Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Friday, June 29, 2012

Kebangkitan Hari Kiamat

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Al Baaba Al Haadaya A’sharafaya Ahawaala Yawama Al Qoyaamata
Bermula bab yang kesebelas pada menyatakan hari kiamat dan cerita daripada Abana A’baasa radhoya Allaha a’nahamaa berkata ia lagi akan menangis segala isi langit dan bumi akan di binasakan empat puluh tahun tiada di dalamnya itu melainkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya pada hal berseru-seru ia “Siapakah raja pada hari ini” maka menjawab ia sendirinya yang maha mulia “Akulah tuhan yang esa yang terlebih Qohar”. Kemudian maka di turunkan oleh Allaha Taa’laya angin maka tiada tinggal dalam bumi ini segala bukit dan tiada lagi sungai melainkan pada ketika itu jadikan Allaha Taa’laya akan dia sama rata seperti firmannya Wa Yasaalawanaka A’na Al Jabaala Faqola Yanasafahaa Rabaya Nasafaa Fayazarahaa Qoaa’a Shofashofaa Laa Taraya Fayahaa A’wajaa Wa Laa Amataa Faya Naadaya Al Jalayala Hala Jalalaha Abana Al Malawaka Alaya Akhora.
 
Berseru-seru tuhan yang amat keras daripada kekerasan “Di manakah segala raja-raja dan segala anak raja-raja dan manakah raja-raja yang dahulu yang terlalu keras dan mana segala mereka itu yang menyangka mereka itu ada tuhan yang lain daripada aku” kemudian maka di gulung langit dan bumi dengan tiada kifayat. Kemudian maka berfirman pula “Di mana sekarang segala Yahudi dan Nasrani dan di mana segala mereka itu yang memakan rezeki aku dan menyembah yang lain daripada aku dan menyangka mereka itu bahawasanya bagiku sekutukan pada pekerjaanku. Bahawasanya akulah tuhan tiada tuhan yang lain hanya aku”.
Maka di kembalikan ruh segala malaikat dan berkata ia kepada Jibril “Hai Jibril, katakan olehmu kepada Malaka Radhowaana (Ridhwan) suruh penghias syurgaku hendak membalaskan segala hambaku yang berbuat taat kepadaku dan katakan olehmu kepada Malaka Al Zabaanayata (Zabaniah) suruh sedia nerakaku hendak membalaskan segala hambaku yang derhaka kepadaku” seperti firmannya dan berkata bagi Mikail “Gentangkan olehmu Mizan yang adil antara segala makhluk yang banyak” seperti firmannya berkata kepada Israfil Wa Nafakho Faya Al Showara Bagi segala khalayak yang banyak dalam Mahsyar maka di tiup oleh Israfil maka berkata Allaha Taa’laya kepada Jibril “Hai Jibril, pergilah engkau kepada mawaqaf daripada segala malaikat dalam syurga dan suruh olehmu akan Ridhwan beri kepadanya makota yang besar dan pakaian daripada baju dan kain dan beri panji-panji Luk Al Hamada yang aku persalinkan kepada kekasihku Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama” maka mengambillah Jibril akan makota dan panji-panji itu dan Mikail membawa kain pakaian dan selimut dan Israfil membawa baju dan kaus dan Izrail membawa Boraq dan berhentilah mereka itu antara langit dan bumi.

Maka berkata Jibril “Mana bumi dunia dan mana kubur rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama” maka bergerak-geraklah bumi dan terbuka kubur rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka tiba-tiba rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama di lihatnya dengar daripada kuburnya dan menyapu-nyapu nabi akan tanah daripada kepalanya. Maka duduk nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama di atas kepala kuburnya kemudian maka ia menilik ke kanan dan ke kiri pada hal tiada di lihatnya suatu daripada kampong dan rumah. Maka di lihatnya ada Jibril sertanya maka bersabda ia kepadanya “Hai Jibril, apa hari ini” maka sembah Jibril “Inilah hari engkau memberi syafaat kepada umatmu” maka sabda nya “Di mana sekarang segala umatku mudah-mudahan engkau tanggalkan mereka itu dalam azab, aku kehendak engkau khabarkan kepadaku”. Maka sembah Jibril A’layaha Al Salama “Demi kemuliaan tuhanku, tiada seorang daripada hamba Allaha yang di bangkitkan dahulu daripada tuan hamba” kemudian maka di bawa oleh malaikat segala pakaian itu kehadapannya lalu di pakaikannya maka Boraq pun di bawanya kehadapannya.
Maka berkata rasul Allaha “Ya Jibril, di mana segala sahabatku” maka berseru-seru Jibril “Hai segala ruh yang suci kembalilah kamu kepada jasad yang zahir” maka  berdirilah Abawa Bakara dan A’mara radhoya Allaha a’nahama maka di berikan akan pakaian mereka itu daripada makota yakni Qolata Qomara dan baju dan serawal maka naik keduanya mengiringi rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Kemudian berjalan mereka itu kepada bumi yang putih dan iaitu Bayata Al Maqodasa dan adalah jauh perjalanan itu empat puluh tahun lamanya. Maka berhentilah di sana Jibril duduk sebelah kanan nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan Mikail duduk duduk dari sebelah kirinya dan Abawa Bakara dan A’mara duduk di hadapannya.

Kemudian maka berkata Allaha Jala Jalalaha “Ya Israfil Anafakho Faya Al Showara maka di tiupnya sekali lagi maka berbunyilah sangkakala itu “Hai segala tulang yang patah-patah dan segala kulit dan daging yang hancur itu berdirilah kamu dan segala yang di makan burung dan yang di makan oleh ikan dan yang di atas bukit dan yang dalam bumi sanya yang dalam laut” maka bergerak-gerak segala bumi dan keluarlah segala mereka itu di kembalikan kepada jasadnya. Maka datanglah ruh segala mukmin kepada jasadnya maka berkata jasad “Hai ruh yang takut akan tuhannya sempurnalah engkau maka aku sempurnalah” dan berkatalah segala ruh yang kena azab bagi jasadnya yang kena azab yang celaka kejadiannya “Binasalah engkau dan binasalah kami” maka masuklah sekelian ruhnya kepada jasadnya dan berhimpunlah mereka itu atas kira-kira amal mereka itu seperti firmannya Yawama Nahashara Al Mataqoyana Alaya Al Rahamana Wa Qoda Awa Nasawaqo Al Majaramayana Alaya Jahanama Waradaa.
 
Maka berjalanlah mereka itu  daripada setengahnya. Adapun pada tatkala itu menilik khalayak yang berjalan itu maka adalah kelakuan berjalan mereka itu atas kira-kira amal mereka itu dan melihat nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama akan suatu kaum maka berkata ia kepada Jibril “Adakah sekelian itu umatku” maka sembah Jibril “Tiada di sana ya rasul Allaha”. Kemudian datang suatu kaum yang amat banyak yang memenuh segala padang maka berkata nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama “Inilah umatku ya Jibril” maka sembahnya “Inilah ya rasul Allaha maka hampirlah kita kepadanya” lalu ia bersabda kepadanya “Betapa kelakuan kamu di bawah seksa” maka menangislah mereka itu maka menangis pula nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama.
Kemudian maka firman Allaha Taa’laya kepada segala malaikat yang menanggung Arash “Bawa olehmu Arash ini kepada bumi Al Qiamat sanya aku hukumkan antara segala malaikat yang menanggung hambaku” seperti firmannya Wa Yahamala A’rasha Rabaka Fawaqo Hama Yawamaza Tsamaanayata berfirman Allaha Taa’laya pula “Ya Jibril, segala memberi Arash dari kanannya dan kirinya dan di keluarkan Hawadho Anabayaa itu tiap-tiap seorang melainkan Hawadho nabi Sholeh A’layaha Al Salama” maka bahawasanya Hawadhonya itu bersuasa maka firman Allaha Taa’laya kepada nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama “Ya Mahamada sungguhnya kami hukumkan antara segala makhluk pada hari ini dengan syariat kami dengan seksa dan Mizan” kemudian maka berfirman Allaha Taa’laya “Akulah raja pada hari ini tiada aku mengubahkan janjiku maka jika mengubahkan nescaya adalah aniaya”.
Maka berkata ia kepada Malaka Zabaniah “Sediakan olehmu neraka Jahanam itu” maka bernyala-nyala neraka pada ketika itu maka menangis Jibril maka berkata Zabaniah “Mengapa engkau menangis hai Jibril” maka berkata Jibril “Betapa kami menangis bahawasanya Allaha Taa’laya terlalu murkanya kepada hambanya menyuruh sediakan neraka” maka menangis yang amat sangat. Maka bertanya Malaka kepada Jibril “Hari apa ini” maka kata Jibril “Hari kiamat” dan berkata Malaka Zabaniah “Di mana sekarang Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan segala umatnya” maka sahut Jibril “Adalah sekelian mereka itu di hadapan Allaha Taa’laya” maka di perbaik oleh malaikat Zabaniah akan neraka maka jadilah yang di atas itu ke bawah dan yang di bawah itu keatas.
Maka neraka diberilah empat tiangnya dan ada lagi  bagi neraka Jahanam itu sepuluh ribu kepalanya dan tiap-tiap suatu kepala itu sepuluh ribu mulutnya dan tiap-tiap satu mulut itu sepuluh taring yang adalah panjangnya tiap-tiap satu taring itu seribu tahun perjalanan dan lagi bagi neraka itu tujuh puluh ribu zamam yakni tali hidung dan tiap-tiap satu zamam itu tujuh puluh ribu malaikat yang menarik akan dia. Maka berkata malaikat yang menarik itu kepada neraka “Sungguhnya kita sekelian di suruh bawa kehadapan Allaha Taa’laya” maka bersuaralah neraka itu dan adalah jauh antaranya dan antara mawaqaf itu lima ratus tahun perjalanan maka kedengaran suara neraka dan asapnya dan suara ular dan kala dan lipan.


Bermula berbunyilah maka sembah neraka itu kehadrat Allaha Taa’laya “Yaa Raba, Yaa Sayadaya, Yaa Mawalaaya, adakah engkau jadikan sesuatu yang menyeksa akan daku dengan dia” maka berkata Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya “Aku kuasa akan menyeksa akan dikau tetapi kujadikan engkau aku suruh menyeksa bagi barang siapa yang derhaka kepada aku”. Maka sembah neraka “Ya tuhanku beri izin kepada kami sujud kepadamu kerana syukurlah kerana engkau lepaskan kami daripada seksamu” maka di beri izin di suruh sujud kepada Allaha Taa’laya maka sujudlah mereka itu kerana syukur. Maka berkata Allaha Taa’laya “Hai neraka Jahanam, sangat-sangat engkau seksa akan hambaku yang derhaka kepada aku” maka gementarlah neraka pada ketika itu dan terkejutlah sekelian anabayaa dan awalayaa dan segala makhluk semuanya maka bergantunglah sekelian mereka itu kepada tiang Arash.
Maka berkata nabi Abaraahayama (Ibrahim) Kholayala Allaha “Yaa Sayadaya, Yaa Mawalaaya, Laa Asalaka Al Yawama Al Anafasaya” dan demikian lagi nabi Allaha Mawasaya dan nabi Allaha A’yasaya dan sekelian anabayaa dan tiap-tiap mereka itu berkata “Nafasaya, nafasaya (Diriku)” melainkan nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama berkata ia “Amataya, Amataya (Umatku) tiada yang kupintakan pada hari ini diriku tetapi yang aku pintakan pada hari ini sekelian umatku”. Kemudian maka berkata api neraka “Ya tuhanku, tiadalah kami menyeksa akan umat Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama maka bahawasanya mereka itu tiada sabra ia atas panasnya dan sejuknya”. Maka di keluarkan pula bunga api neraka Jahanam atas segala khalayak maka ada amalannya yang sholeh maka di naung oleh amalnya itu.
Kemudian dari itu maka di hisablah segala anabayaa dan awalayaa dan a’lamaa dan dan panjang Shorotho Al Masataqoyama di atas mulut neraka Jahanam itu lima ribu lima ratus perjalanan maka berfirman Allaha Taa’laya “Ya Mahamada, hampirkan segala umat kamu kepada Mizan maka di suruh nabi kepada sekelian umatnya hampir kepada Mizan dan adalah nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama duduk hampir ia dengan Mizan. Maka di lihatnya akan malaikat yang menanggung amal sekelian umatnya maka barang siapa lebih amalnya yang baik maka suka nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan barang siapa lebih amalnya yang jahat maka di hantarkan oleh nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama akan serbannya pada pihak kebajikannya maka di tolak oleh malaikat tangan rasul Allaha serta ia berkata “Ya Mahamada, jangan engkau taruh serbanmu itu kepada amalnya yang kebajikan” maka berkata Allaha Taa’laya kepada malaikat “Jangan engkau tegahkan perbuatan Mahamada  bahawasanya daripada aku” seperti firmannya Walasawafa Yaa’thoyaka Rabaka Fataradhoya.

Kemudian maka di beri Allaha Taa’laya nur atas sekira-kira amal mereka itu maka di suruh berjalan di atas titi Shorotho Al Masataqoyama maka duduk nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama serta Jibril dan segala malaikat melihat akan khalayak berjalan dan Malaka Zabaniah duduk sama tengah titi maka berkata sekelian mereka itu “Selama-lama adalah orang berjalan itu atas sekira-kira amalnya” maka setengah mereka itu orang berjalan seperti kilat dan setengah mereka itu berjalan seperti angin dan setengah mereka itu seperti kuda dan setengah berjalan empat kaki dan setengah berjalan dengan perutnya atas sekira-kira amal mereka itu. Maka nabi Allaha melihat yang demikian itu berkata ia “Yaa Raba, selama-lama dan segala kafir jatuhlah ia kepada neraka yang di bawah” seperti firmannya Wa Ana Mana Kama Ala Waaradahaa Kaana A’laya Rabaka Hatamaa Maqodhoyaa.
Kemudian maka masuk syurgalah segala mukmin yang tiada derhaka maka berkata Malaka Ridhwan kepada mereka itu “Tilik olehmu kepada suamimu” maka keluar mereka itu dan sertanya pakaian yang indah-indah. Adapun segala kanak-kanak itu apabila bertemu ia dengan ibu bapanya maka di beri minum air keduanya dan barang yang tiada bertemu dengan ibu bapanya hal keadaannya duduk menangis ia berkata kanak-kanak itu “Haram atasku syurga hingga di masukkan Allaha Taa’laya ibu bapaku”. Adapun segala yang masuk syurga itu berjalanlah mereka itu kepada manzil mereka itu hal keadaannya kesukaan dan adalah pertama-tama di makan oleh orang isi syurga itu hati ikan Nun Wa Qoala Baa’dho Al A’lamaa Al Awala Maa Yaakawana Mana Al Kabada Alaya Akhoraha dan telah berkata setengah daripada a’lama maka bermula pertama-tama yang di makan oleh orang syurga itu hati.
Bermula yang pertama-tama yang di makan oleh orang yang ahli Al Kabaara itu di jadikan Allaha Taa’laya emas rupa farashota maka makanlah oleh mereka itu dan berseru-seru daripada Allaha Taa’laya “Inilah balasan orang yang lali di dalam dunia pada hal meninggalkan akan amal akhirat”. Kemudian maka berseru-serulah Malaka Zabaniah ke hadrat Allaha Taa’laya “Bahawasanya pangkat neraka yang di atas tiada di isi” dan iaitu apinya putih tiada ular dan tiada kala dalamnya maka berkata Allaha Taa’laya “Hai Malaka Zabaniah, bawa olehmu daripada umat Mahamada yang mengerjakan dosa besar kepada neraka yang di atas itu” maka di bawa oleh Malaka Zabaniah sekelian mereka itu berjalan yang kelam di dalam duri dan batu dan terlalu kelam ia berjalan itu daripada asap api neraka maka berkata mereka itu kepada Malaka Zabaniah “Apa sebab jalan ini terlalu kelam dan terlalu banyak duri” maka berkata Zabaniah kepadanya “Inilah jalan kepada neraka” maka lalu masuk mereka itu ke dalam neraka” maka berhentilah di sana sekira-kira dosa mereka itu.
Maka apabila di kehendak Allaha Taa’laya akan keluar mereka itu daripada neraka maka berkata Malaka kepada mereka itu “Hai yang sejahat-jahat kaum, engkau daripada umat siapa engkau” maka sahut mereka itu “Kami sekelian daripada umat Qoraana” dan lupa mereka itu akan menyebut umat Mahamada kerana sebab huru-hara panas neraka. Maka berkata Malaka “Tiada di turunkan Qoraana itu kepada nabi yang lain melainkan kepada nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama”. Maka apabila mendengar mereka itu Malaka menyebut Mahamada maka mereka itu pula baharulah tahu akan Mahamada dengan demikian kena seksa mereka itu atas sekira-kira amalnya dan apabila berseru-seru mereka itu “Hai api, janganlah engkau makan muka kami kerana bekas sujud bagi Allaha Taa’laya di dalam dunia”.
Maka apabila memakan api akan mereka itu maka berkata Malaka “Hai orang yang celaka daripada umat Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama, di mana sekarang kalimat Al Thoyabaata yang kamu sebut di dalam dunia” maka berkata segala mereka itu “Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha”. Maka terdengarlah suara itu kepada telinga Siti Fathomaha anak rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama, berjalan Fathomaha kepada rasul Allaha maka ia mengata ia mendengar suara umatnya di dalam nerakanya berkata Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha kemudian maka berkata Allaha Taa’laya kepada Jibril A’layaha Al Salama “Pergilah engkau kepada Malaka katakana olehmu kepada Malaka suruh buka pintu neraka Jahanam maka engkau lihat apa-apa yang di seksa oleh api” maka pergilah Jibril pada ketika itu jua.
Maka sampailah Jibril kepada neraka maka berkata isi neraka setengahnya “Adakah kamu merasai angin yang baik” maka berkata setengahnya “Naa’ma” maka berkata di lihatnya ada seorang terlalu hebat dan bercahaya maka berkata sekelian mereka itu “Siapa engkau ini” maka berkata Jibril “Akulah Jibril sahabat nabi kamu Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama dan berkata sekelian mereka itu “ Ya Jibril, kami minta tolong tuan hamba persampaikan salam kepadanya. Adalah kami di dalam dunia membaca sholawat akan dia dan kami pinta shafaat pada hari ini. Bahawa engkau sampaikan kepada nabi kami Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama, engkau kata kepadanya bahawasanya “Engkau ya Mahamada Talazazata Faya Al Janata” dan segala umatnya di dalam neraka menanggung seksa tiada tertanggung oleh kami”.
Maka berjalanlah Jibril kepada Allaha Taa’laya maka sembah Jibril “Ya tuhanku, engkau jua yang terlebih tahu akan kata hambamu dalam neraka”. Maka berkata Allaha Taa’laya “Hai Jibril, sampaikan olehmu akan salam mereka itu kepada Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama”.  Maka berjalanlah Jibril dengan segeranya kepada Mahamada dan iaitu adalah nabi Allaha duduk di dalam hikmat daripada Lawalawa (mutiara) yang putih dan baginya itu empat ribu pintu daripada emas dan daripada kanannya nabi Allaha Adam dan nabi Allaha Nuh dan pada pihak kirinya nabi Allaha Musa dan nabi Allaha Ismail dan segala sahabatnya berkeliling mereka itu dan beberapa piala yang berisi makanan di hadapannya dan nabi Allaha Daud membaca Zabur.
Maka berseru-seru Jibril “Al Salaama A’laya Kama Yaa Mahamada” maka jawab rasul Allaha “A’laya Kama Al Salaama Yaa Jabaraa Yala” maka menangis ia maka di lihat nabi Allaha akan Jibril itu menangis maka berkata rasul Allaha kepadanya “Hai saudaraku, jangan engkau menangis bukan hari ini hari kedukaan kerana hari bersuka-sukaan”. Maka berkata Jibril “Ya Mahamada, bukan aku tangis atas diriku hanya sungguhnya adalah umat kamu suatu kaum di dalam api neraka terlalu seksa mereka itu pada hal mereka itu memberi salam akan dikau katanya engkau bermain-main di dalam syurga dan kami sekelian dalam api neraka”. Maka rasul Allaha pun menangis serta berkata “Sekali-kali tiada aku ketahui mereka itu dalam neraka” lalu di hantarkan makotanya keatas kepalanya dan berserulah ia “Ya Daud, Ya Maa’shara Al Anabayaa berdirilah kamu sertaku mengadap tuhan yang mulia” maka berdirilah mereka itu maka datanglah kehadapan rasul Allaha maka berkata rasul Allaha “Tiada menaik Boraq kerana sekelian umatku lagi tinggal di dalam neraka”.


Maka berserulah Jibril “Yaa Ahala Al Janata, berdirilah kamu serta Mahamada Shola Allaha A’layaha Al Salama” maka berjalanlah mereka itu sertanya dan sujudlah rasul Allaha kepada Allaha Taa’laya dengan satu sujud maka sekelian mereka itu sujud serta rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Maka berbunyi suara di hadrat Allaha Taa’laya “Yaa Mahamada, Arafaa’ Raasaka minta olehmu kepada aku nescaya aku beri dan memberi shafaat akan umatmu” maka di angkat rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama kepalanya daripada sujud maka memuji akan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya serta kata rasul Allaha “Yaa Alahaya, Yaa Sayadaya, Yaa Mawalaaya, bahawasanya adalah satu faraqoha daripada umatku kena seksa dalam neraka pada hal aku tiada tahu akan mereka itu”. Maka berkata Allaha Taa’laya kepada Jibril “Berjalanlah engkau serta Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama kepada Malaka dan katakan olehmu baginya keluarkan segala ahli al tauhid di dalam neraka”.
  
Maka datanglah rasul Allaha kepada Malaka berkata ia “Hai Malaka, tiadakah engkau malu kepada aku menyeksa umatku di dalam neraka” maka sembah Malaka serta malunya “Aku di suruh tuhanku dengan demikian”. Maka menyuruh nabi Allaha akan Malaka mengeluarkan umatnya maka berkata ia “Duduklah engkau pada tempatmu maka bahawasanya engkau tiada kuasa melihat kerana mereka itu dalam neraka”. Maka berkata nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama “Tak dapat tiada bahawa aku melihat dia apa yang di perbuat oleh api akan mereka itu” maka memanjangkan sayap Jibril maka masuklah nabi Allaha ke dalamnya. Apabila sampai nabi Allaha ke dalam neraka maka berkata neraka baginya “Ya Mahamada, sungguhnya padamlah kami kerana cahayamu dan sungguhnya haramlah kami atasmu dan tiada sabar aku atas hatimu”. Maka berseru-serulah nabi Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama “Yaa Amataya, Yaa Amataya” maka datanglah sekelian mereka itu dan menangis pula nabi Allaha serta mereka itu maka berkata nabi Allaha “Aku tiada tahu akan sekelian kamu di dalam neraka”.
Kemudian maka menilik nabi Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama serta mereka itu kepada tepi neraka tiba-tiba di lihatnya beberapa kanak-kanak tepi neraka sekelian mereka itu menangis dan pada tangannya suatu kendi berisi Hawadho Kawatsara maka menangis nabi pula sertanya. Maka berkata ia “Ya rasul Allaha, engkau tinggalkan ibu bapa kami di dalam neraka kena seksa” kemudian maka bersabda rasul Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama “Keluarlah kamu sekelian daripada neraka barang siapa ada imannya kepada Allaha Taa’laya dan kepada rasulnya daripada umat Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama”. Maka kedengaran suara itu kepada kafir maka berkata mereka itu kafir “Ya Malaka, kami pun keluar jua daripada neraka” maka berkata Malaka “Hai yang celaka, yang di keluar itu umat Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Bahawasanya ia memberi shafaat kepadanya”. Maka berkata-kata kafir “Mudah-mudahan kami umat Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama” seperti firmannya Rabamaa Yawada Alazayana Kafarawaa Wa Alawa Kaanawaa Masalamayana.
Maka apabila keluarlah mereka itu kepada anaknya maka berkata ia “Hai anakku, berilah olehmu air akan daku” maka berkata kanak-kanak “Bukan bapa kami” maka berkata kedua ibu bapanya “Bahawasanya kami ibu bapa kamu. Bahawasanya adalah mukaku ini berubah sebab di makan oleh api neraka” maka di berinya air kepadanya maka hilanglah dahaga segala mereka itu yang beranak. Maka berseru-serulah daripada Allaha Taa’laya “Ya Jibril, suruh mereka itu menyelam pada Bahara Al Hayaata maka menyelamlah sekelian mereka itu dalamnya maka apabila keluarlah ia daripadanya terlalu baik seperti rupa nabi Allaha Yusuf dan panjang tubuhnya seperti nabi Allaha Adam dan tangannya seperti nabi Allaha Isa dan suaranya seperti nabi Allaha Daud dan kejadiannya seperti nabi Allaha Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salama tetapinya adalah tersurat pada dahinya “Inilah yang derhakakan tuhannya” daripada api neraka dan apabila hampirlah mereka itu kepada syurga maka berkata segala isi syurga “Berdirilah kita sekelian itu bertemu orang keluar daripada neraka itu”.
Maka di lihat surat pada dahinya A’taqo Mana Al Naara dan apabila di lihat oleh isi syurga suratnya itu maka malulah mereka itu lalu datang sembah kepada rasul Allaha “Ya nabi Allaha, bahawasanya kami sekelian terlalu malu kepada orang isi syurga itu kerana adalah kami ini tersurat pada dahi kami A’taqo Mana Al Naara. Engkau pintakan kepada Allaha Taa’laya menghilangkan surat pada dahi kami ini”. Berbunyilah suara daripada Allaha Taa’laya “Hai Jibril, katakana olehmu kepada Mahamada dan kepada sekelian umatnya suruh kemari kepada aku maka pergilah mereka itu kehadapan Allaha Taa’laya maka di suruh Allaha Taa’laya kepada Jibril melontar sebiji telur maka keluarlah daripadanya yang putih maka di naung oleh awan itu tiadalah kelihatan mereka itu. Kemudian maka di turunkan atas mereka itu bidadari dan pada tangan mereka itu tiap-tiap seorang suatu kendi berisi air dan membawa pakaian pada sanadasa dan asatabaraqo maka di pakaikan kepada mereka itu. Kemudian maka di sapukan Jibril dengan dua sayapnya kepada muka mereka itu maka di lihat oleh segala isi syurga tiada lagi ada suratnya itu pada dahinya.
Maka kembalilah segala isi syurga kepada tempatnya dengan sukanya maka di bawa oleh Jibril segala mereka itu ke dalam syurga maka masing-masing dengan tempatnya maka berkata Allaha Taa’laya baginya “Radhoya Tama A’naha” maka menyahut mereka itu “Radhoa Lahama” seperti firmannya Radhoya Allaha A’na Hama Wa Radhowaa A’naha. Bermula sekurang-kurang di beri Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bagi tiap-tiap seorang daripada isi syurga itu seperti luas dunia ini “Ya tuhanku, jadikan kami daripada orang isi syurga dengan rahmatmu”. Bermula tiadalah kami panjangkan kerana mengambil simpanan.

Sumber : Kitab Tanabayaha Al Ghoafalayana (Tanbih Al Ghofalin)

No comments:

Post a Comment