Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, June 14, 2012

Kisah Nabi Allaha Abaraahayama (Ibrahim) A'layaha Al Salama - Bahagian 3


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Maka di perbuat nabi Ibrahim sebuah rumah setelah sudah rumah itu maka panggilnya segala manusia ke rumah itu dan perjamunya makan minum mereka itu maka di ajarnya mereka itu daripada segala ilmu syariat dan thorikat dan hakikat daripada agama Asalama. Setelah berapa hari mereka itu berajar kepada nabi Ibrahim dan sedia kala nabi Ibrahim memberi orang makan hataya maka pada suatu malam maka nabi Ibrahim pun mimpi maka di dalam mimpinya suara di dengarnya katanya “Bangunlah engkau hai Ibrahim, maka korbankan olehmu” maka nabi Allaha Ibrahim pun bangun daripada tidurnya lalu memberi korban dua ratus ekor unta di berikannya akan segala fakir miskin”. Setelah itu maka pada malamnya itu bermimpi pula ia di dalam mimpi itu “Hai Ibrahim, korbanlah engkau”. Setelah jaga nabi Ibrahim daripada tidur maka pada pagi-pagi hari di korbankannya dua ratus ekor unta di bahagikan segala fakir miskin pada malam itu. Bermimpi pula nabi Ibrahim “”Hai Ibrahim korbanlah engkau” maka jaga nabi Ibrahim daripada tidurnya lalu terduduk maka fikir di dalam hatinya “Tiga malamlah sudah akan aku bermimpi demikian jua. Apa gerangan takwilnya”. Maka pada pagi-pagi harinya maka di korbankan nabi Allaha pula dua ratus ekor unta dan memberi makan segala manusia terlalu banyak.

Setelah itu maka pada keempat malamnya bermimpi pula nabi Ibrahim seperti mimpi itu jua maka terkejutlah ia daripada tidurnya serta ia fikir di dalam hatinya “Apa ini syaitankah atau rahmatkah yang datang kepada aku ini”. Setelah sudah nabi Allaha fikir demikian itu maka di dengarnya suatu suara “Hai Ibrahim, korbanlah olehmu anakmu Ismail bahawasanya mimpi itu sebenarnya daripada tuhan seru sekelian alam. Setelah di dengar nabi Allaha Ibrahim suara itu maka iapun terkejut di dalam hatinya “Sebenarnyakah ini firman tuhanku kepada aku” maka kata nabi Allaha Ibrahim “Ya tuhanku, engkau jua yang mengetahui di dalam hati hambamu”. Maka di dengar nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama pula bunyi suara di udara demikian bunyinya “Hai Ibrahim, tiada dapat syaitan menyesatkan dikau. Bahawasanya titah tuhanmu kepadamu jua dengan sebenarnya menyuruhkan engkau mengorbankan anakmu Ismail itu. Kelakian maka hari pun sianglah maka nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama pun minta izin kepada Siti Sara hendak mendapatkan anaknya Ismail maka kata Siti Sara “Pergilah tuan hamba”.

Hataya maka nabi Ibrahim pun naik keatas untanya lalu berjalan mendapatkan anaknya Ismail dan di bawanya sebilah sakayana dan suatu tali.   Setelah sampai kepada bondanya Ismail maka kata nabi Allaha “Hai Hajar, hiasilah olehmu anakmu Ismail ini dengan pakaian yang baik bahawa hendak kubawa panggilan ke rumah jamu” maka di hiasi oleh bondanya akan Ismail dan di celakkannya kedua matanya dan di sisirnya rambut. Setelah sudah maka di suruhnya pergi pada bapanya maka di lihat Hajar “Nabi Allaha, tuan hamba hendak pergi panggilan orang apa gunanya pula tuan hamba bawa sakayana dan tali itu”. Maka sahut nabi Ibrahim “Siapa tahu jika kami beroleh daging dengan apa kami ikat dan jika beroleh kayu api ikatkan kerana itulah maka membawa sakayana dan tali ini”. Hataya ,maka Ibrahim pun hampir kepada anaknya Ismail lalu di jabatnya tangan anaknya di bawa berjalan maka belas hati Hajar melihat nabi Ibrahim berjalan dua beranak itu lalu titik air matanya di dalam hatinya “Baharu inilah pula nabi Allaha ini berjalan membawa anaknya”.

Hataya setelah jauhlah nabi Allaha kedua itu maka Iblis laa’nata Allaha pun datang kepada Siti Hajar maka kata Iblis “Tiada anakmu itu pergi panggilan. Sanya anakmu itu hendak di bunuh bapanya jua”. Maka ujar Siti Hajar “Adakah bapanya hendak membunuh anaknya” maka kata Iblis “Bahawasanya telah firman Allaha Taa’laya menyuruh korbankan anaknya Ismail itu” maka ujar Siti Hajar “Jika sudah dengan firman Allaha Taa’laya siapa dapat melalui dia”. Maka enyahlah Iblis daripada Siti Hajar tiadalah lulus daya upayanya lagi maka datang pula Iblis kepada Ismail A’layaha Al Salama maka ujarnya “Hai Ismail, kemana tuan hamba pergi itu” maka sahut Ismail “Hamba pergi serta bapa hamba ke rumah jamu”. Maka kata Iblis “Tiada engkau di bawa bapamu pergi panggilan. Bahawa engkau hendak di bunuhnya jua” maka sahut Ismail “Dusta engkau ini tiada pernah bapa hendak membunuh anaknya” maka kata Iblis “Telah firman Allaha Taa’laya kepada bapamu akan membunuh engkau. Redhakah engkau mati” maka kata Ismail A’layaha Al Salama “Jika dengan firman tuhanku, redhalah aku menjunjung titah tuhanku yang maha mulia lagi yang amat tinggi”.

Maka berkata Ismail kepada bapanya Ibrahim “Hai bapaku, kemana aku bapa bawa ini” maka sahut Ibrahim A’layaha Al Salama seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Yaa Banaya Anaya Araya Faya Al Manaama Anaya Azabahaka Faanazhora Maa Zaa Taraya maka kata Ibrahim “Hai anakku bahawasanya kulihat di dalam mimpiku bahawa di suruhkan Allaha Taa’laya akan menyembelih dikau maka lihatlah olehmu pada dirimu apa fikirmu sekarang”. Maka kata Ismail A’layaha Al Salama seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Yaa Abaya Afaa’la Maa Tawamara Satajadanaya Ana Shaa Allaha Mana Al Shoabarayana maka kata Ismail akan bapanya “Hai bapaku, segeralah kerjakan seperti yang di suruhkan Allaha Taa’laya kepada tuan hamba itu lagi akan tuan hamba peroleh akan hamba Ana Shaa Allaha Taa’laya daripada orang yang sabar pada yang demikian itu. Bahawa mimpimu itu sebenarnya daripada tuhanmu mengapa pula tuan hamba sebutkan di dalam tidur kerana tuan hamba nabi Allaha tiada akan dapat Iblis berbuat dusta kepada tuan hamba. Hai bapaku, itulah Iblis hendak menyesatkan tuan hamba supaya gendala kerja yang di titahkan Allaha Taa’laya kepada tuan hamba itu”.

Maka kata Ibrahim “Hai anakku, ambil olehmu batu maka lontarkan olehmu akan dia maka keduanya nabi Allaha itu pun melontarkan batu kepada Iblis seorang tiga kali dengan tiga buah batu di lontarkan keduanya. Dari kerana itulah datang sekarang orang naik haji melontar tiga buah batu pada bukit Mina kerana mengikut sunat nabi Allaha keduanya. Hataya maka berjalanlah kedua nabi Allaha itu dari Mina maka nabi Allaha Ibrahim pun menilik kepada muka anaknya Ismail maka di lihatnya terlalu amat baik rupanya lagi amat bercahaya-cahaya antara kedua keningnya hingga lalu kepada mukanya dan adalah umur Ismail pada ketika itu baharu tiga belas tahun. Arakian maka kata Ibrahim di dalam hatinya “Jika tiada aku beranak nescaya tiada datang firman Allaha Taa’laya kepada aku menyuruhkan membunuh anakku”. Di dalam itupun bahawa cinta nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama tiada jua berubah daripada pekerjaan kebaktian mengikut suruh Allaha Taa’laya itu.

Setelah sampailah nabi Allaha Ibrahim dan Ismail A’layaha Al Salama ke bukit Mina itu sekarang pun segala orang yang naik haji menyembelih korban pada tempat itulah. Kelakian maka ujar Ismail “Hai bapa hamba, ini telah hamba serahkanlah kepada Allaha Taa’laya dan segeralah kerjakan oleh tuan hamba seperti firman Allaha Taa’laya itu dan lagi akan tuan hamba peroleh akan aku sabar daripada demikian itu supaya di matikan Allaha Taa’laya akan hamba suatu kaum yang sabar”. Setelah itu maka tahulah nabi Ibrahim akan nabi Ismail telah menyerahkan dirinya kepada Allaha Taa’laya maka kata nabi Ibrahim “Hai anakku, telah kuserahkanlah engkau kepada Allaha Taa’laya” seperti firman Allaha Taa’laya Falamaa Asalamaa Wa Talaha Lalajabayana Wa Naadayanaaha Ana Yaa Abaraahayama Qoda Shodaqota Al Rayaa Anaa Kazalaka Najazaya Al Mahasanayana. Maka di keluarkan nabi Ibrahim tali dari dalam tangan bajunya hendak di ikatnya akan anaknya Ismail itu maka segala malaikat isi ketujuh langit pun huru haralah melihat nabi Ibrahim akan membunuh anaknya Ismail itu.

Maka firman Allaha Taa’laya “Hai segala malaikatku, bukakan olehmu segala pintu langit itu maka lihatlah oleh kamu sekelian bahawa kekasihku Ibrahim membunuh anaknya yang di kasihnya kerana menurut firmanku. Maka berseru-serulah segala malaikat ke hadrat Allaha Taa’laya “Yaa Alahaya, Yaa Rabaya, apatah hikmatmu dan hukummu atas hambamu Ibrahim yang demikian itu” maka firman Allaha Taa’laya “Lihatlah oleh kamu sekelian apa kelakuan kedua nabi itu pada mengikut firmanku. Tiadakah kamu lihat bahawasanya telah di bakar seteruku Namrut akan Ibrahim ke dalam api maka kupelihara akan dia daripada kejahatan seteruku. Maka sekarang pun kucuba akan dia dan akan anaknya adalah ia mengikut firmanku atau tiadakah maka inilah jawab yang amat nyata maka segala yang berbuat kebajikan kepada aku”.

Kelakian maka tatkala di lihat Ismail bapanya mengeluarkan tali ari dalam tangan bajunya hendak mengikat dia maka katanya “Hai bapaku, betapa firman tuhan yang maha tinggi menyuruhkan bapa menyembelih hamba” maka sahut Ibrahim “Bahawa yang kumimpi itu tiga malam berturut-turut maka kukorbankanlah pada tiap-tiap pagi itu dua ratus ekor unta maka keempat malamnya bermimpi pula aku demikian jga terlalu kejutlah aku daripada tidurku. Maka kudengar suatu suara demikian bunyinya “Hai Ibrahim, bahawa di suruhkan tuan hamba menyembelih anakmu Ismail”. Dari kerana itulah maka datang aku kepadamu”.

Setelah di dengar Ismail kata nabi Ibrahim demikian itu maka iapun sujud kepada Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya maka kata Ibrahim A’layaha Al Salama “Mengapa engkau sujud hai anakku Ismail”. Bahawa pada sangka nabi Ibrahim memohon sesuatu kepada tuhannya katanya “Hai anakku, engkaulah Ismail menurut titah Allaha Taa’laya” maka Ismail pun berbangkit daripada sujudnya maka katanya “Sujud syukurlah hamba kepada Allaha Taa’laya oleh mendengar firmannya yang maha mulia itu. Ya tuhanku, telah kujunjunglah firmanmu”. Kelakian maka diikat nabi Ibrahimlah kaki tangan anaknya seperti adat orang mengikat kerbau maka lalu di baringkannya akan Ismail ke bumi pada lambungnya kanan. Setelah itu maka Ibrahim singsing tangan bajunya lalu ia mengunus sakannya daripada pinggangnya.

Kelakian maka Ismail mengerling kepada bapanya dengan ekor matanya maka katanya “Hai bapa hamba, berhentikan seketika hamba hendak berpesan pada ibu hamba supaya segera hamba mati dan kaki tangan hamba pun hendaklah di perteguh baik-baik dan muka hamba pun hendaklah di tutup dengan kain. Siapa tahu bapa menilik pada muka hambamu kalau bercinta-cinta sayang bapa akan hamba nescaya jadi akan lalu firman Allaha Taa’laya dan tatkala akan menyembelih hamba hadapkan muka hamba kepada pihak kiblat. Shahdan nama Allaha Taa’laya itu perbanyak-banyak sebut oleh bapa hamba supaya nyawa hamba segera berlaku ke rahmat Allaha. Bermula katakan sembelih hamba kepada ibu hamba dan kerana yang kain darah hamba ini berikan kepada ibu hamba hanaya jangan ia bercintakan hamba dan suruh ia minta doa kepada Allaha Taa’laya kerana yang hidup itu lagi akan merasai mati jua kesudahannya Ana Shaa Allaha Taa’laya di akhiratlah hamba menjunjung kaki ibu hamba jika sekiranya hamba ketahui firman Allaha demikian itu nescaya hamba junjunglah kaki bonda hamba tetapi di akhirat pun lagi bertemu jua. Hai bapaku, habaya-habaya perbaiki kiranya hati bonda hamba jangan di beri ia bercinta, katakan padanya dunia ini tiadakan kekal bahawa akhirat juga negeri yang baqo tiada berkesudahan adanya”.  

Setelah Ibrahim A’layaha Al Salama mendengar pesan anaknya maka cucurlah air matanya dan terlalilah ia seketika maka pisau yang pada tangannya itupun jatuh kebumi dan segala malaikat di langit pun berseru-seru kepada Allaha Taa’laya sembahnya”Ya tuhanku, betapalah kekasihmu itu kau beri binasa hatinya. Engkau jua tuhan yang amat tahu akan segala sesuatu”. Hataya maka di ambil Ibrahim pisaunya kebumi akan menyembelih anaknya itu maka firman Allaha Taa’laya “Hai Jibril, segeralah engkau turun mendapatkan hambaku Ibrahim itu maka sayapmu itu sapukan pada sakayananya itu supaya timbullah sakayana itu maka Jibril pun segera turun maka di sapukannya dengan sayapnya sakayana Ibrahim.

Hataya maka di sembelih nabi Ibrahim akan anaknya Ismail itu maka sedikit pun tiada luka maka ujar Ismail A’layaha Al Salama “Ya nabi Allaha, tiarapkan muka hamba kebumi maka sembelihlah oleh tuan hamba tengkok hamba kerana tuan hamba memandang muka hamba sebab itulah maka jadilah lemah tangan tuan hamba dan janganlah bapa sayang lagi akan hamba kalau jadi derhaka pula bapa kepada Allaha Taa’laya”. Maka nabi Ibrahim pun menangis mendengar kata nabi Ismail itu maka ujar Ibrahim “Hai anakku dan kekasihku, tiadalah datang hatiku akan menghiarapkan muka kebumi”. Bahawa yang kehendak Ismail “Jika aku mati di dalam terhiarap ini di dalam sujudku jua kepada Allaha Taa’laya”. Maka ujar Ismail “Ya tuhanku, apakah dosanya hambamu maka kau perlihatkan mata ini”.

Maka kata Ibrahim akan sakayana “Tajamkan dirimu pada memakan anakku Ismail dan lakukanlah olehmu firman Allaha Taa’laya itu” maka di sembelih nabi Allaha Ibrahim pula akan anaknya itu sekali lagi serta di kuatinya dengan sungguh-sungguh hatinya. Itupun tiada juga luka kulit Ismail maka lalu di parangkan Ibrahim kepada batu maka batu itupun belah dua lalu terpancar air dari dalam batu. Maka nabi Ibrahim pun minta doa kepada Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya memohonkan sakayana itu berkata-kata dengan dia maka di tanyai oleh Ibrahim akan sakayana itu ujarnya “Hai sakayana, mengapa maka tiada mahu engkau makan anakku Ismail itu kerana itulah kuparangkan engkau kepada batu” maka sahut sakayana “Ya nabi Allaha, tiada firman Allaha Taa’laya kepada hamba akan melukai anak tuan hamba Ismail itu maka betapa dapat hamba memakan dia. Adapun tatkala tuan hamba di buangkan oleh Namrut kepada api maka berfirman tuhan kepada api itu Qolanaa Yaa Naara Kawanaya Baradaa Wa Salaamaa A’laya Abaraahayama maka demikian lagi firman Allaha Taa’laya kepada aku “Jika kuluruhkan sehelai roma Ismail nescaya kumasukkan engkau ke dalam neraka”.

Maka nabi Allaha pun hairan mendengar kata sakayana itu hataya seketika lagi maka di dengar nabi Ibrahim bunyi suara dari atas bukit itu demikian bunyinya “Allaha Akabara, Allaha Akabara” maka di lihat nabi Allaha Ibrahim keatas bukit bahawa Jibril yang datang itu serta mengucap takbir seperti firman Allaha Taa’laya Qoda Shodaqota Al Rawayaa Anaa Kazalaka Najazaya Al Mahasanayana Ana Hazaa Lahawa Al Balaa Al Mabayana Wa Fadayanaaha Bazabaha A’zhoyama maka datang Jibril hampir ia kepada nabi Ibrahim ujarnya “Telah benarlah mimpimu itu ialah Ibrahim dan telah tuan hamba sampaikanlah titah Allaha Taa’laya yang di suruhnya tuan hamba mengerjakan dia. Inilah jua yang amat nyata daripada tuhanmu. Ya nabi Allaha, inilah kambing di dalam syurga kurnia Allaha Taa’laya akan tuan hamba ganti anak tuan hamba Ismail itu. Maka huraikanlah ikat Ismail itu diikatkan pada kambing ini”.

Adapun rupa kambing itu hitam bercampur putih warnanya, tanduknya manikam yang merah dan kukunya daripada zabarjad yang kuning dan giginya daripada zamrud yang hijau dan tingginya tengah tiga hasta. Setelah di dengar nabi Ibrahim kata Jibril demikian itu maka iapun sujud kepada Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya sembahnya “Ya tuhanku jua yang sebaik-baik tuhan dan sebaik-baik menganugerahi akan hambanya. Maka syukurlah hambamu pada menjunjung kurniamu”. Setelah itu maka Jibril pun menguraikan ikat Ismail maka nabi Ibrahim pun bangkit daripada sujudnya lalu ia pergi mendapatkan Jibril maka kata Jibril “Ya nabi Allaha, lepaslah kambing ini bahawa inilah jenis kambing makanan segala isi syurga”. Maka nabi Ismail pun sujudlah pada kaki ayahnya nabi Ibrahim A’layaha Al Salama maka di dakap dan di cium nabi Ibrahim anaknya Ismail A’layaha Al Salama.

Arakian maka dapatlah oleh Ibrahim akan kambing itu. Setelah sudah maka mengucap takbirlah kedua nabi Allaha itu lalu di sembelihnya dan di lapah keduanya. Maka kata Jibril “Ya nabi Allaha, bahawa kulit kambing itu jadikan alas makan makanan maka atasnyalah makan dan bulu kambing itu tuan hamba jadikan halayama jenis kain selimut. Barangkali bulan baik maka pakai oleh tuan hamba. Setelah sudah tuan hamba pakai maka taruhkan pada takut Sakinah”. Adapun tabut Sakinah itu suatu yang besar seperti keranda orang mati maka di dalam itulah di taruh segala benda yang mulia dan segala pakaian nabi yang dahulu kala. Maka adalah pada zaman nabi kita Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di bawa Jibril kain halayama daripada kulit kambing itu kepada nabi Mahamada. Maka di berikan nabi Allaha kepada baginda A’mara maka tatkala akan mati A’mara maka baginda di suruhnya taruhkan sertanya kain itu ke dalam kubur bumi.

Arakian setelah sudah di sembelih nabi Allaha kambing itu maka kembalilah keduanya ke rumah Siti Hajar. Setelah sampai maka kata Ibrahim “Hai Hajar, inilah anakmu serta daging kambing. Itulah di beri jamu akan kamu”. Maka Ibrahim pun naik keatas untanya lalu kembali kepada Siti Sara. Maka beberapa tahun antaranya maka Jibril A’layaha Al Salama pun datang kepada nabi Allaha Ibrahim maka ujar Jibril firman Allaha Taa’laya “Ya nabi Allaha, hendaklah tuan hamba dirikan suatu rumah akan tempat segala manusia berbuat ibadat akan Allaha Taa’laya”. Maka sahut Ibrahim “Al Hamada Lalaha Raba Al Aa’lamayana, Ya Jibril di mana hamba perbuat rumah itu. Barang kiranya tuan hamba tunjukkanlah akan hamba tempatnya”.

Maka nabi Allaha Ibrahim dan Jibril A’layaha Al Salama pun pergilah le Makah pada sisi telaga Zamazama itu maka ujar Jibril “Di sinilah tuan hamba perbuat rumah itu maka kata Jibril “Tuan hamba dengan anakda Ismail itulah mengerjakan dia dan batu daripada lima buah bukit itu ambil oleh tuan hamba kedua”. Maka kata Ibrahim A’layaha Al Salama “Ana Shaa Allaha Taa’laya, esok harilah hamba mengerjakan dia”. Maka iapun pergilah kepada anaknya Ismail maka katanya “Hai anakku, bahawa aku di titahkan Allaha Taa’laya berbuat suatu rumah daripada batu maka engkaulah sertaku mengerjakan dia”. Maka sahut nabi Ismail “Ana Shaa Allaha Taa’laya, kita kerjakanlah seperti firman tuhan kita itu manakala kita mengerjakan dia dan batu bukit mana yang kita ambil”. Maka ujar Ibrahim “Esok harilah kita berbuat dia dan batu daripada lima buah bukit dan itulah kata Jibril firman Allaha Taa’laya kepada kita. Seperti firman Allaha Taa’laya Wa Aza Bawaanaa LaAbaraahayama Makaana Al Bayata Ana Laa Tasharaka Baya Shayaa Wa Thohara Bayataya Lalathoafayana Wa Al Rakaa’ Al Sajawada Bahawasanya di titahkan Allaha Taa’laya akan Ibrahim berbuat sebuah rumah akan kiblat segala manusia dan akan tempat mereka itu berbuat ibadat menyembah Allaha Taa’laya berdiri, rukuk dan sujud mereka itu sekelian akan Allaha Taa’laya.

Arakian pada keesokan harinya maka pergilah nabi Allaha Ibrahim dan Ismail kepada sisi telaga Zamazama itu maka sembah Ibrahim “Ya tuhanku, bahawa titahmu yang maha mulia akan hambamu berbuat sebuah rumah itu sekarang hambamu kedua hendak mengerjakan dia dan berapa besarnya dan batu bukit yang mana hambamu kedua ambil”. Pada ketika itu juga Jibril A’layaha Al Salama pun datang kepada nabi Ibrahim dan nabi Ismail maka kata Jibril “Bahawa Allaha Taa’laya memberi salam kepada tuan hamba kedua. Adapun batu lima buah bukit ambil oleh tuan hamba. Suatu bukit Silan, kedua bukit Thursina, ketiga bukit Haraa (Hirak), keempat bukit Jawadaya, kelima bukit Jabala Qobayasa namanya”. Maka datang seekor ular terlalu besar maka lingkar ia pada tempat yang di perbuat rumah maka kata Jibril “Ya nabi Allaha, besar lingkar ular itulah tuan hamba perbuat”.

Hataya maka lima buah bukit itu datanglah sendirinya dengan kudrat Allaha maka berkata lima buah bukit itu “Ya nabi Allaha, ambillah batu di atas hamba inilah ambil oleh tuan hamba kedua maka perbuatlah”. Bermula nabi Allaha Ismail mengangkatkan batu daripada bawah bukit itu mengunjukkan dia kepada bapanya Ibrahim dan Ibrahim berbuat dia demikianlah dan apabila malam berhenti keduanya. Apabila siang di kerjakan kedua nabi Allaha daripada pagi sampai petang demikianlah kelakuan nabi Allaha kedua menurut firman tuhannya. Setelah beberapa hari lamanya hampirlah akan sudah rumah itu maka datang suatu awan dan keluar daripadanya suatu suara demikian bunyinya”Ya nabi Allaha, apabila sudahlah rumah itu maka di namai oleh tuan hamba Kaa’bata Allaha”. Hingga datang kepada zaman nabi Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama yang lagi akan datang itu di pindahkanlah kiblat daripada Bayata Al Maqodasa kepada Kaa’bata Allaha ini segala isi alam pun sekelian yang menyembah Allaha Taa’laya berhadaplah ia kepada rumah ini hingga datang kepada hari kiamat.

Hataya setelah sudah rumah itu maka di namai nabi Allaha akan dia Kaa’bata Allaha maka nabi Allaha pun minta doa kepada Allaha Taa’laya seperti firman Allaha Taa’laya Rabanaa Taqobala Manaa Anaka Anata Al Samayaa’ Al A’layama Rabanaa Wa Ajaa’lanaa Masalamayana Laka Wa Mana Zarayatanaa Amata Masalamata Laka Wa Aranaa Manaa Sakanaa Wa Taba A’layanaa Anaka Anata Al Tawaaba Al Rahayama ertinya tuhanku telah kukerjakanlah barang yang kau titahkan pada hambamu itu. Ya tuhanku perkenankan kiranya doa hambamu engkau jua tuhan yang amat mendengar lagi yang amat tahu akan pinta hambamu. Ya tuhan kami jadikan olehmu kami kaum Asalama mengikut titahmu dan daripada anak cucu kami Asalama datang kepada rumah ini minta ampun ia kepadamu dan taubatlah daripada dosanya maka ampuni olehmu akan dia. Engkau jua tuhan yang amat mengampuni lagi amat mengasihani akan mereka itu.

Setelah sudah Ibrahim minta doa maka Jibril A’layaha Al Salama pun datang kepada Ibrahim ujarnya “Salam atas tuan hamba ya nabi Allaha, telah di perkenankan Allaha Taa’laya doa tuan hamba itu maka diangkatkan nabi Ibrahim tangannya minta doa pula ia seperti firman Allaha Taa’laya Raba Ajaa’la Hazaa Baladaa Amanaa Wa Arazaqo Ahalaha Mana Al Tsamaraata Mana Amana Mana Hama BaAllaha Wa Al Yawama Al Akhora Tuhanku jadikan segala isi negeri ini dan segala orang yang mengunjungi dia beroleh nikmat daripadamu dan daripada segala buah-buahan yang amat banyak barang siapa percaya akan Allaha Taa’laya dan akan hari yang kemudian dan barang siapa kafir ia akan dikau tiada mengikut perbuatanku maka seksa olehmu ia dengan seksa api neraka.

Maka ujar Jibril “Ya Ibrahim, firman Allaha Taa’laya seru oleh tuan hamba segala manusia kemari mengunjungi rumah Allaha ini” maka sahut Ibrahim “Di mana akan di dengarnya oleh mereka itu suara aku kerana mereka itu jauh”. Maka ujar Jibril “Seru jua oleh tuan hamba bahawasanya Allaha Taa’laya jua yang amat menyampaikan dia kepada segala mereka itu hingga kepada zuriat mereka itu sekalipun semuanya mendengar seru tuan hamba itu”. Maka nabi Allaha Ibrahim pun naiklah keatas bukit lalu berseru katanya “Hai segala anak Adam datanglah kamu sekelian ke rumah yang maha mulia ini dengan kudrat Allaha Taa’laya” maka di dengar nabi Allaha suara orang terlalu banyak menyahut serunya katanya Labayaka Al Hamada Laka Wa Al Malaka Laka Laa Sharayaka Laka ertinya kami dengarlah serumu itu dan kami ikutlah katamu itu segala puji bagimu ya tuhanku dan bagimu jua kerajaan yang tiada sekutu bagimu.

Bermula diperdengarkan Allaha Taa’laya suara nabi Ibrahim itu pada segala anak Adam yang hidup di dalam dunia ini dan yang di dalam rahim ibunya dan yang lagi pada sulbi bapa mereka itu dan arawah mereka itu hingga hari kiamat. Maka barang siapa menyahut ialah yang naik haji sampai ke Kaa’bata Allaha Taa’laya. Adapun jika sekali di sahutnya sekali jua naik haji jika sepuluh kali ia sahut sepuluh kali ia naik haji maka sekarang pun barang ada arawah kita menyahut seru Ibrahim itu sekali atau dua kali nescaya tiada dapat tiada sampai jua ia kepada rumah Allaha yang bernama Kaa’bata itu.

Hataya setelah itu maka di lihat nabi Ibrahim bumi Makah itu padang yang tiada tumbuh segala tumbuh-tumbuhan pada keliling Kaa’bata itu maka sembah nabi Allaha Ibrahim “Ya tuhanku, betapa hendak segala anak cucu hambamu di sini kerana tiada tumbuh daripada segala buah-buahan pada bumi ini. Ya tuhanku, bahawasanya telah kuserahkan segala anak cucuku kepadamu, engkau jua tuhan yang memberi rezeki akan mereka itu”. Maka firman Allaha kepada Jibril “Pergi engkau buangkan batu yang di bumi Makah itu ke benua Sham kira-kira dua belas persangga jauhnya”.

Setelah di kerjakan Jibril seperti firman Allaha Taa’laya itu maka adalah tumbuh segala tumbuh-tumbuhan di tanam mereka itu maka sembah nabi Allaha Ibrahim seperti firman Allaha Taa’laya menceritakan dia kepada nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Wa Aza Qoala Abaraahayama Raba Aranaya Kayafa Tahayaya Al Mawataya maka tatkala berdatang sembah Ibrahim kepada tuhannya “Ya tuhanku, perlihatkan olehmu akan daku betapa perinya engkau menghidup akan yang telah mati itu maka firman Allaha Taa’laya Qoala Awalama Tawamana Tiadakah percaya engkau akan kataku maka ujar Ibrahim Qoala Balaya Wa Lakana Layathomana Qolabaya Sanya telah percaya aku akan dikau tetapi supaya akan menetapkan hatiku jua.

Maka firman Allaha Taa’laya Qoala Fakhoza Arabaa’ta Mana Al Thoyara Fashora Hana Alayaka Tsama Ajaa’la A’laya Kala Jabala Mana HanaJazaa Tsama Adaa’hana Yaa Tayanaka Saa’yaa Wa Aa’lama Ana Allaha A’zayaza Hakayama firman Allaha Taa’laya ambil olehmu empat ekor burung maka cincang olehmu keempat ekornya itu lumat-lumat maka buangkan olehmu ia kepada empat buah bukit kemudian maka kau suruh akan dia nescaya datang keempat ekor burung itu kepadamu. Maka ketahuilah olehmu bahawasanya Allaha Taa’laya jua tuhan yang amat keras pekerjaannya lagi amat hakim pada segala perbuatannya.
Setelah di dengar nabi Allaha Ibrahim firman Allaha Taa’laya itu di ambilnya empat ekor burung iaitu ayam dan merak dan gagak dan khorkas maka di bunuh keempat ekornya burung itu serta sudah di tandanya keempat ekornya maka di cincang nabi Allaha Ibrahim di campur baurnya lalu di kepalnya empat kepal. Maka di taruhnya pada empat buah bukit. Setelah itu maka di seru nabi Allaha Ibrahim akan burung itu maka datanglah keempatnya burung itu kepada nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama dan tiadalah bersalahan daripada tandanya dan tujuh hari ia duduk mengeliling rumah nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama.

Bermula kata setengah pendita apa sebabnya di suruhkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya di bunuh ayam jantan itu kepada nabi Allaha Ibrahim tiada ada binatang yang lain maka kata setengah mereka kerana binatang ayam itu takburnya lagi membesarkan dirinya. Maka sebab di suruhkan Allaha Taa’laya di bunuh merak kepada nabi Ibrahim kerana merak itu binatang yang baik rupanya daripada burung yang lain lagi sangat menilik dirinya dan ajaib akan dirinya tiadalah ada burung baik daripadanya dan sebab pun di bunuh nabi Allaha Ibrahim akan gagak kerana gagak itu burung yang sangat loba tiadalah binatang yang lain loba sepertinya dan sebab pun di bunuh nabi Allaha Ibrahim khorkas kerana burung khorkas itu sangat lanjut angan-angan dan lanjut umurnya daripada segala binatang yang lain lima ratus tahun lama usianya. Itulah isyarat firman Allaha Taa’laya kepada nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama supaya jangan mengikut perangai empat ekor burung itu maka barang siapa mengikut perangai ayam dan merak dan gagak dan khorkas atau mengikut perangai salah seekor daripada burung yang empat ekor itu maka orang itulah yang di murkai Allaha Taa’laya dan adalah kesudahannya itu tempatnya di dalam neraka.

Hataya maka firman Allaha Taa’laya “Ya Ibrahim, betapa kau lihat tatkala kusuruhkan dirimu kepada aku pada masa di buangkan Namrut akan dikau ke dalam api itu. Tiadakah kupelihara akan dikau daripada bahaya mereka itu dan tatkala kau serahkan isterimu kepada aku dan segala hartamu dan anakmu yang telah kau serahkan dahulu pada aku itu tiadakah sebaik-baik kupeliharakan akan dia”. Laqowalaha Taa’laya Aza Qoala Laha Rabaha Asalama Qoala Asalamata Laraba Al A’alamayana firman Allaha Taa’laya Asalamakan hatimu ya Ibrahim maka sembah nabi Allaha Ibrahim Asalama hati hambamu ya tuhanku mengikut tuhan seru alam sekelian.

Adapun telah tahulah nabi Ibrahim dan puteri Sara pun tahulah tiada patut akan beranak lagi dan tiadalah datang haidnya lagi maka putus asalah puteri Sara akan beranak dengan suaminya nabi Allaha Ibrahim dan demikian lagi nabi Ibrahim pun tiadalah akan beroleh anak dengan isterinya puteri Sara itu maka senantiasalah kedua berbuat kebaktian kepada Allaha Taa’laya pada malam berdiri sembahyang dan siang hari mengerjakan puasa sementara akan mati. Demikianlah fikir keduanya maka pada suatu masa adalah Ibrahim tujuh hari tujuh malam tiada membuka puasanya maka datang kepadanya dua belas malaikat terlalu baik-baik rupanya dan baunya terlalu harum seperti bau kanak-kanak yang belum baligh. Maka memberi salam mereka itu kepada nabi Allaha Ibrahim maka di sahut nabi Allaha akan salam mereka itu.

Adalah pada sangka nabi Ibrahim hati juga tiada ia tahu akan orang dua belas itu malaikat maka ujar Ibrahim di pegang tangannya mereka itu lalu di bawanya ke rumahnya seperti firman Allaha Taa’laya Wa Laqoda Jaata Rasalanaa Abaraahayama Ba Al Basharaya Qoalawaa Salaamaa Qoala Salaama ertinya setelah datang jamuan ke rumahnya maka ujar nabi Ibrahim akan isterinya perbuatkan olehmu makanan akan mereka itu hataya maka di suruh puteri Sara sembelih seekor anak lembu maka di permasaknya dan di rendangnya. Setelah sudah masak maka di suruhnya angkat tepung yang sudah di masak dengan daging yang sudah di rending itu ke hadapan jamu Ibrahim A’layaha Al Salama dan nabi Allaha pun ada duduk beserta jamu itu. Maka di bawa oranglah hidangannya itu maka makanlah nabi Allaha Ibrahim tiadalah ia memandang kepada jamunya itu lagi kerana adat mereka itu apabila memberi makan jamu jangan memandang kepada jamu itu kalau-kalau ia malu lagi pula Ibrahim tujuh hari tujuh malam sudah lamanya tiada ia makan dan minum.

Maka tiadalah ia khabarkan jamunya itu lagi maka tatkala di lihat oleh puteri Sara dari dalam tirai katanya “Ya nabi Allaha, bahawa tuan hamba makan seorang diri juga dan jamu itu tiadalah ia makan” maka di lihat nabi Ibrahim kepada jamu itu sungguhlah ia tiada makan masing-masing berdakap tubuh. Maka kata Ibrahim akan mereka itu “Bahawa kusuruh permasak makanan ini pun kerana tuan hamba sekelian juga akan memakan dia maka tiadalah tuan hamba sekelian makan berilah harganya”. Maka kata mereka itu “Jika berapa harganya pun kami beri akan dia akan nabi Allaha”. Maka ujar nabi Allaha Ibrahim akan mereka itu “Bahawa harganya pertama suatu menyebut Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama dan kesudahannya mengucap syukur Al Hamada Lalaha Raba Al A’alamayana”.

Maka berasa takut nabi Allaha akan mereka itu di dalam hatinya “Malaikatkah ini atau jinkah ia ini maka malaikat pun datang banyak kepada aku” maka kata Ibrahim “Hai orang muda, siapa kamu ini dan dari mana datang kamu kepada aku ini”. Maka kata Jibril A’layaha Al Salama “Ya nabi Ibrahim, jangan tuan hamba takut. Hambalah Jibril dan ini Mikail bahawa kami sekelian ini di titahkan Allaha pergi membinasakan kaum nabi Lawatho (Luth) kerana adalah mereka sekelian berbuat derhaka akan Allaha Taa’laya dengan melalui titah kenabinya dan singgah kami kepada tuan hamba kerana tuan hamba puasa tujuh hari tujuh malam tiada makan minum maka datang kami kepada tuan hamba ini akan memberi khabar yang kebajikan akan tuan hamba serta tuan hamba buka puasa”.

Maka kata nabi Allaha Ibrahim “Apatah khabar yang baik tuan hamba khabarkan pada hamba ini” maka kata Jibril “Ya nabi Allaha, kami bawa warta lagi akan di anugerahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan tuan hamba anak dengan isteri tuan hamba puteri Sara itu Asahaqo (Ishak) namanya daripada Ishak itu Yaaqowaba (Yaakob) dan daripada Yaakob itu Yawasafa (Yusuf) A’layaha Al Salama seperti firman Allaha Taa’laya Qoalata Yaa Wayalataya Aalada Wa  Anaa A’jawaza Wa Hazaa Baa’laya Shayakhoa Ana Hazaa Lashaya A’jayaba maka berkata puteri Sara “Ajaib sekali aku mendengar kata rasul Allaha ini lagi akan hamba peroleh anak akan hamba ini sudah tuha dan suami hamba itupun orang tuha” serta ia menampar mukanya dan hairannya.

Maka sahut Jibril A’layaha Al Salama “Hai puteri Sara, ajaibkah tuan hamba akan kehendak Allaha Taa’laya atas semata sekelian ia tuhan yang amat kuasa atas segala suatu barang di kehendakinya itu tiada dapat tiada melainkan jadi jua. Rahmat Allaha dan salamnya dengan kebajikan atasmu hai isi rumah nabi Allaha. Bahawasanya Allaha Taa’laya itu amat baik menganugerahi hambanya dengan empat ratus tujuh puluh orang nabi daripada anak cucu nabi Allaha Ibrahim”. Maka  kata puteri Sara “Yaa Amayana (Amin) Allaha, kata tuan hamba ini adakah tandanya” sahut Jibril “Inilah tandanya pohon zaitun yang di hadapan rumahmu itu” lalu di patahkan Jibril rantingnya yang mati itu di berinya kepada puteri Sara ujarnya “Tanamkanlah olehmu dahannya yang mati ini bahawa Allaha Taa’laya amat kuasa pada menumbuhkan dia”. Hataya maka di tanam puteri Saralah dahan yang kering itu kebumi”.

Kelakian maka kata Jibril “Ya nabi Allaha, bermohonlah kami sekelian kepada tuan hamba akan pergi kepada nabi Luth akan menyeksai segala kaumnya” maka kata Ibrahim “Hamba pun hendak pergi melihat serta tuan hamba sekelian” maka ujar Jibril “ Kami pergi ini akan menyeksai isi negeri Turkistan dan Sadom kalau tiada kuasa tuan hamba melihat azab Allaha atas mereka itu”. Maka sahut Ibrahim “Mohonkan kepada Allaha bahawa hamba hendak melihat kebesaran Allaha Taa’laya” maka kata Jibril demikian “Naiklah tuan hamba keatas unta marilah kita pergi”. Kelakian maka nabi Allaha pun naiklah keatas untanya lalu berjalan serta malaikat maka kata Jibril kepada malaikat yang memegang bumi “Hai malaikat yang memegang bumi, kerawankan olehmu urat bumi itu supaya segera sampai nabi Allaha Ibrahim ini ke negeri Sadom” maka di kerawankan malaikat itulah urat bumi dengan kudrat Allaha Taa’laya perjalanan tiga bulan itu jadi tiga saat juga maka hampirlah nabi Ibrahim pada negeri Sadom itu kira-kira sepagi sampai ke dalam kota negeri mereka itu. Maka kata Jibril “Di sinilah nabi Ibrahim berhenti. Bahawa kami sekelian pun mendapatkan nabi Luth” maka sahut nabi Ibrahim “Hamba pun hendak bersama-sama dengan tuan hamba jua supaya hamba lihat seksa Allaha Taa’laya akan kaum itu” maka kata Jibril “Tiada dapat lampau tuan hamba daripada tempat ini hingga inilah titahkan Allaha Taa’laya tuan hamba berhenti”.

Hataya maka duduklah nabi Allaha Ibrahim pada tempat itu masygul ia dengan berbuat ibadat kepada Allaha maka Jibril dan Mikail dengan dua belas orang malaikat sertanya itupun pergilah mendapatkan nabi Allaha Luth. Pada ketika itu nabi Allaha tiada di rumahnya maka ujar Jibril kepada anak nabi Luth “Kemana pergi yang empunya rumah ini” maka sahut anak nabi Luth “Bahawa bapa hamba pergi ke huma seketika lagi datanglah ia”. Maka dengan takdir Allaha Taa’laya pada ketika itu juga nabi Luth pun datang maka di lihatnya orang muda-muda terlalu baik rupanya dan terlalu harum baunya dan beberapa laki-laki daripada isi negeri itu mengikut mereka itu. Maka kata nabi Luth “Kemana datang kamu sekelian ini” maka sahut Jibril “Datang kami mendapatkan tuan hamba”. Maka nabi Luth panggil akan segala malaikat itu ke rumahnya akan di perjamunya kerana pada sangkanya manusia juga.

Maka kata isi negeri Sadom yang mengikut itu “Hai Luth, kemana kau bawa orang muda ini. Berilah akan kami berbantahlah mereka itu sama sendirinya kata seorang iaitu akulah empunya dia maka kata seorang pula iaitu akulah mengambil dia masing-masing hendak membawa orang muda-muda itu pulang ke rumahnya maka sahut nabi Luth akan mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Wa Jaa Qowamaha Yaharaa’wana Alayaha Wa Mana Qobala Kaanawaa Yaa’alawana Al Sayaata Qoala Yaa Qowama Hawalaa Banaataya Hana Athohara Lakama Faataqowa Allaha Wa Laa Takhorawana maka kata segala kaum Luth jamu tuan hamba itu suruh keluarlah beri akan kami maka kata nabi Luth akan mereka itu tatkala itu ia berdiri di pintu katanya “Tiada kuberi akan kamu kerana ia kaumku dan keluar kamu. Apa pekerti hendak berbuat nakal sama laki-laki tiadakah perempuan itu di jadikan Allaha Taa’laya akan judu kamu” maka sahut mereka itu “Hai Luth, tiadakah sudah kami kata kepadamu jangan kau ambil akan seorang pun. Keluarkanlah mereka itu di dalam rumahmu supaya kami ambil akan mereka itu” maka kata nabi Luth “Tiadalah kuberi mereka itu kepada kamu kerana mereka itu bukan daripada kaum kamu. Bahawasanya Asalama agamanya”.

“Jika sekiranya ada pada aku tempat yang teguh seperti kota atau gua yang amat teguh nescaya aku tahani akan kamu. Tiadalah kuberi mereka itu berlihat mata juapun dengan kamu”. Hataya maka hendak di gagahi mereka itu akan nabi Luth seolah-olah akan di naiki mereka itu rumah nabi Luth maka di sapu dengan sayapnya muka mereka itu dan tangan mereka itu maka jadi kudunglah kedua tangannya mereka itu dan jadilah ratalah muka mereka itu dan tiadalah berhidung dan bermata. Setelah di rasanya dirinya demikian itu maka minta maaflah ia kepada nabi Luth maka katanya nabi Luth “Minta doalah engkau kepada tuhanmu kembalikan tangannya kami dan hidung kami seperti dahulunya. Tiadalah kami pinta orang muda itu kepadamu dan kembalilah kami sekelian”. Maka minta doalah nabi Allaha Luth kepada Allaha Taa’laya maka dijadi sembuhlah mereka itu kembali seperti adanya dahulu. Hataya maka berkata mereka itu sama sendirinya “Marilah kita kembali, jika sekali lagi kita kena habatan Luth ini nescaya habislah buta mata kita sekelian atau mati kita olehnya”. Maka kata setengah mereka itu “Mari kita bunuh akan Luth ini maka kita ambil orang muda itu” maka kata setengah orang daripada mereka itu “Marilah kita nanti ia turun dari rumah Luth berjalan keluar pada ketika itu kita pegang akan dia”.

Hataya maka keluarlah mereka itu daripada kampong nabi Allaha Luth maka hadaplah nabi Luth kepada orang muda-muda itu katanya “Lihatlah oleh kamu halku bahawa mereka itu menghendaki kamu maka kutahani akan mereka itu dan palu mereka itulah akan daku”. Maka kata Jibril seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Yaa Lawatho Anaa Rasala Rabaka Ana Yasholawaa Alayaka Faasara Baahalaka Baqothoa’ Mana Al Layala Wa Laa Yalatafata Mana Kama Ahada maka kata Jibril Hai Luth kami sekelian ini pesuruh daripada tuhanmu kepadamu. Bahawa datang kami ini akan menyeksai kaum yang kafir itu. Sekarang keluarlah tuan hamba dengan segala isi rumah tuan hamba dan anak tuan hamba dan isteri tuan hamba jua tinggalkan isi negeri ini supaya merasai azab mereka itu sekelian bersama dengan kaumnya”.

Arakian maka kata nabi Luth akan isterinya perempuan “Bahawa Allaha Taa’laya akan menyeksai segala kaum dalam negeri ini dan aku keluar dari negeri ini bahawa engkau sertakah dengan aku atau tiadakah”. Kata perempuan yang celaka itu “Sahaja berdusta engkau ini. Banyaklah sudah kulihat dustamu itu” maka bersimpanlah nabi Luth setelah sudah maka kata nabi Luth “Apa daya hamba akan keluar ini kerana pintu kota ini tertutup” maka ujar Jibril “Berpeganglah tuan hamba sekelian kepada sayap hamba ini teguh-teguh kerana nabi Allaha Ibrahim pun ada menanti tuan hamba di luar negeri ini”.

Hataya maka berpeganglah nabi Allaha Luth dengan segala anaknya dan hamba sahayanya kepada sayap Jibril A’layaha Al Salama. Maka di bawa Jibril lah keluar negeri lalu kepada nabi Allaha Ibrahim. setelah bertemulah nabi Luth dengan Ibrahim maka memberi salam kepada Ibrahim maka di sahut Ibrahim lalu berjabat tangan keduanya dan berbuat ibadatlah keduanya pada malam itu kepada Allaha Taa’laya. Arakian maka datanglah kepada waktu dinihari seperti firman Allaha Taa’laya Laqowalaha Taa’laya Ana Mawaa’da Hama Al Shobaha Alayasa Al Shobaha Baqorayaba Bahawasanya janji menyeksa mereka itu pada waktu subuh tiadakah waktu subuh itu amat hampir akan datang pada ketika itu. Maka di angkat Jibril A’layaha Al Salama dengan sayapnya lima buah negeri itu ke udara sekira-kira suara malaikat yang di langit. Maka di hujan oleh segala malaikat akan segala mereka itu dengan batu yang sudah tertunu kemudian maka di belah-belahkan oleh Jibril akan bumi lima buah negeri itu lalu di buangkannya ke bawah maka matilah mereka itu sekelian dengan seksa yang amat sangat.

Setelah di lihat nabi Allaha Ibrahim dan nabi Allaha Luth hal yang demikian dari atas bukit maka pengsanlah nabi Allaha Ibrahim dan nabi Allaha Luth lalu rebah maka firman Allaha Taa’laya kepada batu “Hai batu, lembutkan dirimu kepada Ibrahim dan Luth” maka segera di sapunya oleh Jibril dengan sayapnya udara kepada nabi Allaha kedua itu maka sembuhlah nabi Ibrahim dan Luth daripada bahayanya. Maka ujar Jibril “Tiadakah telah hamba kata kepada tuan hamba tiada dapat tuan melihat seksa Allaha Taa’laya yang amat besar” maka bertanya nabi Allaha Ibrahim kepada Jibril “Dari mana orang itu negerinya” maka ujar Jibril “Masuk ke dalam bumi tiada berhenti turunnya” maka kata Ibrahim “Ya Jibril, jika ia berbuat benar tiadakan demikian murka tuhan atasnya” maka ujar Jibril “Jikalau ada barang seorang juapun berbuat benar di dalam antara banyak itu nescaya di peliharakan akan tuhan seru alam sekeliannya daripada seksa itu”.  Bermula tatkala hari kiamat adalah di dengar segala khalayak suara riuh rendah bunyinya maka kata orang banyak bahawa itulah kaum nabi Allaha Luth suara yang hebat itu telahnya jatuh ke dalam neraka kerana seksa yang amat keras lagi amat besar kerana kaum itu sangat jahatnya daripada segala makhluk yang lain.

Arakian maka nabi Allaha Ibrahim dan nabi Luth pun sembahyang subuh setelah sudah maka turunlah keduanya dari atas bukit itu. Maka kata nabi Allaha Ibrahim “Ya saudara hamba Luth nabi Allaha, bermohonlah hamba kembali ke negeri tinggallah tuan hamba” maka kata nabi Luth “Berhentilah tuan hamba barang dua tiga hari di sini dahulu”. Kelakian maka berhentilah nabi Allaha Ibrahim di perjamu nabi Luth akan dia. Setelah itu maka nabi Ibrahim pun berjalanlah pulang ke benua Sham serta di hantar nabi Luth A’layaha Al Salama seperti firman Allaha Taa’laya Ana Abaraahayama Laawaaha Halayama Bahawasanya Ibrahim itu amat banyak penglihatannya daripada segala yang ajaib-ajaib tanda kebesaran Allaha Taa’laya lagi yang amat menyayang segala manusia.

Setelah sampailah nabi Ibrahim ke negerinya maka masygullah ia dengan ibadat akan Allaha Taa’laya maka puteri Sara pun hamillah. Setelah genaplah bulannya maka beranaklah puteri Sara seorang laki-laki terlalu baik rupanya maka di namai nabi Allaha Ibrahim akan anaknya itu Asahaqo (Ishak). 

Sumber : Kitab Qoshosho Al Anabayaa

No comments:

Post a Comment