sanya kerana engkau orang yang mulialah kepada kami bahawa orang tuha-tuha kami dahulu daripada kerja ini pun telah di tegahkan juga yakni adalah kami sembah ini telah di sembah oleh datuk nenek kami dan orang tuha-tuha kami. Sanya maka di larang oleh nabi Hud akan orang tuha-tuha kami menyembah dia tetapi adalah syak kami akan katamu dan barang yang kau suruhkan akan kami mengerjakan dia pada mentauhidkan tuhan yang esa yang tiada kami lihat akan dia itu oleh kerana tiada ada tandamu”. Maka kata Sholeh akan mereka itu “Hai kaumku, jika ada kamu lihat kenyataan daripada tuhanku akan daku pada membenarkan kataku itu adakah kamu percaya akan tuhan yang sebenarnya dan aku rasulnya” maka sahut mereka itu “Jika ada kami di lihat tanda kenyataan katamu itu bahawasanya percayalah kami akan tuhanmu itu tuhan yang sebenarnya dan engkau rasulnya”.

Hataya maka nabi Sholeh pun minta doa kepada tuhan mohonkan suatu mukjizat supaya percaya mereka itu. Hataya maka Jibril pun datang kepada nabi Sholeh katanya “Salam Allaha atasmu Sholeh, firman tuhanmu kepadamu, kau katakan kepada kaummu itu berhimpunlah kamu pada suatu hari. Bahawasanya tanda yang kamu pinta itu di keluarkan Allaha Taa’laya itu daripada batu”. Hataya maka di katakan nabi Sholeh seperti firman Allaha Taa’laya itu kepada segala kaumnya. Arakian maka pada suatu hari berhimpunlah mereka itu sekelian kepada nabi Sholeh. Bermula di ceritakan ahli al tafsir ada suatu batu di tengah padang itu tinggi empat kaza dan lebarnya empat puluh kaza dan adalah batu itu empat persegi. Hataya maka pergilah nabi Sholeh kepada batu itu dengan segala kaumnya setelah sampai ia ke sisi batu itu maka nabi Sholeh pun sembahyang dua rakaat satu salam lalu ia minta doa kepada Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya dan segala Asalama yang sertanya itu mengucapkan Amayana (Amin).

Maka dengan kudrat Allaha Raba Al A’lamayana batu itupun berteriak terlalu nyaring bunyinya seperti perempuan yang hendak mengeluarkan anaknya demikianlah bunyinya berapa antara maka lalu keluar seekor unta daripada batu itu. Setelah ia jadi maka ia berdiri di atas batu itu makin besar di lihat oleh segala kaumnya itu dengan takdir Allaha maka bunting pula unta itu maka tiba-tiba terserlang bumi hampir batu itu jadi seperti suatu telaga airnya terlalu banyak lagi jernih maka unta itupun minum airlah ke dalam telaga. Setelah sudah ia minum air lalu ia pergi ke padang makan rumput.

Setelah di lihat mereka itu akan kudrat Allaha Taa’laya yang demikian itu maka masuk Asalama mereka itu sekelian kepada nabi Sholeh membawa imanlah. Maka ujar nabi Sholeh seperti firman Allaha Taa’laya Wa Yaa Qowama Hazaha Naaqota Allaha Lakama Ayata Fazarawahaa Taakala Faya Aradho Allaha Wa Laa Tamasawahaa Basawa Fayaakhoza Kama A’zaaba Qorayaba akan kata nabi Sholeh “Hai segala kaum, inilah unta Allaha Taa’laya akan tanda bagi kamu sekelian maka biarkanlah ia makan rumput pada bumi Allaha Taa’laya dan minum air telaga itu dan jangan kamu bunuh akan dia. Jika kamu bunuh akan dia nescaya di seksa Allaha Taa’laya akan kamu seksa yang amat bersegera datangnya keatas kamu”.

Setelah sudah nabi Sholeh berkata demikian itu maka iapun pulanglah ke rumahnya maka berkata seorang daripada mereka itu “Ya nabi Allaha, adakah dapat kami mengambil susu unta itu” maka ujar nabi Sholeh “Bahawasanya susu unta itu halallah bagi kamu akan dia”. Hataya maka pergilah mereka itu berpasuk-pasukan mengambil air susu unta itu. Ada yang membawa buyung, ada yang membawa qadah akan memerah susu unta itu. Antara berapa lamanya maka jadi gholilah mereka itu sebab susu unta itu maka jadikan mereka itu minyak maka di perniagakan mereka itu akan dia dari kerana inilah berganti lagi orang mengambil susu itu dan tiadalah di khabarkannya oleh unta itu kerjanya makan rumput jua apabila ia dahaga maka pergi ia minum air pada telaga itu dan akan anaknya itu tiadalah bercerai ia jauh daripada ibunya dan ia besar seperti mulanya keluar. Demikianlah dan dengan hal yang demikian itu berapa lamanya kira-kira sepuluh tahun atau dua belas tahun.

Maka ada seorang daripada mereka itu bercita hendak membunuh unta itu maka muafakatlah dengan segala kaumnya jadi sembilan orang yang muafakat sebicara hendak membunuh unta itu maka kata mereka itu “Mana bicara kamulah bahawa kami tiada apa serta dengan kamu”. Hataya telah beberapa hari ia berbicara maka pergilah mereka itu yang telah muafakat sembilan orang itu akan membunuh unta itu seperti firman Allaha Taa’laya Faa’qorawahaa Faqoala Tamataa’waa Faya Daara Kama Tsalatsata Ayaama Zalaka Waa’da Ghoyara Makazawaba Maka nanti oleh mereka itu ia minum air. Setelah datang unta itu maka di masukkannya kepalanya ke dalam telaga itu minum air maka datanglah mereka itu membunuh unta itu. Setengah ada yang menikam dan ada yang menetak ia maka matilah unta itu. Dengan hal yang demikian itu setelah di lihat oleh anak unta itu akan ibunya di bunuh orang maka larilah ia maka di ikut mereka itu akan anaknya unta itu maka mengharaplah anak unta itu tiga kali lalu ghaiblah ia daripada mata mereka itu masuk ke dalam hutan. Setelah sudah mati unta itu maka pergilah mereka itu memberi tahu segala kaumnya.

Bermula nabi Sholeh pun tahulah bahawa unta itu sudah mati di bunuh oleh kaumnya maka kata nabi Sholeh “Anak unta itu matikah ia atau hidupkah ia” maka sahut mereka itu “Telah larilah ia masuk ke dalam hutan serta ia berteriak tiga kali lalu ia ghaiblah”. Maka kata nabi Sholeh “Jika hidup anak unta itu tiadalah apa bagi kamu tetapi ingatlah kamu tiga hari juga kamu bersuka-sukaan di dalam negeri kamu. Kemudian daripada tiga hari itu maka di binasakan Allaha Taa’laya akan kamu sekelian”. Maka kata mereka itu “Ya Sholeh dengan seksa yang mana di binasakan Allaha Taa’laya akan kami” sahut nabi Sholeh “Hai segala yang ghofal dengan suara tempik Jibril kamu Zalaka Waa’da Ghoyaraha Makazawaba. Maka adalah yang demikian itu janji Allaha Taa’laya yang tiada berubah janjinya akan seksa kamu.

Maka kembalilah mereka itu masing-masing mencari kapas akan menyumbat telinga mereka itu dan berbuat lubang di dalam tanah akan tempat diam supaya tiada dengar suara Jibril. Demikian itulah sangka mereka itu dengan sangka yang sia-sia maka kata mereka itu “Ya Sholeh, apa sebabnya maka muka matahari putih dan sehari merah dan sehari ini hitam maka sahut nabi Sholeh "Itulah alamat kebinasaan kamu". Hataya maka di titahkan Allaha Taa'laya kepada Jibril bertempik mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Wa Akhoza Al Zayana Zholamawaa Al Shoyahata Faashobahawaa Faya Dayaara Hama Jaatsamayana Di ambil Allaha Taa’laya akan mereka itu dengan suara Jibril seperti bunyi halilintar yang amat sangat maka habislah mereka itu mati bersungkuran seolah tiada mereka itu di dalam negeri mereka itu.

Maka yang di lepaskan Allaha Taa’laya hanya empat ribu orang jua serta nabi Allaha Sholeh. Tatkala nabi Allaha Sholeh melihat segala kaumnya yang Asalama sertanya itu ke benua Sham datang kepada sebuah negeri bernama Maa’lakaha antara berapa tahun lamanya. Maka firman Allaha Taa’laya kepada nabi Sholeh “Ya Sholeh, pergilah engkau kesisi masjid Jaamaa’ (Jamek) pada suatu mihrab sebelah kaum kuburmu” maka nabi Allaha Sholeh pun pergilah kesana. Hataya berapa lamanya nabi Allaha Sholeh A’layaha Al Salama pun wafatlah Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Raajaa’wana. Setelah wafatlah nabi Sholeh di tanam oranglah dia pada tempat itu.

Sumber : Kitab Qoshosho Al Anabayaa                                         
        

No comments:

Post a Comment