Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, June 5, 2012

Kisah nabi Allaha Abaraahayama (Ibrahim) A'layaha Al Salama - Bahagian 1


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Pada suatu zaman kemudian daripada Sholeh A’layaha Al Salama seribu enam ratus tahun. Adapun anak cucu Saama anak Nuh A’layaha Al Salama suatu kaum sekeliannya di benua A’rab dan A’jam telah terhukumlah padanya negeri A’rab dan A’jam. Adapun raja yang dahulu itu terlalu amat aniayanya maka di binasakan Allaha Taa’laya akan dia. Setelah ia mati maka di jadikan mereka itu seorang raja akan ganti daripada kaum itu jua bernama Namarawata (Namrut) anak Kawasa anak Kanaa’ana anak Adam anak Nafawara anak Haama anak Nuh A’layaha Al Salama. Bahawa akan Namrut itu tahu ia akan bahasa A’rab dan A’jam dan Parsi. Ialah asal raja oleh segala A’jam di namainya akan dia Kayakawamara a’layaha laa’nata terlalu kuat ia lagi dengan besar panjangnya.

Maka di himpunkannya segala tenteranya terlalu amat banyak maka di halaukannya segala tenteranya ke negeri Turkistan maka sekarang negeri itupun habis mengikut katanya dan kasih akan dia. Maka di rajakan mereka itu akan Namrut itu di negeri Turkistan. Berapa bulan di sana maka di halaukannya pula segala tenteranya ke negeri Hindustan maka raja Hindustan pun takluk kepadanya maka jadi rajalah ia pada negeri itu dan segala raja-raja yang takluk ke negeri Hindustan itu sekeliannya di dalam tangan Namrutlah. Hataya maka di halaunya pula tenteranya ke benua Rom maka benua Rom pun alah olehnya maka segala anak cucu Saama itupun di dalam hukumnyalah. Kelakian maka pergi pula ia ke negeri Kufah, negeri itupun boleh akan dia maka tetaplah ia di benua Kufah. Maka daripada zaman itulah negeri Kufah itu di namai orang negeri Babayala (Babil) kerana daripada segala pihak alam seperti benua Hindustan dan benua Rom dan benua A’rab dan A’jam sekeliannya itu membawa ufti ke negeri Kufah itu dan demikian lagi segala negeri yang lain itupun membawa ufti kepada Namrut itu jua. Demikianlah di tinggikan Allaha Taa’laya darjatnya di dalam dunia ini akan Namrut a’layaha laa’nata.

Akan Namrut itu tiada sekali-kali ia memandang ke langit dengan memandang yang merendahkan dirinya akan Allaha Taa’laya akan memohonkan sesuatu kehendaknya kepada Allaha Taa’laya. Dan tatkala raja Namrut keluar daripada istananya di adap oleh segala bala tenteranya itu adalah terhantar di hadapannya empat ratus kerusi daripada emas dan perak empat ratus.  Dan singgahsana kedudukan raja Namrut itu bertingkat lagi berkemucak di tanah dengan ratna mutu manikam yang bercahaya dan yang mengadap raja Namrut itu daripada segala orang habatan dan orang menujum dan raja-raja yang besar-besar dan segala menteri masing-masing duduk pada kerusinya bersaf-saf mengadap Namrut itu.

Bermula pada suatu hari raja Namrut itu di adap oleh segala raja-raja dan menteri dan segala menujum dan habatan kerana orang menujum itu terhampir kepada Namrut dan adalah dudukkan itu bersaf-saf orang habatan sama habatan dan menujum samanya menujum tiada bercampur baur masing-masing dengan safnya. Maka raja Namrut memandang pada segala ahli al nujum dan orang habatan itupun sekelian menyembah beserta menundukkan kepalanya. Maka titah raja Namrut “Hai segala menujum mengadap maka kamu sekelian menundukkan kepala kamu. Ada juga suatu bicara di dalam hati kamu” maka sembah mereka itu “Sebenarnyalah seperti titah shah alam itu”. Maka kata raja Namrut “Hendaklah menujum kamu sekelian katakan pada aku apa juga yang ada syak di dalam hati kamu itu”.

Maka sembah segala menujum “Daulat tuanku shah alam, bahawa adalah kami lihat di dalam alam kami sanya lagi akan jadi seorang laki-laki di dalam negeri raja. Ialah yang akan berbinasa kerajaan shah alam dan berbinasakan agama shah alam”.  Maka titah raja Namrut “apa ada alamatnya yang kamu lihat maka kamu berkata demikian itu” maka sembah mereka itu “Ya tuhanku shah alam, ada suatu bintang kami lihat pada langit pada pihak matahari naik tiada pernah bintang itu kelihatan pada langit dunia ini”. Maka kata Namrut “Hai segala menujum, betapakah kamu lihat akan orang itu sudah turunkah ia kepada perut ibunya atau belum lagi. Hendaklah kamu kata kepada aku dengan sebenarnya” maka sembah mereka itu “Ya shah alam, belum lagi ia turun kepada perut ibunya tetapi tiada dapat tiada akan datang juga ia”. Maka titah raja Namrut pada segala khowasnya “Hendaklah kamu tegahkan segala perempuan di dalam negeriku ini suruh bercerai dengan suaminya”. Hataya maka tiga hari tiga malam di suruhnya segala khadamnya itu berkeliling pada segala negeri beribu-ribu orang yang pergi menceraikan perempuan jangan tidur dengan suaminya.

Adapun akan Namrut itu ada seorang laki-laki terlalu sekali kasih Namrut akan dia namanya Azara (Azar) terlalu baik rupanya ada cahaya pada dahinya. Maka daripada cahaya itulah yang memberi seri pada mukanya maka tiadalah dapat Azar itu bercerai dengan raja Namrut. Di suruhnya Azar itu memegang pedang kerajaan pada siang hari adalah Azar memegang pedang di hadapan Namrut dan lahak malam pun duduk di hulu kepala Namrut memegang pedang sebelah tangan kanan dan dian pada sebelah tangannya kiri di hulu kepala Namrut tidur demikianlah halnya. Adapun Namrut itu sehari tatkala ia bertanya kepada segala menujum itu katanya “Hai segala menujum, akan laki-laki itu sudahkah turun kepada perut ibunya atau belum”. Demikianlah raja Namrut sehari-hari bertanya kepada segala menujum itu. Hataya maka dengan kudrat Allaha Taa’laya tuhan yang amat kuasa pada melakukan barang yang kehendaknya itu tiada dapat tiada jadi jua siapa dapat menegahkan dia dan barang yang tiada di kehendakinya itu sekali-kali tiada akan jadi dan tiadalah dapat mengadakan dia dan menjadikan dia.

Arakian maka isteri Azar pun berahi dan dendam akan suaminya beberapa di tahannya pun tiadalah tertahan lagi. Maka pada suatu malam isteri Azar pun keluar dari rumahnya pergi mendapatkan suaminya Azar itu. Maka datang ia ke pintu raja Namrut maka di lihatnya segala orang bertunggu itu orang berkawal itu sekeliannya habis tidur dan pintu pun semuanya terbuka. Maka masuklah bonda Ibrahim daripada selapis pintu kepada selapis pintu hingga lalu ia pada tirai khas raja Namrut itu. Maka sekelian mereka itu yang di situ semuanya tertidur tiada khabarkan dirinya maka isteri Azar pun hampirlah ke sisi Namrut a’layaha laa’nata. Setelah ia datang maka ia berdiri tercengang melihat suaminya berdiri di hulu kepalanya Namrut a’layaha laa’nata. Sebelah di tangannya memegang pedang dan sebelah tangannya memegang dian.

Setelah Azar memandang bonda Ibrahim maka ujar “Hai perempuan yang tiada takut akan mati kemana engkau datang ini dan apa pekerjaanmu”. Maka sahut isterinya “Rasa hatiku terlalu dendamkan tuan hamba oleh itulah maka hamba datang kemari ini”. Maka kata Azar “Aku pun terlebih pula dendam akan dikau. Apa dayaku bertemu dengan dikau kerana kedua tanganku pedang memegang kerajaan ini. Maka dengan kudrat Allaha Taa’laya pada ketika itu juga datang seekor burung lalu di kirapnya dian itu. Setelah di lihat Azar dian pada tangannya itu padam lalu di hantarkannya pedang pada tangannya kanan itu maka tidurlah ia di atas bantal di hulu kepala Namrut a’layaha laa’nata itu. Maka pada ketika itu berpindahlah Ibrahim A’layaha Al Salama dari belakang bapanya kepada perut ibunya. Setelah itu bonda Ibrahim kembalilah ke rumahnya.

Hataya maka haripun sianglah dan raja Namrut pun bangunlah daripada tidurnya maka di lihatnya Azar pucat lagi tiada bercahaya pada dahinya maka kata raja Namrut “Hai Azar, mengapa pucat mukamu dan cahaya pada dahimupun tiadalah kulihat maka jadi terlalu keji segala rupamu itu”. Maka sahut Azar “Ya shah alam, daripada hamba shah alam yang lain itu baik juga rupaku” maka raja Namrut pun tersenyum lalu ia keluar di adap orang. Maka raja dan segala orang besar-besar masing-masing duduk pada kerusinya dan segala orang menujum dan segala orang habatan itupun datang duduk pada kerusinya.

Hataya maka bersabda Namrut pada segala menujum “Hai segala menujum betapa kamu lihat sudahkah budak itu turun kepada perut ibunya atau belum” maka sembah seorang menujum di dalam antara mereka itu “Ya tuanku shah alam, qodha Allaha Taa’laya telah berlakulah kehendaknya bahawa pada malam inilah berpindah kanak-kanak itu dari belakang bapanya kepada Rahim ibunya”. Maka titah Namrut pada segala khadamnya yang besar-besar itu suruh cari segala perempuan yang bunting di suruhnya buangkan anaknya maka pergilah mereka itu kepada segala rumah orang dan segala dusun mencari perempuan yang bunting hendak mereka itu di suruhnya buangkan anaknya. Demikianlah sehari-hari kerja Namrut di suruh orang pergi membuangkan anak yang di dalam perut ibunya”.

Hataya maka bonda Ibrahim pun hamillah maka sampailah kepada sembilan bulan ia hamil itu. Maka dengan kudrat Allaha Taa’laya tiada jua seorang pun pergi ke rumah bonda Ibrahim sekadar daripada segala rumah yang ada kelilingnya itu jua. Barangkali hendak pergi orang raja Namrut pada rumah itu maka berkata temannya “Janganlah kita naik rumah ini sudah aku menaiki dia” maka dengan demikian itu hingga datanglah kepada Sembilan bulan maka kata bonda Ibrahim “Hai Azar, rasa hatiku hendak keluar budak ini. Jika di dengar oleh segala hamba raja budak ini menangis nescaya di bunuhnyalah akan anak kita ini”. Maka kata Azar “Jika demikian pergilah engkau dari negeri ini. Cari olehmu tempat yang kholi daripada segala manusia di sanalah engkau beranak” maka Azar pun pergilah mengadap raja Namrut.  

Arakian pada ketika itu juga keluarlah bonda Ibrahim dari negeri itu maka di lihatnya suatu gua maka masuklah ia ke dalam gua itu. Hataya dengan kudrat Allaha Taa’laya maka bonda Ibrahim pun beranaklah seorang laki-laki terlalu elok rupanya dan bercahaya-cahaya mukanya maka jadi teranglah segala alam ini oleh cahaya mukanya. Setelah sudah budak itu keluar maka di bungkus bonda Ibrahim anaknya dengan kain Famaathoyana namanya. Setelah itu maka di hantarkannya di dalam gua itu jua maka iapun kembalilah ke rumahnya. Maka Jibril pun datang ke dalam gua itu dengan titah Allaha Taa’laya mendapatkan Ibrahim lalu di keluarkan Jibril tangan budak itu daripada Famaathoyana maka di masukkan ke dalam mulutnya maka dengan anugerah Allaha Taa’laya pada suatu jarinya Ibrahim keluar air susu dan pada suatu jari Ibrahim keluar air madu maka di minum Ibrahimlah daripadanya.

Antara tiga hari lamanya maka pergi bonda Ibrahim kepada anaknya di dalam gua itu pada sangkanya telah matilah, baik daripada akan mati di bunuh orang raja Namrut biarlah ia mati sendirinya. Setelah bonda Ibrahim masuk ke dalam gua itu maka di lihatnya anaknya hidup maka hairan ia lalu di keluarkannya daripada bungkusnya maka di mandikannya dan di persucinya segala tubuh anaknya. Setelah sudah maka kembalilah ke rumahnya. Selang tujuh hari pergi pula ia melihat anaknya maka di lihatnya makin cerdik budak itu lalu di mandikannya dan susuinya akan anaknya itu. Setelah itu maka pulanglah ia ke rumahnya. Demikianlah hal bonda Ibrahim tujuh hari sekali ia pergi mendapatkan anaknya dengan demikian maka budak itu pun besarlah tiada pernah keluar dari dalam gua itu.

Setelah lima tahunlah umur Ibrahim di dalam gua itu maka datang bondanya kepadanya lalu mandikannya. Setelah sudah mandi maka kata Ibrahim pada bondanya “Hai ibuku, siapa tuhanmu” maka sahut bonda Ibrahim “Tuhanku Azar namanya” maka ujar Ibrahim “Tuhan Azar itu siapa” maka sahut bondanya “Tuhan Azar itu raja Namrut dari kerana ia amat kuat pada masa ini dengan kekayaannya”. Maka ujar nabi Ibrahim “Tuhan Namrut siapa pula” maka sahut bondanya “Tuhan raja Namrut itu bintang”. Maka ujar Ibrahim “Tuhan bintang itu siapa” maka sahut bondanya “Tuhan bintang itu bulan”. Maka ujar Ibrahim “Tuhan bulan itu siapa” maka sahut bondanya “Tuhan bulan itu matahari”. Maka ujar Ibrahim “Tuhan matahari itu siapa” maka sahut bondanya “Tiadalah kuketahui lagi entah apa-apa”. 
                                                                         
Hataya maka bonda Ibrahim pun keluar dari dalam gua itu lalu pulang ke rumahnya maka katanya kepada suaminya Azar “Ketahui olehmu bahawa anak kita itu telah cerdiklah ia berkata-kata pada hatiku ialah berbinasakan kerajaan raja Namrut itu seperti kata orang menujum itu”. Maka ujar Azar “Apa-apa katanya kau dengar maka engkau berkata demikian” di katakannyalah oleh bonda Ibrahim seperti kata anaknya itu kepada suaminya. Hataya setelah hari malam maka Ibrahim pun keluar dari dalam gua itu melihat ia ke tepi langit. Maka di lihatnya bintang banyak bertaburan di dalam antara bintang banyak itu ada suatu bintang yang bercahaya-cahaya.

Maka kata Ibrahim “Inikah yang di kata bondaku tuhan Namrut itu” seperti firman Allaha Taa’laya Wa Kazalaka Naraya Abaraahayama Malakawata Al Samawaata Wa Al Aradho Wa Layakawana Mana Al Mawafanayana yakni dan demikian lagi telah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi supaya ada ia daripada orang yang yakin akan tuhannya seperti firman Allaha Taa’laya Falamaa Jana A’layaha Al Layala Raaya Kawakabaa Qoala Hazaa Rabaya Falamaa Afala Qoala Laa Ahaba Alaa Falayana yakni maka tatkala terbitlah di dalam gua itu maka di lihatnya bintang Zaharaha (Zuhrah) maka berkata Ibrahim “Inilah tuhanku tuhan yang di sembah raja Namrut itu” maka seketika lagi beredarlah bintang itu daripada tempatnya maka kata Ibrahim “Tiada kukasih akan tuhan yang lenyap lagi berubah-ubah itu seperti firman Allaha Taa’laya Falamaa Raaya Al Qomara Baazaghoa Qoala Hazaa Rabaya Falamaa Afala Qoala Lana Lama Yahadanaya Rabaya Laa Kawanana Mana Al Qowama Al Dhoalayana yakni maka tatkala di lihat Ibrahim akan bulan baru tiba pada ketika itu enam belas hari bulan katanya “Inilah tuhan yang di sembah Namrut itu”.

Maka di lihatnya berubah-ubah ia daripada tempatnya itu katanya “Jikalau tiada di tunjuki tuhanku akan daku nescaya adalah aku daripada orang yang sesat seperti firman Allaha Taa’laya Falamaa Raaya Al Shamasa Baazaghota Qoala Hazaa Rabaya Akabara Falamaa Afalata Qoala Yaa Qowama Anaya Baraya Mamaa Tasharakawana Anaya Wajahata Wajahaya Lalazaya Fathora Al Samawaata Wa Al Aradho Hanayafaa Wa Maa Anaa Mana Al Masharakayana yakni maka tatkala di lihatnya pula matahari terbit maka katanya “Inilah tuhanku inilah tuhan yang maha besar daripada bulan dan bintang” maka tatkala berubahlah ia dan lenyaplah ia daripada tempatnya maka katanya “Hai segala kaum bahawasanya aku amat jauh daripada yang kamu mensyirikkan dia pada menyengutukan Allaha Taa’laya dengan sesuatu. Sungguhnya aku telah kuhadapkan mukaku kepada tuhan yang menjadikan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi yang cenderung aku kepada agama Asalama dan agama yang betul dan tiada aku daripada orang yang menyengutukan dia”. Maka Asalama lah Ibrahim kepada tuhannya.

Hataya maka datang bonda Ibrahim mendapatkan anaknya lalu di bawanya pulang ke rumahnya maka katanya akan Azar “Inilah anak kita yang dalam gua itu” maka berkata Azar “Hai Ibrahim, raja Namrut inilah tuhan kita tiada tuhan yang lain daripadanya”. Maka sahut Ibrahim “Hai bapaku, bahawa tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan matahari dan bulan dan bintang itu jua tuhan kita. Ialah yang tiada berbagai dan tiada sekutu baginya”. Maka ujar bapanya “Mengapa maka engkau berkata demikian” maka sahut Ibrahim seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Laqoda Kanatama Anatama Wa Abawa Kama Faya Dholaala Mabayana maka sahut Ibrahim “Bahawasanya kamu dan segala datuk nenek kamu di dalam sesat yang amat nyata” maka kata bapanya “Bahawa katamu ini sebenarnyakah atau kau persenda-sendakan kamikah” maka kata Ibrahim “Tetapi tuhan yang amat patut kamu sembah itu tuhan tujuh petala langit dan bumi yang menjadikan dia dengan tiada tali dan adalah aku atas yang telah kunyatakan bagi kamu itu daripada orang yang naik saksi akan keesaannya seperti firman Allaha Taa’laya Wa TaAllaha Laa Kayadana Ashonaama Kama Demi Allaha lagi akan kubinasakan segala berhala kamu sembah itu.

Hataya antara berapa lamanya maka pada suatu hari bahawa segala kaum itu hari raya pada hari itu maka berhimpunlah mereka itu pergi pada suatu padang beramai-ramainya maka di lihat nabi Ibrahim orang sunyi daripada rumah berhala itu. Maka pergilah nabi Ibrahim masuk ke dalam rumah berhala itu maka di lihatnya suatu kapak terhantar hampir rumah berhala itu di rumah orang menunggu berhala itu. Maka lalu di ambilnya oleh Ibrahim akan kapak itu maka di patah-patahnya segala tangan berhala itu dan setengah berhala itu di pukul Ibrahim kepalanya patah maka di simpankan Ibrahim kapak itu pada bahu berhala yang besar hampir pintu rumah berhala itu.

Setelah itu maka pulanglah Ibrahim ke rumahnya. Setelah beroleh matahari maka kembalilah segala kaum itu dan ada seorang tuha yang menunggu berhala itu maka di lihatnya Ibrahim keluar daripada rumah berhalanya. Maka masuklah ia maka di lihatnya telah patahlah habis penggal tangan kaki berhala itu lalu mengharaplah ia dengan suaranya yang amat nyaring. Maka berhimpunlah mereka kepada rumah berhala maka kata orang penunggu berhala itu mereka itu “Siapa jua yang empunya pada tuhan kita ini mana ketahui sekarang” maka kata orang tuha itu “Bahawa ada seorang kanak-kanak Ibrahim namanya masuk ke dalam rumah berhala ini. Ialah membinasakan dia” maka di suruh mereka itu cari akan Ibrahim.

Setelah bertemulah mereka itu dengan Ibrahim lalu di bawa mereka itu akan dia kepada raja Namrut maka kata mereka itu akan Ibrahim “Engkaulah yang empunya kerja pada membinasakan tuhan kami ini”. Maka sahut Ibrahim seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Bala Faa’laha Kabayara Hama Hazaa Faasalawa Hama Ana Kaanawaa Yanathoqowana maka sahut Ibrahim “Tiada aku yang membinasakan dia bahawa berhala kamu yang besar itulah membinasakan dia. Tiadakah kamu lihat kapak itu tertilang pada lehernya itu maka tanyalah oleh kamu akan dia jika ada ia berkata-kata dengan kamu”. Setelah di dengar mereka itu kata Ibrahim itu maka berfikirlah mereka sekeliannya sama sendirinya akan kata Ibrahim. Kata setengah daripada mereka itu “Benarlah seperti kata budak ini bahawasanya kami juga yang menganiaya diri kami pada menanyai dia”. Kemudian maka berkata setengah mereka itu “Telah tiadakah sahaja kita ketahuilah berhala ini tiada ia berkata” maka berbaliklah hati mereka itu akan membinasakan Ibrahim A’layaha Al Salama.

Kata ahli al tafsir setelah berhala itu sudah di penggal oleh Ibrahim kaki tangannya dan setengah tertanggal kepalanya maka pergilah Iblis a’layaha laa’nata memberi tahu segala kaum yang bermain-main ke padang itu serta dengan tangisnya dan serunya maka terkejutlah mereka itu. Maka kata Iblis “Ketahuilah oleh kamu bahawa tuhan kamu itu telah di binasakan oleh Ibrahim. Habis patah kaki tangannya dan di penggal segala kepalanya”. Setelah di dengar mereka itu kata orang itu maka kembalilah mereka itu tiada lagi mereka itu berkenderaan maka kata Namrut “Yang berbuat kerja ini supaya kita balas dengan berat seksa akan dia”. Maka Namrut “Hai Ibrahim, mengapa engkau patahkan berhala kami sekeliannya”. Mereka itupun mengadapkan mukanya kepada Ibrahim maka sahut Ibrahim “Aku tiada mematahkan segala berhala itu tetapi berhala yang besar itulah yang mematahkan dia. Tanyalah oleh kamu mengapa engkau mematahkan segala anggota berhala yang kecil-kecil itu”.

Setelah di dengar mereka itu kata Ibrahim maka sekelian mereka itupun menundukkan kepalanya malu ia oleh tuhan yang di sembahnya tiada tahu berkata-kata seolah-olah di perdapat oleh Ibrahim akan mereka itu. Maka tiadalah tersahut oleh mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Afataa’badawana Mana Dawana Allaha Maa Laa Yanafaa’ Kama Shayaa Wa Laa Yadhora Kama Afala Kama Wa Lamaa Taa’badawana Mana Dawana Allaha Afalaa Taa’qolawana. Setelah di lihat Ibrahim akan mereka itu tiada menyahut katanya maka ujar Ibrahim “Hai kaum, ngapa kamu sembah tuhan yang lain daripada Allaha Taa’laya yang tiada memberi manafaat akan kamu tiada memberi mudharat akan kamu suatu juapun hendaklah jauhkan diri kamu daripada menyembah segala berhala itu. Tiadakah ada kamu bicarakan dengan akal kamu menyembah berhala itu sesat yang amat nyata dan jika kamu sembah kiranya tuhan yang memberi manafaat dan mudharat akan kamu iaitu Allaha Taa’laya tuhan yang esa maka adalah sebaik-baik kamu itu”.

Itupun tiada terjawab oleh mereka itu maka berkata seorang daripada mereka itu “Sungguhnya telah kita ketahuilah berhala yang kita sembah itu tiada ia tahu berkata-kata tetapi adalah budak ini tiada benar sekali kerjanya hendak membinasakan tuhan kita maka apa bicara kamu sekelian akan dia ini”. Maka jadi berpalinglah mereka itu daripada membicarakan kata Ibrahim itu dan di sungguhkan mereka itu kata laki-laki itu dan berbaliklah hati mereka itu membinasakan Ibrahim maka kata mereka itu “Marilah kita bakar akan dia” dan kata setengah mereka itu “Mari kita sulakan akan dia” maka jadi berbagailah kata mereka itu akan membinasakan nabi Ibrahim seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Haraqowata Wa Anashorawaa Alahata Kama Ana Kanatama Faaa’layana maka kata mereka itu “Ibrahim ini baiklah kita tunu ke dalam api kemudian maka kita perbaiklah tuhan kita seperti adanya dahulu pula. Mari kita perbuat pagar daripada batu empat persegi maka kita penuhkan dengan kayu yang kering. Apabila kita nyalakanlah api itu maka kita buangkan Ibrahim ke dalam api itu”.

Maka kata Namrut “Benarlah seperti bicara kamu itu perbuatkanlah oleh kamu akan pagar batu yang seperti bicara kamu itu” maka di perbuat mereka itulah seperti diwal empat persegi daripada batu yang sudah masak dan luasnya seratus hasta dan tingginya pun demikian jua. Setelah sudah maka kata raja Namrut akan segala bala tenteranya “Barang siapa kasih akan daku hendaklah di bawanya seorang seberkas kayu api buangkan ke dalam pagar batu itu”. Hataya maka di palu oranglah gong berkeliling negeri itu dan di katanya seperti kata Namrut itu. Hataya maka di bawa mereka itulah masing-masing atas kuasanya dan sekurangnya daripada mereka itu seorang seberkas kayu di bawanya hataya maka tiadalah muat kayu api di dalam pagar batu itu maka di suruh Namrut tahanilah mereka itu membawa kayu api.

Setelah siap mereka itu dengan api maka nyalalah api di dalam pagar batu itu dan tiadalah dapat mereka itu hampir kepada pagar batu itu daripada sangat habanya. Maka kata Namrut “Buangkanlah Ibrahim ke dalam api itu” maka sahut mereka itu “Ya tuanku, tiadalah dapat kami hampirkan membuangkan Ibrahim ke dalam api kerana sangat hangat api itu”. Maka tiadalah lagi terbicara akan oleh mereka itu akan membuangkan Ibrahim ke dalam pagar itu. Jikalau sekiranya burung terbang setinggi-tinggi terbang sekalipun nescaya hangus daripada sangat nyalanya. Maka kata setengah mereka itu “Apa jua upaya kita pada membuangkan Ibrahim ini ke dalam api itu”. Hataya dengan demikian itu maka datang Iblis a’layaha laa’nata kepada mereka itu maka ujarnya “Akulah dapat membicarakan dia akan pekerjaan ini. Panggil olehmu segala utusan dan suruh perbuat padanya penyentak nescaya dapatlah kita buangkan Ibrahim ke dalam api itu”.  

Adapun dahulu daripada zaman itu belum pandai orang berbuat penyentak dan tiada siapa yang tahu akan muslihatnya maka di himpunkan mereka itu segala utusan yang berbuat kayu maka di perbuat mereka itulah seperti kata Iblis dan ialah akan tukangnya. Setelah sudah penyentak itu maka melihat Iblis kepada Azar bapanya nabi Ibrahim katanya “Naiklah olehmu budak ini pada tali menyentak ini”. Hataya maka di ikat oleh oranglah nabi Ibrahim kaki tangannya dengan kulit maka di letakkannya di atas penyentak itu maka empat ratus orang memegang tali halaqahnya dan sepuluh orang memegang talinya. Bahawasanya yang empunya bicara itu Iblis a’layaha laa’nata jua supaya di tunukannya kekasih itu ke dalam api supaya tiada dapat menderita seksa yang demikian itu.

Maka firman Allaha Taa’laya menyuruhkan membukakan segala pintu langit maka firman kepada segala malaikatnya “Lihatlah oleh kamu hai segala malaikatku bahawa kekasihku itu kuserahkan kepada segala seterunya supaya di seksa mereka itu akan dia”. Maka segala malaikat pun sujud ke hadrat Allaha Taa’laya maka sembah mereka itu “Ya tuhanku, bahawasanya di dalam bumi itu seorang itulah yang tahu akan kebesaranmu dan kemuliaanmu. Bahawasanya engkau jua tuhan yang sebenarnya maka betapa kiranya kau serahkan ia kepada seterumu dan seterunya supaya di seksa mereka itu akan dia”. Maka firman Allaha Taa’laya “Hai segala malaikatku, haraplah oleh kamu akan dia kalau-kalau ia minta tolong kepada kamu“.

Arakian setelah empat ratus orang yang menarik tali menyentak itu dan sepuluh orang memegang tali yang akan di putuskan itu kerana supaya keluar Ibrahim ke dalam api itu. Hataya maka di tarik mereka itulah tali yang di pegang mereka itu dengan kudrat Allaha Taa’laya tiada bergerak Ibrahim daripada tempatnya dan tiada ia terangkat dari bumi pun. Hataya maka lagi di tambahi mereka itu akan orang menarik dia maka iapun tiada juga terangkat Ibrahim A’layaha Al Salama dari bumi. Hataya dengan beberapa ribu manusia menarik tali itu tiada jua terangkat setelah di lihat oleh Azar hal yang demikian itu maka iapun berbangkit daripada tempatnya lalu di pegangnya tali penyentak itu. Apabila di lihat nabi Allaha Ibrahim akan bapanya memegang tali penyentak itu maka nabi Allaha Ibrahim mengadap ke langit katanya “Ya tuhanku, jangan bapaku beri malu bapaku kerana ia bersama dengan mereka itu memegang tali penyentak itu. Biarlah di tunukan mereka itu akan daku ke dalam api”.

Setelah sudah minta doa maka Ibrahim pun terangkatlah ke udara maka segala malaikat isi ketujuh lapis langit pun sujudlah ke hadrat Allaha Taa’laya dengan berseru-seru sembahnya “Ya tuhanku tuhan yang amat memeliharakan hambamu”. Hataya maka Jibril pun datang dengan tujuh puluh ribu malaikat bertanya “Ya Ibrahim, mahukah engkau kukipas api itu kubuangkan ia ke dalam laut yang maha dalam”. Maka kata Ibrahim “Tiada kuminta hara kepadamu yang mana firman Allaha Taa’laya tuhanmu kepadamu itulah kau kerjakan”. Seketika lagi Mikail pun datang kepada Ibrahim dengan tujuh puluh ribu malaikat sertanya ujarnya “Hai Ibrahim, mahukah engkau kupalukan segala kaum Namrut ini dengan sayapku supaya kutanamkan Namrut itu dengan segala kaumnya e dalam bumi” maka ujar Ibrahim “Kerjakanlah barang yang di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya kepadamu”. Maka seketika lagi maka datang pula Israfil dengan tujuh puluh ribu malaikat sertanya katanya “Ya Ibrahim, mahukah engkau kubinasakan mereka itu supaya sangka kala atas Namrut itu nescaya matilah kaum Namrut itu” maka sahut Ibrahim “Mana titahnya tuhan itu kerjakanlah olehmu”.

Maka ujar Jibril “Jika tiadalah berkehendak kau kami sekelian minta tolonglah engkau kepada tuhanmu” maka nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama “Padalah bagiku tuhanku ia jua yang mengetahui akan halku apa yang untung akan Allaha Taa’laya akan daku di sanalah aku”. Maka Ibrahim pun tinggilah di tarik orang hingga hampirlah ia kepada api itu maka datang seekor burung Tarakasa namanya di titahkan Allaha Taa’laya mengipas Ibrahim ke dalam api itu seperti firman Qolanaa Yaa Naara Kawanaya Baradaa Wa Salaamaa A’laya Abaraahayama ertinya Api sejukkan dirimu dan sejahterakan olehmu atas hambaku Ibrahim.
Setelah turunlah Ibrahim ke dalam api itu maka Jibril A’layaha Al Salama pun datang membawa sebuah kerusi dari dalam syurga dengan tirai dan kelambu lalu dudukkannya Ibrahim keatas kerusi itu dan di bentang tirai kelambu akan Ibrahim A’layaha Al Salama dan di pakaikan Jibril baju di dalam syurga akan Ibrahim. Setelah itu maka mata air pun terbit terlalu sejuk di tengah api itu dan keliling mata air itu pohon zibab dan anggur dan pohon delima dengan bergantungan buahnya terlalu amat lebat dan dua ekor burung mengipas Ibrahim seekor dari kanan dan seekor dari kiri.

Maka Jibril A’layaha Al Salama pun duduk serta nabi Ibrahim maka berkata “Sabahaana Allaha Wa Bahamadaha amat hairan sekali aku melihat kudrat Raba Al A’lamayana. Terlebih pula hairan hamba Ya Ibrahim akan hal tuan hamba yang amat sabar tiada mahu tuan hamba minta harap kepada Allaha Taa’laya maka bahawasanya kerana Allaha Taa’laya yang amat besar akan tuan hamba dengan ketinggian dan kemuliaan yang tiada seorang juapun dahulu daripada tuan hamba beroleh kurnia yang demikian itu dan demikian lagi kemudian daripada tuan hamba pun tiada lagi akan di peroleh oleh anugerah seperti tuan hamba ini”.
Bermula tali kulit yang di ikat mereka itu akan Ibrahim itupun habis di makan api dan segala kayu api yang bertambun-tambun itupun di jadikan Allaha Taa’laya berakar dan berdaun tumbuh keliling kerusi kedudukan Ibrahim itu dan di hadapan nabi Allaha Ibrahim terbit mata air itu pohon delima dan zibab dan anggur. Bermula kayu api yang keliling di bawah batu itu bernyala-nyala jua apinya terlalu tinggi nyalanya seperti firman Allaha Taa’laya Wa Araadawaa Baha Kayadaa Fajaa’lanaa Hama Alaa Khosarayana ertinya telah berkehendak mereka itu akan membinasakan Ibrahim maka jadikan mereka itu beroleh kehinaan sebab tiada sampai kehendak mereka itu.

Bermula raja Namrut a’layaha laa’nata pun memandang dari atas mahligainya maka di lihatnya nabi Ibrahim duduk di atas singgahsana daripada emas yang merah bertatahkan ratna mutu manikam dengan tirai kelambu dan berkeliling segala pohon kayu berbuah bergantungan buahnya dan suatu mata air, di sisi mata air itu pohon delima dan anggur zibab maka kata raja Namrut “Sungguhnyalah telah sia-sialah kerja yang kusuruh kerjakan akan berbinasakan Ibrahim itu. Hai segala bala tenteraku hendaklah kamu gugurkan keatas Ibrahim batu pengiling gandum yang besar itu”. Hataya di ambil mereka itu batu pengiling gandum di muatkan mereka itu keatas penyentak lalu di jatuhkan mereka itu keatas nabi Ibrahim lima ratus keping batu pengiling gandum maka di jadikan Allaha Taa’laya akan batu itu bergantung di atas kepala Ibrahim seperti awan maka turunlah daripadanya hujan maka jadi padam pula api itu olehnya.

Maka seorang menteri Namrut bernama Haman berdiri ia di bawah mahligai Namrut itu maka katanya “Ya tuhanku shah alam, adakah tuhanku melihat kelakuan Ibrahim di dalam api itu. Baik jua shah alam tanyai akan dia siapa jua yang menganugerahi akan dia kemuliaan yang demikian itu”. Hataya maka Namrut pun berseru-seru kepada Ibrahim katanya “Ya Ibrahim, bahawa tuhanmu yang amat baik memeliharakan akan dikau daripada bahaya api itu dan anugerahinya akan dikau kemuliaan dan berbagai-bagai nikmat dan di anugerahinya akan dikau Ibrahim. Bahawa keadaan dikau sepuluh khazanah daripada emas dan sepuluh khazanah daripada perak kuberikan akan dikau adakah beri akan daku yang di anugerahkan tuhanmu akan dikau daripada kelebihan dan kemuliaan yang indah-indah itu”. Maka sahut nabi Ibrahim “Hai Namrut, barang yang ada padamu itu ia jua yang empunya dan ia jua yang menjadikan dia” maka berkata Haman “Hai raja, apa ia ini bukanlah ia malaikat maka sebagaimana dapat ia kita seksa”.

Setelah Haman berkata demikian maka bunga api itupun terbang sedikit lalu kena pada tubuh Haman maka iapun hangus menjadi abu hingga rambut kainnya sehelai pun tiada tinggal dan anak Namrut naik keatas mahligai melihat kepada Ibrahim A’layaha Al Salama maka di lihatnya Ibrahim duduk di tengah api itu di atas singgahsana keemasan bertatahkan ratna mutu manikam yang indah-indah dengan tirai kelambu dan dua ekor burung Tarakasa mengipas dia maka suatu mata air keluar dari sisi singgahsana itu dengan di keliling segala pohon kayu yang berbuah dan batu yang di suruh Namrut gugurkan keatas Ibrahim itupun menjadi seperti awan tergantung di udara.

Maka kata Namrut akan anaknya “Adakah kau lihat Ibrahim itu betapa ia” maka sahut anaknya “Telah hamba lihatlah akan kemuliaan Ibrahim tiada tertunu olehmu api itu dengan berbagai-bagai indah-indah ada padanya kulihat dan bahawa Haman di bawah mahligai kita ini pun telah hangus menjadi abu oleh terbang bunga api itu sedikit kepadanya. Hai bapaku, maka tuanku berdiam-diam ini tiada membicara akan kemuliaan Ibrahim yang di anugerahkan tuhannya akan dia. Bahawasanya tuhan Ibrahim itulah tuhan yang sebenarnya yang patut di sembah”. Setelah di dengar Namrut kata anaknya itu maka di panggil Namrut akan anaknya itu. Setelah ia datang maka di tanyai dengan berbagai-bagai kata yang jahat-jahat katanya “Apa tahumu hai kanak-kanak lebih pula aku membicarakan akan dia”.

Hataya maka anak Namrut yang bahagia itupun pergi mendapatkan Ibrahim hampir kepada api itu katanya Ya Ibrahim, sungguhnyalah tuhanmu jua yang amat kuasanya. Telah mengikutlah aku kepada agama yang sebenarnya itu maka ajarkanlah olehmu akan daku” maka sahut Ibrahim “Sebutlah olehmu Laa Alaha Alaa Allaha Abaraahayama Kholayala Allaha”. Hataya maka di ucap anak Namrutlah seperti pengajar Ibrahim itu. Setelah sudah ia mengucap shahadat itu maka Asalamalah ia maka sahut Ibrahim “Pergilah engkau mudah-mudahan yang sebaik-baik memeliharakan segala hambanya yang takut akan dia”.

Maka datanglah anak Namrut kepada bapanya maka ujarnya “Ya tuanku shah alam, mengapa maka shah alam tiada membawa iman kepada Ibrahim itu. Bahawa hambamu telah membawa imanlah kepadanya”. Maka kata Namrut “Tangkap olehmu ini maka penjarakan oleh kamu akan dia”. Setelah datang orang hendak menangkap dia maka datangkan suatu awan dari langit maka di gelembong oleh awan itu akan anak Namrut yang hendak di tangkap orang itu maka lalu di bawa ke tepi bukit Qaf. Kata ahli Al Tafsir adalah ia sekarang berbuat ibadat kepada Allaha Taa’laya hingga datang hari kiamat.

Setelah di lihat segala kaum Namrut akan kemuliaan Ibrahim yang demikian itu maka datang setengah daripada mereka itu membawa iman kepada Ibrahim dengan berbuat takut ketahui Namrut akan halnya. Kelakian setelah empat hari lamanya nabi Allaha Ibrahim di dalam api itu maka padamlah api itu dan keluarlah nabi Ibrahim pergi pada bondanya maka di cium ibunya akan dia dengan tangisnya katanya “Sanya besarlah tolong tuhanmu akan dikau dari kecilmu datang kepada besarmu maka itupun suatu kurnia tuhanmu yang amat ajaib. Telah hairanlah segala manusia melihatkan halmu”. Maka kata Ibrahim “Bahawa hamba di titahkan Allaha Taa’laya pergi ke benua Sham” maka sahut bondanya “Mana titah tuhanmu itulah kau kerjakan kerana besar anugerahnya akan dikau”.

Hataya maka Azar pun datang daripada Namrut a’layaha laa’nata lalu ia duduk hampir anaknya Ibrahim A’layaha Al Salama maka kata Ibrahim “Hai bapaku, sembah olehmu Allaha Taa’laya bahawasanya ia jua tuhan yang esa tiada sekutu baginya. Apa gunanya yang engkau menyembah segala berhala yang tiada memberi manafaat dan mudharat akan dikau”. Maka sahut bapanya Azar “Hai anakku Ibrahim, kau suruh sembah tuhan yang tiada kulihat akan dia dengan kutinggalkan menyembah berhala yang di sembah oleh datuk nenek kita dahulu kala itu dan janganlah banyak katamu lagi akan daku”.

Maka kata Ibrahim “Hai bapaku, bahawa yang kusuruhkan sembah padamu inipun tuhan yang di sembah datuk nenekmu yang dahulu kala itu juga” kata Ibrahim akan bapanya seperti firman Allaha Taa’laya Wa Allaha Kholaqo Kama Wa Maa Taa’malawana ertinya ia jua tuhan kami bermula Allaha Taa’laya jua tuhan yang menjadikan kamu dan barang segala perbuatan kamu maka tinggalkan olehmu daripada menyembah berhala itu.

Maka sahut bapanya “Hai Ibrahim, janganlah engkau berkata genap dua kali lagi kepada aku dan enyahlah engkau daripada aku pada masa yang hampir ini. Jika tiada bonda engkau nescaya kusuruh rejam akan dikau dengan batu atau kubunuh akan dikau”. Maka sahut Ibrahim “Baiklah seperti katamu itu. Hendak pergilah aku ke benua Sham dan barang kemana tempat yang di titahkan tuhanku akan daku. Telah di ampun Allaha Taa’laya akan dikau ia jua tuhan yang amat mengasihani”. Demikianlah kata Ibrahim seperti firman Allaha Taa’laya Wa Maa Kaana Asataghofaara Abaraahayama Laabayaha Alaa A’na Mawaa’data Wa A’dahaa Ayaaha ertinya tiada di istigfar Ibrahim akan bapanya itu melainkan janji yang di janjinya akan dia yakni jika membawa iman dan berbuat ibadatlah bapanya itu kepada Allaha Taa’laya. Maka bahawasanya adalah kepadanya ampun daripada Allaha Taa’laya dan jika ia di dalam kafir maka sanya tiadalah ampun Allaha Taa’laya akan dia.

Setelah sudah Ibrahim berkata-kata kepada bapanya demikian itu maka keluarlah ia dari negeri Kufah maksudnya hendak ke negeri Sham.


Sumber : Kitab Qoshosho Al Anabayaa

No comments:

Post a Comment