Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Saturday, June 30, 2012

Sifat Syurga Serta Isinya


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama 

Al Baaba Al Tsaanaya Faya Bayaana Shofata Al Janata Wa Ahalahaa

Bermula bab yang kedua belas pada menyatakan sifat syurga serta keadaan isinya. Qoala Allaha Taa’laya Wa Azaa Raayata Tsama Raayata Naa’maa Wa Malakaa Kabayaraa Alayaha berfirman Allaha Taa’laya Dan apabila engkau lihat di sana engkau lihat akan nikmat dan kerajaan yang amat besar. Dan cerita daripada rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama apabila tetaplah segala isi syurga firman Allaha Taa’laya “Hai Jibril, bawa olehmu kepadaku syurga yang bernama Hazhoyarata Al Qodasa aku hendak permuliakan hambaku” maka sembah Jibril “Di mana tempatnya ya tuhanku”. Maka firmannya pada syurga Kholadaya maka berjalanlah mereka itu maka bertemulah dengan syurga A’dana tiada pernah Jibril melihat syurga besar seperti itu dan ada seorang malaikat itu mengawal pintunya. Telah berkata Abana A’baasa “Demi Allaha yang kuasa tiada tuhan hanya ia, jikalau di angkatkan dua kakinya daripada tempatnya jika di jatuhkannya ke dalam dunia ini nescaya penuhlah tujuh petala langit dan tujuh petala bumi”.

Maka memberi salam Jibril kepadanya dan jawabnya salam baginya dan berkata ia “Siapa engkau ini” maka berkata Jibril “Aku Jibril rasul Raba Al A’alamayana” maka berkata malaikat itu “Sabahaana Allaha, ada yang bernama Jibril tiada pernah kedengaran segala-gala”. Maka kata malaikat “Kemana engkau datang ini” kata Jibril “Aku datang kepada syurga ini” maka berkata Jibril “Telah di jadikan Allaha Taa’laya delapan syurga”. Maka berkata ia “Siapa yang mengawal syurga itu” maka kata Jibril “Malaka Ridhwan yang mengawal syurga itu” maka kata ia “Sabahaana Allaha, tiada kusangka bahawasanya adalah Allaha Taa’laya menjadikan syurga lain daripada ini syurga”. Maka berkata ia “Apa engkau kehendak kemari” maka kata Jibril “Di titah oleh tuhanku mengambil Hazhoyarata Al Qodasa maka di mana ia sekarang” maka sahut mereka itu “Inilah yang bernama Hazhoyarata Al Qodasa”.

Maka di tilik oleh Jibril dari bawahnya lalu sampai ke puncaknya tiadalah tahu bilangannya melainkan Allaha Taa’laya jua yang mengetahui dia maka kata Jibril “Aku kehendak menanggung dia aku bawa ke hadrat Allaha Taa’laya” maka kata malaikat itu “Siapa serta kamu” maka kata Jibril “Tiada seorang serta aku dan aku tanggung akan dia dengan Laa Hawala Wa Laa Qowata Alaa Ba Allaha Al A’laya Al A’zhoyama” kemudian di tanggung akan dia oleh Jibril dengan mahligainya dan pohon kayu di dalamnya di bawa kehadapan Allaha Taa’laya. 

Maka di suruh Allaha Taa’laya akan Jibril naik kepada puncak mahligai maka panggil nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama “Ya Mahamada marilah engkau dan segala nabi dan segala mukmin kepada Dhoyaafata Raba Al A’alamayana” dan dengan kemuliaannya. Maka berjalanlah nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan segala anabayaa semuanya dan segala mukmin dan panji-panji meliput akan payung rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Maka berseru-seru Jibril “Hai segala isi syurga, marilah kamu sekelian mengiringi rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama kepada perjamuan Allaha Taa’laya”.
Maka terdengarlah suara itu kepada yang jauh dan yang hampir maka turunlah sekelian mereka itu di atas mahligainya dan berjalanlah mereka itu maka masing-masing dengan kenderaannya dan adalah kelakuan berjalan itu bersaf-saf maka apabila lalu nabi Allaha dan segala anabayaa dan sekelian makhluk semuanya. Maka kayu yang di dalam syurga itu undur ia sendirinya supaya jangan binasa saf mereka itu maka adalah berjalan mereka itu melalu Showara Fadhota yakni kota perak kemudian maka mahligainya daripada yaakut kemudian maka sampailah kepada Hazhoyarata Al Qodasa atas perjalanan sepuluh ribu tahun jauhnya. Maka bertemu tiap-tiap seorang daripada mereka itu mahligainya yang tersurat pada pintu mahligainya itu namanya maka melihatlah segala yang indah-indah dalamnya dan duduklah di atas kerusi. 

Kemudian maka berkata Allaha Taa’laya “Hai Jibril, bawa olehmu hamparan itu ke hadapan hambaku” maka di bawa oleh Jibril hamparan kehadapan khalayak yang banyak daripada Lawalawa adalah panjangnya hamparan itu sepuluh ribu tahun perjalanan. Kemudian maka di bawa Jibril keatas hamparan akan makanan yang tiada di masak dengan api maka makanlah mereka itu terlalu nikmat makanan. Maka di bawa pula oleh malaikat kehadapan mereka itu tujuh puluh warna daripada makanan tiada menyerupai setengah daripada setengahnya maka makanlah sekelian dan adalah makanan itu sekali makan bertambahlah lazatnya sekali lagi di makan lebih pula lazatnya daripada dahulunya demikianlah selama-lamanya. Maka apabila sudah ia makan maka berkata Allaha Taa’laya “Beri olehmu piala yang berisi laban dan a’sala dan khamar dan zanjabil” maka minumlah mereka itu dengan bersuka-sukaan kemudian di beri air semata-mata. 

Bermula tiada ada makan segala isi syurga itu kerana laparnya dan tiada minum kerana dahaganya adalah makan mereka itu kerana lazat semata-mata dan nikmat maka apabila selesai daripada makan dan minum maka berkata Allaha Taa'laya "Ya malaikatku, perpakaikan olehmu sekelian mereka itu” maka di perpakaikan oleh malaikat baju yang bersela-selahan warnanya. Maka tiadalah seorang daripada mereka itu dipakaikanlah memakai tiap-tiap seorang tujuh puluh lapis baju dan iaitu terlebih ringan daripada memakai selapis di dalam dunia ini. Kemudian maka di pakaikan gelang daripada yang di perbuat oleh laki-laki pada perempuan demikian jua kerana ia duduk bersama-sama dengan Siti Fathomaha Al Zaharaa kemudian maka di pakaikan mahkota daripada baiduri dan yaakut dan tiap-tiap satu pakaian jikalau di bawa akan dia ke dalam dunia ini nescaya terang olehnya lebih daripada cahaya matahari dan bulan. 

Kemudian maka di pakaikan cincin dan tiap-tiap seorang daripada mereka itu sepuluh cincin dan adalah tiap-tiap suatu cincin itu tersurat dalamnya ayat daripada kitab Allaha menunjukkan kemuliaan dalam syurga. Maka cincin yang pertama tersurat atasnya Salaama A’laya Kama Thobama Faadakholawahaa Kholadayana dan pada cincin yang kedua tersurat atasnya Adakholawahaa Basalaama Amayana dan pada cincin yang ketiga tersurat atasnya Wa Talaka Al Janaha Alataya Awa Ratsatamawahaa Bamaa Kana Tama Taa’malawana dan pada cincin yang keempat tersurat atasnya Lakama Fayahaa Faakahata Katsayarata Manahaa Taakalawana dan pada cincin yang kelima tersurat atasnya Ana Al Mataqoyana Faya Zholaala Wa A’yawana dan pada cincin yang keenam tersurat atasnya Ana Al Mataqoyana Faya Janaata Wa Nahara Faya Maqoa’da Shodaqo A’nada Malayaka Maqotadara dan pada cincin yang ketujuh tersurat atasnya Al Hamada Lalaha Alazaya Shodaqonaa Waa’daha dan pada cincin yang kedelapan tersurat atasnya Ana Ashohaaba Al Janata Al Yawama Faya Shaghola Faakahawana dan pada cincin yang kesembilan tersurat atasnya Matakayana A’lata Sarara Mataqoabalayana dan pada cincin yang kesepuluh tersurat atasnya Nabaya A’baadaya Anaya Anaa Al Ghofawara Al Rahayama

Maka apabila selesai daripada demikian itu maka berkata Allaha Taa’laya “Ya Jibril, beri jua bau-bauan kepada hambaku” maka di datangkan seekor burung maka di bukakan dua sayapnya di dalam keduanya itu adalah kasturi dan ambar maka di percikkan pada tubuh sekelian isi syurga maka berkata Allaha Taa’laya “Hai hambaku, adalah lagi pada aku pintamu pada aku memberi” maka sembahnya sekelian mereka itu “Naa’ma, ya tuhanku adalah janjimu dalam kitab Al Azayaza engkau turunkan kepada nabimu bahawasanya engkau beri melihat wajahmu yang mulia” maka berseru-serulah daripada Allaha Taa’laya kepada malaikat Qoraba Manabaraya yakni hampir olehmu minbarku dan iaitu yaakut yang merah tingginya lima ratus tahun perjalanan. 

Maka di panggil nabi Allaha Musa naik keatas “Baca olehmu Tawaraata” maka membacalah Musa apabila sudah membaca maka turunlah Musa. Maka di suruh pula nabi Allaha Isa naik keatas minbar membaca Anajayala maka membacalah nabi Allaha Isa apabila sudah membaca lalu turun. Maka di suruh pula nabi Allaha Daud naik keatas minbar membaca Zabawara dengan terlalu baik suaranya maka membacalah kitab Zabur dengan tujuh jenis macam suaranya. Maka tercenganglah segala khalayak yang banyak daripada sangat baik suaranya maka apabila sudah ia membaca lalu turun daripadanya. Kemudian menyuruh Allaha Taa’laya kepada nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama naik keatas minbar “Baca olehmu dan sekelian umatmu dan segala anabayaa dan segala pesuruh” maka naik rasul Allaha keatas minbar lalu membaca ia Qoraana terlalu baik suaranya yang tiada pernah di dengar orang sekelian yang seperti demikian itu maka lalilah segala khalayak yang banyak dengan hal itu. 

Maka apabila selesai daripada demikian itu maka di angkatkan hijab yang kecil keluarlah daripadanya angin yang di namai Habawaba maka kenalah bau angin itu daripada kasturi dan anbar. Kemudian di angkatkan pula hijab yang besar maka menilik sekelian kepada Allaha Taa’laya A’za Wa Jala atas kebesarannya dan kemuliaannya tiada dengan Anamajahata dan iaitu Layasa Kamatsalaha Shayaa Wa Hawa Al Samayaa’ Al Bashoyara. Maka memulai Allaha Taa’laya memberi salam kepada hambanya maka berkata ia Al Salaama A’laya Kama Yaa Awalayaa Wa Ahabaa Haqoa maka berkata mereka itu “Alahanaa Wa Sayadanaa Wa A’zanaka Wa Jalaalaka Maa A’badanaaka Haqo A’baadataka maka engkau beri izin kepada kami sujud kepadamu”. Maka berkata Allaha Taa’laya “Hai hambaku, bukan hari ini rukuk dan sujud sungguhnya sujud dosanya di dalam dunia. Adapun negeri ini tiada di dalamnya berbuat ibadat dan kemuliaannya bahawasanya aku izinkan kepadamu sujud sekali” maka sekeliannya sujud kepada Taa’laya dengan sekali sujud. 

Maka tiadalah tinggal di dalam syurga pada ketika itu melainkan segala pohon kayu dan segala bidadari sujud jua maka adalah lama sujud mereka itu setahun. Maka berkata Allaha Taa’laya “Hai segala hambaku, angkatkan kepala kamu” maka bangkitlah daripada sujud. Maka sembah sekelian mereka itu “Ya tuhanku, bukan sujudku menghendak akan suatu yang lain daripada redha kepadamu” dan berfirman Allaha Taa’laya kepada sekelian mereka itu “Adakah redha kamu daripada aku” maka sembah sekelian “Betapa kami redha seperti firman Allaha Taa’laya Radhoya Allaha A’na Hama Wa Radhowaa A’naha Redhalah Allaha Taa’laya daripada mereka itu dan mereka itu redha kepadanya. 

Wa Qoala Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama Laa Tamara A’laya Ahala Al Janata Saaa’ta Alaa Azadaada Wa Anaa’yama Hama Wa Laa Tamara A’laya Ahala Al Naara Saaa’ta Alaa Azadaada Aa’zaaba Hama Dan telah bersabda rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama tiada lalu atas orang isi syurga itu suatu ketika melainkan bertambah-tambah nikmat mereka itu dan tiada lalu atas isi neraka suatu ketika melainkan bertambah-tambah seksanya sehingga kami minta lepas akan Allaha Taa’laya daripada api neraka dengan kurnianya dan rahmatnya. Inilah kemuliaan orang isi syurga adalah ia berkunjung-kunjung sekelian mereka itu.

Bermula pada hari Sabtu sekelian anak mengunjung ibu bapanya dan pada hari Ahad sekelian bapa bermain-main kepada anaknya dan pada hari Isnin murid mengunjung guru-gurunya dan pada hari Selasa guru-guru bermain-main kepada muridnya dan pada hari Rabu sekelian umat mengunjung nabi Allaha dan pada hari Khamis sekelian nabi mengunjung nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan pada hari Jumaat sekelian nabi Allaha dan rasul Allaha ke hadrat Allaha Taa’laya maka datanglah hidangan Kholadaya itu lalu di makan oleh sekelian mereka itu daripada bagai-bagai nikmatnya cita rasanya daripada barang yang di keingini nafsunya. Inilah kemuliaan orang yang di dalam syurga maka datanglah piala daripada cahaya yang berisi minuman Sharaaba Thohawaraa dan terhantar ia dalamnya kasturi. Maka tersurat segala nama mereka itu yang meminum dia maka datanglah piala itu menuangkan sendirinya. Maka apabila di minum oleh mereka itu jadi mabuklah sekelian mereka itu maka tajalilah Jala Sabahanaha Taa’laya dengan tajali Jamala maka pengsanlah ia sekelian mereka itu tiadalah cederakan dirinya daripada laqoa Allaha Taa’laya dengan sempurna nikmat rasanya bagi mereka itu.

Maka berseru-seru segala anak bidadari di dalam syurga itu maka iaitu “Yaa Raba, Yaa Sayadaya, Yaa Mawalaaya, ya tuhanku jikalau lagi akan kau ambil segala walimu itu daripada kami kenapa dahulu kau beri kiranya kepada kami sekarang menjadi binasalah hati kami”. Maka firman Allaha Taa’laya “Hai segala kekasihku, telah sempurna nagarahku akan kamu sekarang kembalilah kamu ke dalam syurga kerana segala anak bidadari bertangis-tangisan daripada ia bercerai dengan kamu” maka sembah segala mereka itu “Yaa Raba, Yaa Sayadaya, Yaa Mawalaaya, Ya tuhanku jikalau lagi akan kau jadikan daripada hadratmu akan api kiranya kau pertunjukkan hukum kepada kami”. Maka adalah di nagarahkan Allaha Taa’laya satu Jumaat sekali tajali akan sekelian mukmin yang am dan akan mukmin yang khas sehari sekali tajali. 

Bermula wali Allaha yang Kamala Makamala sentiasa muqabalah pada hadrat Allaha Taa’laya jua maka kembalilah segala isi syurga maka segala bidadari dalam syurga itu bersuka-sukaan sentiasa dengan bersenda gurau. Qoala Allaha Taa’laya Laa Yasamaa’wana Fatahaa Laghowaa Wa Laa Taatsayamaa Alaa Qolayalaa Salaamaa Salaamaa yakni di dalam syurga itu bergurau-gurau dan bersenda-senda tiada menjadi dosa lagi melainkan kami mereka itu sejahtera jua tiadalah menjadi salah dan tiadalah ia mati selama-lamanya kekal baqo.

Bermula mahligai di dalam syurga itu kelihatan barang yang di dalamnya dan di luarnya maka di ketahuinya. Bermula isyarat malam dengan terhalur tirainya dan isyarat siang dengan bersambut tirainya. Bermula isi syurga seorang tujuh puluh perhiasannya dan bertukar-tukar seketika tujuh puluh warnanya maka suaminya menilik pada muka isterinya dan isterinya menilik pada muka suaminya. Demikianlah tiada bersalahan lagi penglihatnya dan badannya tiada berbulu melainkan pada keningnya dan bibir matanya dan rambut yang terbit itu jadi menambahi eloknya sehari-hari bertambah baik parasnya. Maka di nagarahi Allaha Taa’laya kuat orang isi syurga itu seperti seratus orang yang di dunia itu kuatnya dan di lebihkan Allaha Taa’laya kuat orang isi syurga pada makannya dan minumnya dan jimak pada segala hari yang sehari-hari demikian bertambah-tambah kuatnya.

Maka datang malaikat menjunjung tabak daripada nur dan tutupnya daripada nur maka berseru-seru malaikat maka katanya “Hai segala wali Allaha inilah hidangan daripada raja yang hidup tiada mati”. Beberapa malaikat berseru-seru tiada di sahutnya maka iapun kembalilah ke hadrat Allaha Taa’laya menjunjung hidangan itu maka sembahnya “Yaa Raba, Yaa Sayadaya, Yaa Mawalaaya, ya tuhanku telah pergilah aku kepada sekelian walimu menjunjung tabak itu. Berapa aku seru-seru sekelian walimu di sahutnya pun tiada kerana segala walimu bersuka-sukaan dengan bidadari dan anak-anakan syurga dan segala ghulam suruh-suruhan orang dalam syurga”. 

Maka firman Allaha Taa’laya “Pergi pula kamu hantarkan hidangan itu akan segala waliku” maka di bawanya pula kepada segala isi syurga hidangan itu di sambutnya dengan takzimnya oleh mereka itu dan makanlah oleh mereka itu barang yang ada dalamnya barang yang keinginan nafsu mereka itu. Bermula yang di ambil oleh mereka itu sebuah delima maka di pecahnya oleh mereka itu buah delima itu maka keluarlah bidadari dalamnya sebanyak biji delima itu demikianlah akan nikmatnya sekelian wali Allaha itu maka beberapa jadi rasanya demikianlah nikmatnya. Bermula isteri orang yang di dalam syurga itu yang sentiasa yang berbuat bakti akan suaminya tatkala di dalam dunia maka perempuan itulah akan penghulu bidadari dalam syurga dan parasnya pun terlebih baik daripada segala anak-anakan bidadari itu. 

Bermula anak kafir yang belum baligh maka mati lagi kecil melainkan menjadi anak-anakan syurga. Bermula di titahkan Allaha Taa’laya kepada mereka itu tujuh puluh hidangan mutiara dan yaakut adapun di dalam hidangan itu tujuh puluh ribu warnanya yang jadi rasanya. Bermula makanan itu di permasak tiada dengan api setelah itu maka di makan oleh mereka itu dengan sekelian anak isterinya mereka itu barang yang di kehendak nafsu mereka itu yang nikmat-nikmat yang lazat-lazat jadi rasanya. Bermula setelah sudah di makan makanan itu maka mereka itupun masuklah ke dalam khalwat mengambil lazat dengan isterinya. 

Dan apabila ada mereka itu melihat burung terbang yang di dalam syurga maka hendaklah ia memakan dia maka gugurlah burung itu di hadapannya maka di makan oleh mereka itu. Setelah sudah di makannya maka burung itupun terbang ke udara maka burung itupun berkata “Hai segala wali Allaha, akulah burung yang menjadi makanan dan akulah menjadi tanaman syurga dan akulah yang di minum air Salasabayalaa dan buah-buahan. Jikalau kita kehendak memakannya ia maka menjatuhkan dirinya berhalau-halauan barang kerana telah di makan maka kembali pula di tunggul kayu demikianlah kemuliaan orang yang di dalam syurga itu.

Tama Hazaa Al Kataaba iaitu hadis yang bernama Tanabayaha Al Ghoafalayana pada waktu A’shaa pada malam Selasa tiga hari bulan Shaa’ban pada tahun seribu tiga ratus enam hijrat nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama.                              

No comments:

Post a Comment